فهرست داوران سال 1400

ردیف فهرست داوران  نام خانوادگی مرتبه وابستگی سازمانی
1 اکبر اشرفی دانشیار دانشیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی
2 محمد آقایی استادیار استادیار دانشگاه شاهد
3 علی باقری دولت آبادی استادیار استادیار دانشگاه یاسوج
4 ابراهیم برزگر استاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی
5 مجید بزرگمهری دانشیار دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
6 حسن بشیر استاد استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
7 عبدالرضا بیگی نیا دانشیار دانشیار دانشگاه شاهد
8 شهره پیرانی استادیار استادیار دانشگاه شاهد
9 گیتی پورزکی استادیار استادیار پژوهشکده امام خمینی(ره)
10 یوسف ترابی دانشیار دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
11 رشید جعفر پور استادیار قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
12 امیر رضا جعفری هرندی سایر  دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
13 جواد حق گو استادیار استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران
14 محمد حسن خانی دانشیار دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
15 محسن خلیلی استاد استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
16 جلیل دارا استادیار استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
17 محمد رضا دهشیری استاد استاد دانشکده روابط بین الملل
18 رضا سیمبر استاد استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان
19 فرشاد شریعت دانشیار دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
20 امید شفیعی استادیار استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
21 علی صباغیان استادیار استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
22 امیر عظیمی دولت آبادی استادیار استادیار گروه جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
23 قدسی علیزاده سیلاب سایر دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد
24 زاهد غفاری هشجین استاد استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
25 فرهاد قاسمی دانشیار دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
26 عباس کشاورز شکری استاد استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
27 الهه کولایی استاد استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
28 محمد رضا مجیدی دانشیار دانشیار دانشگاه تهران
29 سعید میرترابی استادیار استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
30 فرشته میرحسینی سایر دکتری مطالعات سیاسی دانشگاه شاهد
31 حسین مسعودنیا دانشیار دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
32 سید صدرالدین موسوی جشنی دانشیار دانشیار علوم سیاسی گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
33 حسن ناصرخاکی سایر دکتری علوم سیاسی، مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد
34 سیدعبدالامیر نبوی دانشیار دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
35 ایوب نیکونهاد استادیار استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

36

بهرام نوازنی دانشیار بازنشسته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)