تعداد مقالات: 107
1. بازنمایی مفهوم "استکبار جهانی" در گفتمان دفاعی امام خمینی (ره) از جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-30

سید‌صدرالدین موسوی‌جشنی؛ مسعود درودی


2. سنجش و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-26

سیدهادی زرقانی


3. بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-16

سید جواد صالحی؛ ایوب فرج زاده فرج زاده؛ عباس فرح بخش


4. بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و لیبرالیسم

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-28

شهروز ابراهیمی؛ علی‌ اصغر ستوده؛ احسان شیخون


5. حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان و گسترش افراط‌گرایی فرقه‌ای در پاکستان (2001 تا 2011)

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-30

قربانعلی محبوبی؛ شهراد شهوند؛ جعفر عظیم زاده


6. جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا و چالش‌های درونی در اردن

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-28

یحیی فوزی؛ سید عباس هاشمی


8. شکل گیری گروه های ضدسیستمی در شبکه ژئوپلتیک جهان اسلام

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-42

فرهاد قاسمی؛ بهرام عین الهی معصوم


9. قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و جریان‌های سیاسی شیعه غرب آسیا

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

محمد رحیم عیوضی؛ علی نوازنی؛ فریبا علیمحمدی


12. اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

نسا زاهدی؛ ابراهیم سرپرست سادات


13. نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-32

سیدجواد رامیار؛ علی اکبر مجدی؛ محمد مظلوم خراسانی


15. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش به فرهنگ دموکراتیک (موردمطالعه شهروندان شهرستان سمنان

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-28

افسانه ادریسی؛ محمد ابراهیم همتی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


16. مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-44

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی


17. مدل‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی به کمک شبکه‌سازی اجتماعی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-62

حامد سمسار؛ محمد صادق سمسار؛ صدیقه کریمی


18. بررسی و تبیین عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار بحران سوریه برمبنای مدل پژوهشی برچر

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-61

افسانه سیفی ناجی؛ محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی


19. دیپلماسی هوشمند و هم‌گرایی منطقه‌ای: جهان اسلام

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-44

فرهاد قاسمی؛ ایران رکن آبادی


20. موقعیت‌‌‌‌سنجی جهان اسلام در مرزبندی شمال- جنوب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-54

سعید میرترابی


22. حوزه تمدنی ایران، جهانی‌شدن و آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-60

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ جواد حق¬گو؛ جعفر عظیم¬زاده


23. آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک و بسیج انقلابی در مصر

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-56

عباس کشاورز شکری؛ الهه عابدینی نجف آبادی


25. تبیین علل نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-52

رویا سلیمی؛ نوذر شفیعی