اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1185
تعداد پذیرش 147
تعداد عدم پذیرش 941

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 158
تعداد مشاهده مقاله 339887
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 179576
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 382 روز
درصد پذیرش 12 %