کلیدواژه‌ها = مصر
تأملی در شکنندگی و تداوم دولت در مصر از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ میلادی

دوره 10، شماره 20، فروردین 1401، صفحه 111-136

10.22070/iws.2022.15233.2132

علی مختاری؛ حمداله اکوانی؛ جابر قاسمی؛ محمد ملکی فر


بررسی نقش مردم در اندیشه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 81-108

10.22070/iws.2019.4252.1765

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ عباس علی بخشی


بررسی افراط‌گرایی و اعتدال‌گرایی در جنبش اخوان‌المسلمین مصر

دوره 3، شماره 6، فروردین 1394، صفحه 111-134

10.22070/iws.2015.248

محمد علی توانا؛ محمد میرحسینی


تأثیر شکاف عقیدتی شیعه و سنی در روابط سیاسی میان ایران و مصر پس از سقوط مبارک

دوره 2، شماره 5، مهر 1393، صفحه 105-128

10.22070/iws.2014.241

حمید نساج؛ پرویز جمشیدی مهر؛ نصیبه عبدی پور


بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 1-16

10.22070/iws.2012.57

سید جواد صالحی؛ ایوب فرج زاده فرج زاده؛ عباس فرح بخش


تحلیل‌‌های توطئه‌باورانه در فرهنگ سیاسی مصر

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 61-84

10.22070/iws.2012.16

زاهد غفاری هشجین؛ فاطمه‌زهرا قلندری


طبقه متوسط جدید و چالش‌‌های سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 125-146

10.22070/iws.2012.18

سید جواد صالحی؛ عباس فرح‌بخش؛ ایوب فرج‌زاده


تحلیلِ سازه‌انگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 147-178

10.22070/iws.2012.19

حسین مسعود‌نیا؛ زهرا صادقی نقد‌علی؛ صفی‌ الله شاه‌ قلعه