تأثیر مشروعیت اجتماعی حزب‌الله لبنان بر بازدارندگی آن در مقابل رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته مطالعات منطقه‌ای، گرایش خاورمیانه دانشگاه جامع امام حسین (ع

چکیده

این مقاله درپی یافتن نسبتی معنادار، میان مشروعیت اجتماعی یک بازیگر و توان بازدارندگی آن در مقابل رقبا و مخالفان خارجی است. فرضیه درنظرگرفته‌شده بر این مبنا سامان‌یافته که کارآمدی، موجب افزایش مشروعیت اجتماعی شده، درنهایت، فرهنگ راهبردی (استراتژیک) یک ملت را تقویت‌خواهدکرد؛ چنین فرهنگی نیز بر رفتارهای استراتژیک بازیگر ازجمله بازدارندگی، مؤثر خواهدبود تاجایی‌که هرگونه اختلال در روابط بازیگر و حامیانش که موجب کاهش مشروعیت اجتماعی آن شود، در ابعاد بازدارندگی آن در مقابل دشمن خارجی تأثیرگذار واقع‌می‌شود.
مقاله کوشیده‌است، با تمرکز بر مناسبات حزب‌الله با مردم لبنان و جایگاه این مناسبات در ارزیابی راهبردی اسرائیل از حزب‌الله، میان مشروعیت اجتماعی این جنبش و توان بازدارندگی آن با تأکید بر پیامدهای بحران سوریه بر لبنان، نسبتی معنادار برقرارکند. اعمال تحریم‌های مالی و بانکی بر حزب‌الله به‌گونه‌ای‌که مردم لبنان را نیز تحت تأثیر قرارمی‌دهد، ازجمله طرح‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل است تا کارآمدی حزب‌الله را در نظر مردم لبنان، مخدوش جلوه‌دهد؛ چنین طرحی درصورت تحقق، می‌‌تواند کارآمدی و مشروعیت اجتماعی حزب‌الله را در نظر مردم لبنان کاهش‌داده، زمینه‌ مهار آن را توسط رژیم صهیونیستی فراهم‌سازد. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده و داده‌های آن نیز از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی جمع‌آوری‌شده‌است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Hezbollah's Social Legitimacy on Its Deterrence Against the Zionist Regime

نویسنده [English]

  • Saeed Sassanian,
Ph.D student in Regional Studies, Middle East, Imam Hussein University.
چکیده [English]

