نقش رهبری سید حسن نصرالله در به‌کارگیری قدرت هوشمند حزب‌الله در مواجهه با مخالفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر به‌منظور شناخت نقش سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان در به‎کارگیری قدرت هوشمند حزب‌الله در مواجهه با مخالفان نگاشته‌شده و درصدد بوده، به این پرسش پاسخ‌دهد که «نقش سید حسن نصرالله در به‎کارگیری قدرت هوشمند حزب‌الله در مواجهه با مخالفان چگونه بوده‌است؟»؛ برای یافتن پاسخ این پرسش از روش کیفی از نوع اسنادی­- تحلیلی استفاده و داده­ها با ابزار فیش­برداری جمع‌آوری‌شده‌است. یافته­های پژوهش بیان‌می‌کنند که سید حسن نصرالله در مواجهه با مخالفان، تلفیقی از قدرت سخت و نرم را با اعمال ترکیبی از دو سبک رهبری تراکنشی و الهام­بخش، متناسب با شرایط مخالفان (داخلی و خارجی) اعمال‌کرده‌است.
«قدرت سخت» سید حسن نصرالله با به‌کارگیری دو مهارت سازمانی و سیاسی­ در سخنرانی­های عید مقاومت 2000 تا 2018 در مواجهه با مخالفان و «قدرت نرم» او با بهره از سه مهارت «هوش احساسی، ارتباطات و چشم­انداز» و نیز بهره‌برداری از هوش محیطی در مواجهه با مخالفان، اعمال‌شده‎است. او در مواجهه با مخالفان، بیشتر از قدرت سخت و سبک رهبری تراکنشی استفاده‌کرده و درصورت اعمال قدرت نرم نیز، روش‌های ضد‌الهام‎بخش را در برابر مخالفان به‌کاربرده‌است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sayyed Hassan Nasrallah's Leadership Role in Using Hezbollah's Intelligent Power Encountering Opponents

نویسندگان [English]

  • R Babaei 1
  • Z Ghafari Hashjin 2
1 M.Sc. Student of Sociology of Islamic Revolution, Shahed University
2 Associate Professor of Political Science, Shahed University
چکیده [English]

This article is written to identify the role of Hezbollah Secretary General Seyed Hassan Nasrallah in using Hezbollah's intelligent power in confronting the opponents, and seeks to answer the question, "What has the role of Sayyed Hassan Nasrallah been in using Hezbollah's intelligent power in confronting the opponents?" In order to find the answer to this question, a qualitative method of documentary-analytical method was used and the data were collected with the survey instrument. The findings of the study suggest that Sayyed Hassan Nasrallah has applied a combination of hard and soft power in confronting the opponents by applying a combination of both transactional and inspirational leadership styles to suit the opponents (internal and external) qualifications. In confronting the opponents Sayyid Hassan Nasrallah's "hard power" has been exerted through  organizational and political skills in Eid speeches from 2000 to 2018, and his "soft power" by utilizing the three skills of "emotional intelligence, communication and prospect" as well as environmental intelligence. In facing opponents, he has used the hard power and transactional leadership style and, in the case of soft power, he has benefited from anti-inspirational methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Power
  • Hard Power
  • Soft Power
  • Sayyed Hassan Nasrallah
  • Hezbollah of Lebanon
-     برزگر، کیهان (1389)؛ «جوزف نای و قدرت هوشمند آمریکا (مصاحبه اختصاصی با نای)»، پژوهش‌نامه سیاست خارجی؛ ش 24، ص83 تا 92.
-     بیدقی‎قره‎باغ، آزیتا (1391)؛رهبری انقلابی سید حسن نصرالله؛ رهبر جنش حزب‌الله لبنان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه شاهد.
-     جعفرپورکلوری، راشد (1390)؛ آزادترین مرد جهان؛ بررسی زندگی مبارز محبوب و قهرمان عرب، سید حسن نصرالله؛ چ 2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-   قاسم، نعیم (1393)؛ «مصاحبه اختصاصی با شیخ نعیم قاسم قائم‌مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان؛ جبهه عزت و مقاومت در مواجهه تمام‌عیار با آمریکا و اسرائیل قراردارد»»،نشریه فرهنگ اسلامی؛ ش 13، ص 27 تا 46.
-     نای، جوزف (1382)؛ «قدرت نرم»، نشریه راهبرد؛ ترجمه محمد حسینی مقدم؛ ش 29، ص363  تا 380.
-     نای، جوزف (1386)؛ «منافع قدرت نرم»،فصلنامه مطالعات بسیج؛ ترجمه ناصر بلیغ؛  سال دهم، ش 36، ص 107 تا 116.
-   _________  (1387)؛ رهبری و قدرت هوشمند؛ ترجمه محمودرضا گلشن‎پژوه و الهام شوشتری‎زاده؛ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
 
-      Nye, Joseph (1990) 1, Bound to lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York
-      --------------- (1990) 2, "The Misleading Meta Phor of Decline", Atlantic Monthly, March.
-      --------------- (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, the University of Mishigan, Digitalized 23oct 2008.
 
