کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
واکاوی نتایج سیاست دولت ج.ا. ایران بر توانمند‌سازی و امید به زندگی زنان افغان ساکن در ایران

دوره 11، شماره 22، فروردین 1402، صفحه 61-84

10.22070/iws.2024.18241.2325

زهرا فاضلی؛ مسعود مطلبی؛ سید مصطفی ابطحی؛ علی حسن نیا


تشدید سیاست تقابل گرایی عربستان سعودی با ایران از زمان ولایتعهدی بن سلمان

دوره 10، شماره 20، فروردین 1401، صفحه 137-168

10.22070/iws.2022.15197.2129

عبدالرضا عالیشاهی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر


حزب‌الله به مثابه یک جنبش سیاسی- اجتماعی

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 57-80

10.22070/iws.2019.4168.1743

هادی ترکی؛ محمد ستوده آرانی


بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 87-108

10.22070/iws.2019.3235.1566

عبدالمطلب عبدالله؛ رامین ولی زاده میدانی؛ مهدی پیروزفر