This article seeks to find a meaningful relationship between an actor's social legitimacy and its deterrence against foreign competitors and opponents. The hypothesis is held that efficiency enhances social legitimacy and, ultimately, reinforces a nation's strategic culture; such a culture will also affect the actor's strategic behaviors, including deterrence, Insofar as any disturbance in the actor-supporter relationship that undermines its social legitimacy is affected by its deterrence against an external enemy. The article has attempted to make a significant relation between Hezbollah's social legitimacy and its deterrence by focusing on the consequences of the Syrian crisis on Lebanon, as well as focusing on Hezbollah's relations with the Lebanese people and their place in Israel's strategic assessment of Hezbollah. The imposition of financial and banking sanctions on Hezbollah in a way that also affects the Lebanese people, is  of plans by the United States and Israel to undermine Hezbollah's effectiveness in the eyes of the Lebanese. If implemented, such a plan would undermine Hezbollah's efficiency and social legitimacy in the eyes of the Lebanese people, paving the way for the Zionist regime to control Hezbollah. The methodology of this research is descriptive and analytical and its data are collected from library and internet sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hezbollah
  • Israel
  • deterrence
  • social legitimacy
  • strategic culture
-  بیلیس، جان و جیمز ویرتز (1382)؛ استراتژی در جهان معاصر؛ مقدمه‌ای بر مطالعات استراتژیک؛ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
-  درخشه، جلال و علیرضا بیگی (1395)؛ «کارآمدی حزب‌الله در دستیابی به مقبولیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام؛ سال ششم، ش 4.
-    ساسانیان، سعید (1397)؛ «ارزیابی تغییرات الگوی بازدارندگی حزب‌الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی»، فصلنامه مطالعات راهبردی دوره 21، ش 79.
-    سلیمانی‌زاده، داود (1387)؛ انقلاب اسلامی ایران و احیای هویت دینی شیعیان لبنان؛ چ 1، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 
-  شفیعی‌فر، محمد و مصطفی قربانی (1395)؛ «تعاملات کارآمدی و مشروعیت نظام‌های سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی؛ سال سیزدهم، ش 47.
-    عبدالله‌خانی، علی (الف 1386)؛ «سه نسل- سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک»، فصلنامه مطالعات راهبردی؛ سال دهم، ش 2.
-    عبدالله‌خانی، علی (ب 1386)؛ فرهنگ استراتژیک؛ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
-    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_________ (1392)؛ نظریه‌های امنیت؛ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
-    عطری، زهرا (1396)؛ «تحریم حزب‌الله ازسوی آمریکا؛ ابعاد و پیامدها»، گزارش 20565؛ اندیشکده راهبردی تبیین.
-    فریدمن، لارنس (1390)؛ بازدارندگی؛ ترجمه‌ عسگر قهرمان‌پور و روح‌الله طالبی آرانی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-    قاسمی، فرهاد (1390)؛ نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای؛ تهران: نشر میزان.
-    لاو، جیمز بی (1396)؛ خدمات اجتماعی و قدرت نرم؛ خدمات اجتماعی حزب‌الله به‌مثابه یک منبع قدرت؛ ترجمه ساسان زارع و حسین روزبه؛ تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع).
-    لیپست، سیمور مارتین (1374)؛ «مشروعیت و کارآمدی»، فرهنگ توسعه؛ ترجمه رضا زیب؛ ش 18.
-  ابراهیم العثیمین (2018)؛ «نحو إستراتیجیة دولیة لمواجهة إرهاب حزب‌الله»، جریدة الیوم؛ قابل‌بازیابی در:  http://www.alyaum.com/articles/1160585/
-  العرب (24 ژوئن 2015)؛ «مؤسسات حزب‌الله اللبنانی الخیریة واجهة للطائفیة المذهبیة»؛ قابل‌بازیابی در: https://alarab.co.uk/ مؤسسات-حزب-الله-اللبنانی-الخیریة-واجهة-للطائفیة-المذهبیة
-  العلاقات الاعلامیة فی حزب‌الله (٢٥ می ٢٠١٣)؛ «کلمة السید نصر الله فی عید المقاومة والتحریر»؛ قابل‌بازیابی در:
-  المدهون، لؤی و زولیش، راینر (2007)؛ «حزب‌الله فی لبنان - بین الجهاد والعمل الاجتماعی»؛ دویتشه فیله، قابل‌بازیابی در: https://p.dw.com/p/BduC
-  المصری، عبد الرحمن و کوربای، ألکسندر (2017)؛ «حزب‌الله وصعوده من جدید فی لبنان»؛ مؤسسة کارنیغی للسلام الدولی؛ قابل‌بازیابی در:
-  عبدالعاطی، محمد (2004)؛ «حزب‌الله.. النشأة والتطور»، الجزیره؛ قابل‌بازیابی در:
-  غدار، حنین (2018)، «ماذا یعنی فوز «حزب‌الله» فی الانتخابات بالنسبة إلى لبنان؟»، معهد واشنطن، قابل بازیابی در:
-  مرکز المسبار للدراسات والبحوث (2015)، الإسلامیون والعمق الاجتماعی فی العالم العربی وترکیا، دبی.
-  مرکز العربی للأبحاث ودراسة السیاسات (2018)، «المؤشر العربی 2018/2017»، قابل بازیابی در:
   https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Arab-Index2017-2018-FullReport.aspx
 
