جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام (IWS) - راهنمای نویسندگان