بررسی نقش جنبش اخوان‌المسلمین در بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 تاکنون گروه‌های معارض مختلفی در این کشور در برابر حکومت مرکزی سوریه صف‌آرایی‌کرده‌اند؛ یکی از این گروه‌ها که از دیرینه تاریخ هم با حکومت علوی سوریه اختلاف‌هایی‌داشته، جنبش اخوان‌المسلمین این کشور است.
 وجود اختلاف‌های دیرینه میان جنبش سنی سلفی اخوان با دولت علوی اسد که اغلب هم برای تصاحب قدرت و حکومت بوده، بروز سه بحران اساسی در این کشور را باعث شده‌است؛ این بحران‌ها که عبارت‌بودند از: بحران هویت، مشروعیت و مشارکت، سبب عمیق‌ترشدن اختلاف‌ها و درگیری‌ها میان جنبش اخوان و دولت مرکزی سوریه شدند و دراین‌میان با توجه به قدرت برتر حکومت علوی اسد، بارها این جنبش ازسوی دولت مرکزی سرکوب و تعداد زیادی از اعضا آن کشته، زندانی یا تبعید‌شده‌اند لذا جنبش اخوان سوریه و طرف‌دارانش که همواره ازسوی سازمان جهانی اخوان و کشورهای عرب منطقه نیز حمایت و تحریک‌می‌شدند، کینه و نفرتی عمیق از دولت علوی اسد در دل داشته، همواره درصدد بودند که این دولت را در سوریه سرنگون‌کنند؛ درنتیجه با آغاز بحران سوریه در سال 2011، این جنبش نیز فرصت را مناسب‌یافته، ضمن بازیابی مجدد خود، با تأکید بر مقوله مذهب به تحریک اهل سنت به‌خصوص سنی‌های فعال در جریان سلفی اقدام‌کرده، درخلال همکاری با گروه‌های تکفیری، به مبارزه همه‌جانبه با حکومت بشار اسد دست‌زد و دراین‌راستا توانست نقشی مهم در آغاز و گسترش بحران ایفاکند.
روش مورد استفاده در این پژوهش نیز با توجه به ماهیت نظری آن، کیفی مبتنی‌بر رویکرد توصیفی تحلیلی بوده که در آن از روش (تکنیک) مطالعه موردی استفاده‌شده‌است؛ همچنین اطلاعات لازم برای این تحقیق از طریق منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی و ... جمع‌آوری و استفاده‌شده‌است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review the role of the Muslim Brotherhood in Syria crisis

نویسندگان [English]

  • yadolah dehghan 1
  • mahmood ketabi 2
  • masod jafari 2
1 Associate Professor of Law, Islamic Azad University, Birjand Branch
2 Assistant Professor of Political Science, Shahreza Azad UniversityAssistant.
چکیده [English]

Since the beginning of the Syrian crisis in 2011. The country has several opposition groups in Syria have lined up against the central government. One of the groups that historically long-standing disputes with the government of Syria's Alawite was Muslim Brotherhood movement.The main question is that What is the role of the Muslim Brotherhood in Syria in recent crises? And the assumption of this article is It seams that Brotherhood movement in Syria due to the great influence that in this country, Using the tools of religion And their fans and also question the legitimacy of the Alavi government in this country and Opposition with the management society and Closed political space , Play important role in Stimulation and Organizing Sunni categories especially active Sunni in Salafi ,in Against the central government and Fueling the crisis.
The method used in this study due to the nature of its theoretical, Quality-based descriptive and analytical approach Where that used of Case Study techniques .Also Information needed for this research Collected through library and Internet resources .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muslim Brotherhood
  • Syria
  • crisis
  • Identity
  • Legitimation
-      ابراهیم‌نژاد‌، محمد (1393)؛ «نقش وهابیت تکفیری در کشتار مردم سوریه»، ویژه‌نامه علمی نقش سلفیه تکفیری در گسترش جنگ مذهبی در سوریه؛ مؤسسه دار الإعلام لمدرسة اهل البیت علیهم السلام.
-   احمدی، حمید (1390)؛ سیر تحول جنبش‌های اسلامی از نهضت سیلفه سید بحال تا بیداری اسلامی (1391-1349)؛ چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-      امامی، محمدعلی (1376)؛ سیاست و حکومت در سوریه؛ تهران: اتشارات وزارت امور خارجه.
-      امامزاده فرد، پرویز (1392)؛ «تأملی بر ریشه‌های بحران در سوریه»، گزارش راهبردی؛ تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ش 364.
-      الحاج، عبدالرحمن (2013)؛ السلفیة والسلفیون فی سوریة: من الإصلاح إلى الجهاد؛ مرکز الجزیرة للدراسات.
-   اصلاحی، جواد (1391)؛ «منحنی تحولات اصلاحی در سوریه و تحلیل نقش اپوزیسیون در این کشور»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ سال نوزدهم، ش 3.
-      بارانی، محمدرضا (1393)؛ تاریخ امپراتوی عثمانی؛ تهران: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ع).
-      تقوی، سیده لیلا و سعیده وحیدفر (1394)؛ «بررسی نقش اخوان‌المسلمین در تحولات سوریه 1945-2015»، تاریخنامه خوارزمی؛ سال سوم.
-      جمعه‌زاده، راحله (1390)؛ «بررسی مقایسه‌ای اخوان‌المسلمین در مصر و سوریه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، جهان اسلام؛ سال سیزدهم، ش 51،
-      حاجی یوسفی، امیرمحمد (1387)؛ «هلال شیعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران‌، اعراب و آمریکا»، فصلنامه دانش سیاسی؛ ش 1.
-      دکمجیان، هرایر (1388)؛ جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب؛ ترجمه حمید احمدی؛ چ 5، تهران: انتشارات کیهان.
-      دوئرتی، تری (1385)؛ سوریه؛ ترجمه مهسا خلیلی؛ تهران: ققنوس.
-      رمضانی بوش، فرزاد (1395)؛ بررسی تحولات سوریه؛ تهران: مرکز مطالعات صلح.
-      رویوران، حسین (1391)؛ «نقش اخوان‌المسلمین در تحولات اخیر سوریه»، همایش ملی بررسی تحولات اخیر سوریه (اهداف و چشم انداز فرارو).
-      ریچارد، میشل (1387)؛ تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین از آغاز تا امروز؛ ترجمه ‌هادی خسروشاهی؛ تهران:‌ انتشارات وزارت امور خارجه.
-   رجبی، سهیل (زمستان 1391)؛ «واکاوی جایگاه و نقش استراتژیک سوریه مناسبات منطقه وبین‌المللی»، فصلنامه 15خرداد؛ سال دهم، دوره سوم‌، ش 34.
-      روزنامه کیهان (1393)، «داعش پیاده‌نظام آمریکا در حمله به سوریه»؛ ش 20883.1393/07/05.
-      سعیدی، ابراهیم (1387)؛ سوریه؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی؛ تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
-      سید قطب (1378)، نشانه‌های راه، ترجمه محمود محمودی، تهران: انتشارات احسان.
-   شهریاری، ابوالقاسم و محدثه جزائی (1392)؛ «بررسی تأثیر شکاف‌های قومی و مذهبی در شکل‌گیری رادیکالیسم در نیجریه»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام؛ سال چهارم، ش 15.
-   _________ (1394)؛ «بسترهای شگل‌گیری و رشد رادیکالیسم اسلامی در نیجریه: مطالعه موردی بوکوحرام»، فصلنامه مطالعات سیاسی و بین‌الملل؛ دوره پنجم، ش 17.
-      صالحی، عباس و علیرضا رضایی (1388)؛ «مبانی جنبش‌های اسلام‌گرایانه: نظریات و دیدگاه‌ها»، فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم، ش 5..
-      عراقچی، سید عباس (1378)؛ «اندیشه‌های سیاسی مودودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ش 16.
-      عنایت، حمید (1380)؛ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر؛ ترجمه عبادالدین خرمشاهی؛ چ 4، انتشارات خوارزمی.
-      فولر، گراهام (1393)؛ قبله عالم، ژئوپلیتیک ایران؛ ترجمه عباس مخبر؛ چ 1، تهران: نشر مرکز .
-      قادری، تیمور (1387)؛ تاریخ اسلام کمبریج؛ ج 1، تهران: نشر قومس.
-      کوشکی، محمدصادق و ،محجوبه کریمی (1393)؛ «پارادوکس سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه»، فصلنامه راهبرد؛ دوره هفدهم، ش 64.
-      گرش، آلاین (2011)؛ «شورش در سوریه»، ترجمه بهروز عارفی، نشریه لوموند دیپلماتیک؛  پاریس.
-   محمد، ابراهیم و دیگران (1383)؛ اخوان‌المسلمینسوریه؛ ترجمه مؤسسه مطالعات               اندیشه‌سازان نور؛ تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
-   موسوی الحسینی، اسحاق (1377)؛ اخوانالمسلمنبزرگ‌ترینجنبشاسلامیمعاصر؛ ترجمه سید‌ هادی خسرو شاهی؛ چ 8، تهران: انتشارات اطلاعات.
-      میرعلی، محمدعلی (1391)؛ چالشسنتومدرنیتهدرلبنانوسوریه؛ قم:  مؤسسه بوستان کتاب.
-   نبوی، سید عبدالامیر و سید علی نجات (1393)؛ «جریان‌شناسی گروه‌های نوسلفی سوریه براساس تحلیل گفتمان»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام؛ سال چهارم، ش 4.
-      نقیب‌زاده، احمد (1384)؛ سیمای اسلام و مسلمان در ادبیات فرانسه پس از حادثه 11سپتامبر2001؛ تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
-   یزدانی، عنایت‌الله و دیگران (1390)، «بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش اخوان‌المسلمین سوریه»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی؛ ش 28، ص 253 تا 274.
1-    منابع انگلیسی
 - Briynjar, Lia (1998), »The Society of the Muslim Brothers in Egypt«, (The ris of an Islamic mass Movement, pp 192-194), Foreward by jamal albanna;Ithaca Press, Garent Publishing Limited, Printed in Lebanon.
-Barnes Sinjab, Lina (2014), »Syria Crisis: Guide to Armed and Political Opposition«, BBC News,  British Broadcasting Corporation.
-Smith, Ben (2012),Syria.no end in Sight, House of Commons Library, The Construction of Thnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in the Syrian Civil, Bridge Water State University.
 -Rousseau, Eliott (2014), »The Construction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in theSyrian Civil War «, in BSU Honors Program Theses and Projects, Item 66. Retrieved From: http://vc.bridgew.edu/honors proj/66.
-Starr, Stephen (2012), »Revolt in Syria«,Eye-witness to the Uprising. New York: Columbia UP.
-Sambanis, Nicholas, and Moses, Shayo (2013), »Social Identification and Ethnic Conflict«, AmericanPolitical Science, Review 107.
2-    منابع الکترونیکی
-      سایت مشرق نیور (1395)؛ «تحولات سیاسی در سوریه»؛ ش خبر: 1458796.
-       سایت شبکه خبری العالم (1393)؛ «بررسی مسائل و مشکلات حقوق بشری در سوریه»؛ ش خبر: 165489.
-      دبیری، محمدرضا (1390)؛ «سوریه یک قرن در یک نگاه»، سایت دیپلماسی ایرانی.
-      کبریایی، حسین (1394)؛ «جهت‌دهی‌های جریان اخوانی سوریه به بحران این کشور»، پایگاه خبری تحلیلی بیداری اسلامی؛ شبکه خبر: 232978.
-   ماتزی، مارک و مت اپوزو (2013)؛ «عملیات الوار چنار»، روزنامه نیویورک تایمر؛ برگرفته از خبرگزاری فارس، قابل بازیابی در: http://www.farsnews.com/13941103001661
-    نولاند، ویکتوریا (1392)؛ «نگاهی به تغییرات سیاست خارجی آمریکا در چارچوب استراتژی تعادل قدرت»، خبرگزاری ایسنا؛ ش خبر: . 92112818958