-      Abrams, Elliott (2018). "What’s Next For Lebanon? Stability and Security Challenges", Council on Foreign Relations, Available at: https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/032118_Abrams_Testimony.pdf
-      Alagha, Joseph Elie (2006). The Shifts in Hizbullah’s Ideology, Amsterdam University Press.
-      Choucair, Chafic (2016). "Hezbollah in Syria: Gains, Losses and Changes", Al Jazeera Center for Studies, Available at: http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/06/hezbollah-syria-gains-losses-160601093443171.html
-      CNBC (May 18, 2017). "Maintaining fiscal stability in Lebanon a 'dance with wolves', says central bank governor", Available at: https://www.cnbc.com/2017/05/18/maintaining-fiscal-stability-in-lebanon-a-dance-with-wolves-says-central-bank-governor.html
-      Daily Star (Jul 24, 2017). "High expectations for Hariri-Trump meet", Available at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Jul-24/413768-high-expectations-for-hariri-trump-meet.ashx
-      Drake, Bruce (2013). "Beirut bombings follow fears of Syrian war fallout", Pew Research Center, Available at: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/11/19/beirut-bombings-follow-fears-of-syrian-war-fallout/
-      Eiland, Giora (2008). "The Third Lebanon War: Target Lebanon", Strategic Assessment, Vol. 11, No. 2.
-      Eisenkot, Gadi (2008). "Israel warns Hizbullah war would invite destruction", Ynetnews, Available at: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3604893,00.html
-      Gray, Colin S. (1991). "Strategic Culture as Context: the First Generation of Theory Strike?", Review of International Studies, Vol. 25, No. 1.
-      Haaretz (May 7, 2018). "Hezbollah = Lebanon, Israeli Minister Blasts on Twitter After Lebanese Elections", Available at: https://www.haaretz.com/middle-east-news/hezbollah-lebanon-israeli-minister-blasts-on-twitter-1.6069563
-      Jerusalem Post (2018). "Former Mossad chief reveals revolutionary plan for defeating Hezbollah", Available at: https://www.jpost.com/Israel-News/Former-Mossad-chief-reveals-revolutionary-plan-for-defeating-Hezbollah-565086?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
-      Jones, David R. (1990). "Soviet Strategic Culture", Strategic Power London: Palgrave Macmillan.
-      Kocs, Stephan A. (1994). "Explaining the Strategic Behavior of States: International Law as System Structur", International Studies Quarterly, Vol. 38, No. 4.
-      Kurian, George Thomas (2011). The Encyclopedia of Political Science, Volume 3, Washangton D.C: CQ Press, Division of SAGE.
-      Lefèvre, Raphaël (2018). "The Sociopolitical Undercurrent of Lebanon’s Salafi Militancy", Carnegie Middle East Center, Available at: https://carnegie-mec.org/2018/03/27/sociopolitical-undercurrent-of-lebanon-s-salafi-militancy-pub-75744
-      Lob, Eric (2014). "Is Hezbollah Confronting a Crisis of Popular Legitimacy?", Brandeis University, Crown Center for Middle East Studies.
-      Malka, Amos (2008). "Israel and Asymmetrical Deterrence", Comparative Strategy, V. 27, N, 1.
-      Pew Research Center (2010). "Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah", Available at: http://www.pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/
-      Pew Research Center (2014). "Views of Hezbollah", Available at: http://www.pewglobal.org/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-the-rise-in-middle-east/pg-2014-07-01-islamic-extremism-06/
-      Qassem, Naim (2005). Hizbullah: The Story from Within, Translated by Dalia Khalil, London: Saqi Books.
-      Salem, Paul (2012). "Can Lebanon Survive the Syrian Crisis?", Carnegie Middle East Center, Available at: https://carnegie-mec.org/2012/12/11/can-lebanon-survive-syrian-crisis-pub-50298
-      Shebaya, Halim (2017). "Where do Lebanon's Christians stand on Hezbollah?", Al Jazeera, Available at: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/lebanon-christians-stand-hezbollah-171128102446572.html
-      Skemperis, Georgios (2003). "Strategic Culture in Post- war Europe", Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Syracue University, available at: https://www.files.ethz.ch/isn/26508/PN05.01.pdf
-      Sobelman, Daniel (2017), "Learning to Deter: Deterrence Failure and Success in the Israel-Hezbollah Conflict, 2006–16", International Security, Vol. 41, No. 3
-      Szekely, Ora (2012). "Hezbollah’s Survival: Resources and Relationships", Middle East Policy , V. 19, N. 4.
-      Tokmajyan, Armenak (2014). "Hezbollah’s Military Intervention in Syria", Approaching Religion, Vol. 4, No. 2
-      Wirtz, James. J (2004), "Disarmament, Deterrence and Denial", Comparative Strategy, Vol 24.