اخبار و اعلانات

تغییر نام مجله

کمیسیون اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تغییر نام مجله از «مطالعات جهان اسلام» به «جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام» موافقت کردند.

مطالعه بیشتر

علمی - پژوهشی شدن مجله

بر اساس نامه شماره  3/18/6388 مورخ 1394/4/7  کمیسیون اعتبار نشریات علمی کشور، با درجه علمی - پژوهشی مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام از شماره اول(1392) موافقت شد.

مطالعه بیشتر