جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام (IWS) - واژه نامه اختصاصی