اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1025
تعداد پذیرش 124
تعداد عدم پذیرش 812

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 133
تعداد مشاهده مقاله 298740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 154596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 12 %