بررسی مولفه‌های ولایی در پیاده روی اربعین و نقش آن‌ها در تحقق تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

واقعه عاشورا بعد از بعثت پیامبر خاتم ‌(صلی الله علیه وآله)، مهمترین نقطه جهش تاریخ به سوی کمال نهایی خویش یعنی حکومت توحید بر روی زمین است، که ما از آن به تمدن نوین اسلامی، یاد می‌کنیم. در این راستا اثرات و دستاوردهایی داشته که در هر برهه از زمان به حسب ظرفیّت‌های موجود، هویدا می‌گردند. پیاده روی اربعین به عنوان یکی از این ظرفیت‌ها، در سالیان اخیر توجه قشر عظیمی از شیعیان و اردتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را به خود جلب نموده است. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مفهوم ولایت در اندیشه سیاسی امام‌ خامنه‌ای (مدظله العالی) و بیان اهداف و فرایند انقلاب اسلامی و بررسی مولفه هایی چون: تقویت ارتباط قلبی با ولی، گسترش فرهنگ ایثار، فداکاری، اخوت و مهمان نوازی و غلبه بر تعصبات قومی و زبانیِ مومنین نسبت به یکدیگر و مظاهری از نفی ولایت کفار چون ظلم ستیزی، شناخت دشمن و آمادگی برای جهاد و دفاع در جهت ایجاد زمینه برای تجلی ولایت،  به این سوال پاسخ داده شود که « نقش مولفه­های ولایی در پیاده‌روی اربعین در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟» برای انجام این تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع و برخی از مشاهدات میدانی استفاده شده است. بر اساس مطالعات انجام شده می توان گفت: پیاده روی اربعین مظهر تجلی سطوح سه‌گانه ولایت از دیدگاه حضرت امام‌ خامنه‌ای ‌(مدظله العالی) می باشد. به عبارت دیگر پیاده روی اربعین می‌تواند در ایجاد ارتباط قلبی قوی با ولی، ایجاد همبستگی و پیوستگی بین مومنان و نفی ولایت کفار، نقشی حائز اهمیت ایفا نموده و در تحقق تمدن نوین اسلامی، تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Guardianship (Velaee) Components of the Arba'een Pilgrimageand Their Role in Realizing the New Islamic Civilization

نویسندگان [English]

