فهرست داوران سال 1401

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه  وابستگی سازمانی
1 علی نوازنی سایر مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
2 رضا سیمبر استاد استاد  علوم سیاسی دانشگاه گیلان
3 حسن بشیر استاد استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
4 خلیل اله سردارنیا استاد استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
5 الهه کولایی استاد استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
6 گیتی پورزکی استادیار استادیار پژوهشکده امام خمینی(ره)
7 ایوب نیکونهاد استادیار استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
8 جواد حق گو استادیار استادیارروابط بین الملل دانشگاه تهران
9 رضا خراسانی استادیار استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
10 بهرام نوازنی دانشیار بازنشسته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11 سیدعبدالامیر نبوی دانشیار
دانشیار، گروه مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران
12 مجید بزرگمهری دانشیار دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
13 مرتضی بحرانی دانشیار  دانشیار اندیشه سیاسی  دانشگاه تهران
14 فرهاد قاسمی دانشیار دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
15 سعید میرترابی استادیار استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
16 اکبر اشرفی دانشیار دانشیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی
17 یوسف ترابی دانشیار دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
18 قدسی علیزاده سیلاب سایر دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد
19 حسن ناصرخاکی سایر دکتری علوم سیاسی، مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد
20 فرشته میرحسینی سایر دکتری مطالعات سیاسی دانشگاه شاهد
21 فرشاد شریعت دانشیار دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
22 محمد حسن خانی دانشیار دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
23 علی مرشدی زاد استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
24 سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
25 محسن خلیلی استاد استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
26 رشید جعفر پور استادیار قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
27 علی صباغیان استادیار استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران