موضوعات = مطالعات منطقه ای (خاور میانه)
سناریوهای آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و جریان صدر عراق

دوره 11، شماره 22، فروردین 1402، صفحه 1-28

10.22070/iws.2024.17820.2307

محمد حزباویان؛ یاسر عبدالزهراء الحجاج


بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 87-108

10.22070/iws.2019.3235.1566

عبدالمطلب عبدالله؛ رامین ولی زاده میدانی؛ مهدی پیروزفر


اسلام‌گرایی و ناکامی آن در کردستان عراق

دوره 5، شماره 11، مهر 1396، صفحه 51-92

10.22070/iws.2018.2473.1439

حمید احمدی؛ نجم الدین تمری