جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام (IWS) - اهداف و چشم انداز