 • Zahed Ghaffari Hashjin 1
 • Ghasem Noorani 2
1 Professor of Political Science, Shahed University, Tehran, Iran
2 Ph.D student of Political Studies of the Islamic Revolution, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The event of Ashura, following the last Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), marked a significant turning point in history towards the ultimate perfection of the monotheistic rule on earth, which we refer to as the new Islamic civilization. In this regard, it had effects and achievements that, at some point in time, become evident according to the available capacities. The Arba'eenpilgrimage, as one of these events, has garnered the interest of a significant number of Shiites and followers of Hazrat Aba Abdullah al-Hussein (peace be upon him) in recent years. In this article, we attempt to examine the concept of Wilayatin the political thought of Imam Khamenei (Madzalah al a'la) and explore the goals and process of the Islamic Revolution. We also analyze components such as strengthening the emotional connection with the guardian and promoting the culture of self-sacrifice, brotherhood, hospitality, and dominance. On the ethnic and linguistic prejudices among believers and their manifestations of denying the guardianship of infidels, such as anti-tyranny, recognizing the enemy, and preparing for jihad and defense, in order to establish a foundation for the manifestation of guardianship, the question arises: "What is the role of the guardians in the Arba'een pilgrimage in the realization of the new Islamic civilization?" To conduct this research, the qualitative method of document analysis was employed. The data collection tool was utilized to gather the necessary data. Based on the studies, it can be said that the Arba'een pilgrimage is a manifestation of the three levels of Wilayat (gaurdianship) from the perspective of Imam Khamenei (Madzalah al a'la). The Arba'een pilgrimage also plays an important role in creating a strong emotional connection with the guardian. It fosters solidarity and unity among believers while challenging the rule of the infidels. Furthermore, it can contribute to the realization of a new Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wilayat
 • Revolutionary Process
 • New Islamic Civilization
 • Arba'een Pilgrimage
 • قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای
 • دشتی،محمد‌(1384)، نهج البلاغه،قم: انتشارات امامت
 • ابن بابویه‌(1376)،الامالی(للصدوق)،ترجمه محمدباقر کمره ای، تهران:انتشارات کتابچی
 • احسانی فر،محمدمهدی‌(1399)، «اندیشکده اربعین راهی برای بهره گیری از فرصت ها و کاهش آسیب ها»، فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث،سال2، شماره7، ص20-4
 • اکبری،مرتضی و رضایی،فریدون‌(1394)،«واکاوی شاخصه های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)»‌،دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی ایران،شماره 5،صص108-85
 • تاج بخش، غلامرضا و عباس پور،ابراهیم(1401)، «بازاندیشی در ایجاد تمدن اسلامی از طریق فراترکیب پژوهش های پیاده روی اربعین»، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، سال5، شماره 2 صص1-34
 • تلاشان، حسین(1396)،«واکاوی و تحلیل جایگاه اجتماع جهانی مراسم اربعین حسینی در تحقق تمدن نوین اسلامی»، سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
 • جوادی‌آملی،عبداله‌(1369)،ولایت در قرآن،تهران:انتشارات پژمان
 • خاکی،محمد و حسینی،سیدقاسم(1399)، «نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسلامی»، پژوهشنامه معارف حسینی، سال 5، شماره 19،صص114-93
 • خامنه‌ای،سیدعلی(1400)،طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن،قم: انتشارات موسسه ایمان جهادی
 • خامنه‌ای،سیدعلی(1397)،ولایت و حکومت،قم: انتشارات موسسه ایمان جهادی
 • خامنه‌ای،سیدعلی‌(1397)،بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • دانشگر،بهزاد و جعفری،محمدعلی‌(1399)،پادشاهان پیاده خرده روایت هایی از زیارت اربعین،قم: انتشارات عهدمانا
 • ذهنی تهرانی،محمدجواد‌(1377)،ترجمه کامل الزیارات،تهران: انتشارات پیام حق
 • سیدبن طاووس(1380)،لهوف،ترجمه:سیدابوالحسن میرابوطالبی،قم: انتشارات دلیل ما
 • عابدینی،محمدرضا‌(1398)،قدم عاشقی حرکت کاروانی اربعین؛امتداد عاشورا تا ظهور،قم: نشرمعارف
 • عاملی،سعید و همکاران‌(1396)، «تحلیل پیمایش راهپیمایی اربعین حسینی،ظرفیت ها، چالش ها، نمادها و معانی»،مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی دانشگاه تهران
 • غرسبان،مرتضی‌(1396)، «راهپیمایی اربعین؛ظرفیتها و آسیبها»،ماهنامه مبلغان،شماره 220،صص12-4
 • غیاثی فتح آبادی، هادی(1396)، «کارکردهای پیاده روی زیارت اربعین در تقویت نهادهای تمدن نوین اسلامی؛ مورد مطالعه: نهاد خانواده»،سومین همایش زیارت اربعین
 • کلینی،محمدبن یعقوب‌(1375)،اصول الکافی، ج4،ترجمه محمدباقر کمره ای،قم: انتشارات اسوه
 • مطهری،مرتضی‌(1390)،انسان کامل،قم: انتشارات صدرا
 • مظفری چنیجانی، سیده فرشته و رحمت آبادی، اعظم(1397)،«نقش فرهنگ زیارت اربعین در تشکیل تمدن نوین اسلامی»،چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
 • معینی پور،مسعود‌(1398)،اربعین،جهانی دیگر،تهران: انتشارات سوره مهر
 • موسوی،سیدمحمد و بیات،رضا‌(1397)، «کاوشی در آئین پیاده روی اربعین حسینی و اثرگذاری کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن»،دوفصلنامه علمی فرهنگ و ارتباطات،سال 3،شماره1،صص 116-93
 • التستری، الشیخ جعفر(1410ق)، الخصائص الحسینیه،نجف: انتشارات الشریف الرضی
 • الخزار،علی بن محمد(1401ق)،کفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر،قم: انتشاراتبیدار
 • الشیخ المفید(1414ق)،مَسارُّ الشیعَة فی مُختَصَرِ تَواریخ الشَّریعَة،بیروت: دارالمفید
 • العیاشی،محمد بن مسعود(1380)، تفسیر العیاشی،ج1،تهران: المطبعة العلمیة
 • حرالعاملی، محمدبن حسن‌(1414ق)،وسائل الشیعة - المقدمة،قم:مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث
 • علامه المجلسی(1403ق)، بحارالانوار، ج15،بیروت: مؤسسةالوفاء
 • علامه المجلسی(1403ق)، بحارالانوار، ج23،بیروت:مؤسسةالوفاء
 • علامه المجلسی(1403ق)، بحارالانوار، ج36،بیروت: مؤسسةالوفاء
 • کلینی،محمدبن یعقوب‌(1430ق)، الکافی، ج3،قم: انتشارات دارالحدیث
 • یزدى حایرى، على‌‏(1422ق)،إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب (عج)، ج ‏2، بیروت: مؤسسة الأعلمى‏
 • امام‌خامنه‌ای(مدظله العالی)، بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید سعید غدیر در تاریخ 06/02/1376، بازیابی شده از سایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2834
 • امام‌خامنه‌ای(مدظله العالی)، بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی در تاریخ 23/07/1391،بازیابی شده از سایت اینترنتی  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
 • امام‌خامنه‌ای(مدظله العالی)، بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی در تاریخ 09/02/1392،بازیابی شده از سایت اینترنتی

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405

 • امام‌خامنه‌ای(مدظله العالی)، بیانات در مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی‌(ره) در تاریخ 14/03/1395، بازیابی شده از سایت اینترنتی

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259

 • امام‌خامنه‌ای(مدظله العالی)، بیانات در جمع موکب‌داران اربعین در تاریخ 27/06/1398، بازیابی شده از سایت اینترنتی  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43490
 • امام‌خامنه‌ای(مدظله العالی)، بیانات در جمع مردم استان آذربایجان شرقی در تاریخ 28/11/1400، بازیابی شده از سایت اینترنتی  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51999
 • شهیدمطهری(رحمت الله علیه)، سخنرانی در اسفند سال 1348، بازیابی شده از سایت اینترنتی

http://mortezamotahari.com/fa/ArticleView.html?ArticleID=2684&SearchText=
%D8%B4%D9%85%D8%B1&LPhrase