تغییر نام مجله

کمیسیون اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تغییر نام مجله از «مطالعات جهان اسلام» به «جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام» موافقت کردند.