-   نصرالله، سید حسن (2000)؛ «بیانات سید حسن نصرالله در جشن مقاومت و آزادسازی جنوب لبنان»، پایگاه مقاومت اسلامی لبنان؛ 25 مه، [دسترسی 29 خرداد 1397]، برگرفته از لینک: http://www.moqawama.ir/?speech=790306
-   _________ (2002)؛ «کلمة السید نصرالله فی عید المقاومة والتحریر»، العلاقات الاسلامیه حزب‌الله لبنان؛ 25 مه، [دسترسی 7 تیر 1397]، برگرفته از لینک: https://mediarelations-lb.org/article.php?id=1054&cid=144#.Wy7aNKczbDc
-   _________  (2003)؛ «کلمة الامین العام لحزب‌الله فی الاحتفال الشعبی بمناسبة الذکرى الثالثة لانتصار المقاومة والتحریر»، موقع المقاومه الاسلامیه فی لبنان؛ 25 مه، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک:
      https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=2062&cid=141
 
-   _________  (2005)؛ «النص الکامل لکلمة الامین العام لحزب‌الله فی الذکرى السنویة الخامسة لعید المقاومة والتحریر»، موقع المقاومه الاسلامیه فی لبنان؛ 25 مه، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک:
     https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=2095&cid=141
 
-   _________ (2006)؛ «کلمة الأمین العام لحزب‌الله السید حسن نصرالله فی العید السادس للمقاومة والتحریر»،موقع المقاومه الاسلامیه فی لبنان؛ 25 مه، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک: https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=2130&cid=141
 
-   _________ (2008)، «کلمة السید نصرالله فی عید المقاومة والتحریر»، العلاقات الاسلامیه حزب‌الله لبنان، 25 مه، [دسترسی 7 تیر 1397]،  برگرفته از لینک: 
     https://mediarelations-lb.org/article.php?id=6374&cid=144#.Wy7es6czbDc
 
 
-   _________  (1388)؛ «بیانات سید حسن نصرالله در جشن مقاومت و آزادسازی جنوب لبنان»، همشهری آنلاین؛ 5 خرداد، [دسترسی 26 تیر 1397]، برگرفته از لینک:
http://hamshahrionline.ir/print/82430/world/westasia?model=WebUI.Models.Details.DetailsPageViewModel
-   _________  (2010)؛ «کلمه الامین العام لحزب‌الله السید حسن نصرالله فی السنویة العاشرة للتحریر»، موقع المقاومه الاسلامیه فی لبنان؛ 25 مه، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک: https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=16982&cid=141
-   _________ (2011)، «النص الکامل لکلمة الأمین العام لحزب‌الله سماحة السید حسن نصرالله فی عید المقاومة والتحریر»، موقع المقاومه الاسلامیه فی لبنان، 25 مه، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک:
     https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=20819&cid=142
 
-   _________ (1391)، «سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان در عید مقاومت و آزادسازی دوازدهمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان»، پایگاه مقاومت اسلامی لبنان، 5 خرداد، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک:http://www.moqawama.ir/?speech=910305
-   _________ (1392)، «سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، در عید مقاومت و آزادسازی، سیزدهمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان»، پایگاه مقاومت اسلامی لبنان، 5 خرداد، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک: http://moqawama.ir/?speech=920304
-   _________  (1393)، «سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، در عید مقاومت و آزادسازی، چهاردهمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان»، پایگاه مقاومت اسلامی لبنان، 5 خرداد، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک: http://www.moqawama.ir/?speech=930304
-   _________  (1394)، «سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، در عید مقاومت و آزادسازی، پانزدهمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان»، پایگاه مقاومت اسلامی لبنان، 5 خرداد، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک: http://www.moqawama.ir/?speech=940303
 
 
 
-   _________ (1395)، «سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، در عید مقاومت و آزادسازی، شانزدهمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان»، پایگاه مقاومت اسلامی لبنان، 5 خرداد، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک: http://www.moqawama.ir/?speech=950305
-   _________ (2017)، «کلمة السیدحسن نصرالله فی احتفال عید المقاومة والتحریر»، العلاقات الاسلامیه حزب‌الله لبنان، 25 مه، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک: https://mediarelationslb.org/article.php?id=14645&cid=144#.Wy7l3aczbDc
 
 
-   _________ (2018)، «کلمة الأمین العام لحزب‌الله سماحة السیدحسن نصرالله التی ألقاها عبر الشاشة لمناسبة عید المقاومة والتحریر» العلاقات الاسلامیه حزب‌الله لبنان، 25 مه، [دسترسی 3 تیر 1397]، برگرفته از لینک:
    https://mediarelations-lb.org/article.php?id=14875&cid=144#.Wy7mV6czbDc