موضوعات = جامعه شناسی سیاسی
واکاوی نتایج سیاست دولت ج.ا. ایران بر توانمند‌سازی و امید به زندگی زنان افغان ساکن در ایران

دوره 11، شماره 22، فروردین 1402، صفحه 61-84

10.22070/iws.2024.18241.2325

زهرا فاضلی؛ مسعود مطلبی؛ سید مصطفی ابطحی؛ علی حسن نیا


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش به فرهنگ دموکراتیک (موردمطالعه شهروندان شهرستان سمنان

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 1-28

10.22070/iws.2019.4065.1734

افسانه ادریسی؛ محمد ابراهیم همتی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


حزب‌الله به مثابه یک جنبش سیاسی- اجتماعی

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 57-80

10.22070/iws.2019.4168.1743

هادی ترکی؛ محمد ستوده آرانی


تحلیل گفتمانی جنبش شبکه‌ای انقلاب‌های عربی 2011

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 165-188

10.22070/iws.2019.4200.1748

رضا حیدری؛ حسن آب ‌نیکی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


واکاوی گفتمان قدرت در داستان رستم و اسفندیار از منظر فوکو

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 215-230

10.22070/iws.2019.3851.1683

طاهره شیرخدا؛ شهلا خلیل اللهی؛ احمد فروزانفر


مدل‌های تحلیل فرآیند بسیج انقلابی

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 255-280

10.22070/iws.2019.3804.1678

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم


هویت قومی و هویت ملی در افغانستان: مورد مطالعه، دانشجویان تعلیم و تربیه کابل

دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 59-86

10.22070/iws.2019.2952.1520

اسفندیار غفاری نسب؛ شریف پویا؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سیدابراهیم مساوات


اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه

دوره 6، شماره 12، فروردین 1397، صفحه 1-24

10.22070/iws.2018.2550.1457

نسا زاهدی؛ ابراهیم سرپرست سادات


واکاوی منشور اقدام ملی و تأثیر آن بر وضعیت سیاسی بحرین

دوره 6، شماره 12، فروردین 1397، صفحه 129-162

10.22070/iws.2018.2947.1516

محمدرضا حاتمی؛ علیرضا بیگی


علل و دلایل شکل‌گیری، تداوم و گسترش جنبش گولن

دوره 6، شماره 12، فروردین 1397، صفحه 163-203

10.22070/iws.2018.2774.1486

مهدی اختیاری میاب؛ سیدعباس هاشمی


بررسی نقش جنبش اخوان‌المسلمین در بحران سوریه

دوره 5، شماره 10، فروردین 1396، صفحه 127-158

10.22070/iws.2018.2081.1370

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد