تحلیل‌‌های توطئه‌باورانه در فرهنگ سیاسی مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف این مقاله شناخت جایگاه و علل تئوری‌های توطئه در فرهنگ سیاسی مصر است. مصر از کشورهای مهم و تأثیرگذار منطقه استراتژیک خاورمیانه است. این کشور با پیشینه تاریخی و تمدنی خود از خاستگاه‌های تمدن‌های اولیه بشری و محل ظهور و پیدایش ادیان بزرگ می‌باشد. فرهنگ سیاسی مصر مؤلفه‌های مختلف دارد و تجزیه و تحلیل‌های توطئه‌باورانه یکی از مؤلفه‌های اصلی فرهنگ سیاسی مصر محسوب‌می‌شود. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به پنج سؤال درباره این‌گونه تحلیل‌ها در مصر است. منظور از این شیوه تحلیل، این است که در تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث مختلف فقط به عاملِ توطئه تمسک جسته‌می‌شود و نقش سایر عوامل در وقوع حوادث نادیده‌گرفته‌می‌شود. برای پاسخ به سؤالات مقاله از روش کیفی تحلیل اسنادی استفاده‌شده و یافته‌های پژوهش از طریق مراجعه به کتاب‌ها، مقالات، سایت‌ها و منابع موجود قابل‌دسترس مرتبط با موضوع، با استفاده از ابزار فیش‌برداری جمع‌آوری و تحلیل‌شده‌است. یافته‌های مقاله نشان‌دهنده این است که تجزیه و تحلیل‌های توطئه‌باورانه مؤلفه مهمی از فرهنگ سیاسی مصر را در کنار سایر مؤلفه‌ها تشکیل‌می‌دهد. شرایط و اوضاع بحرانی جامعه، دخالت‌های قدرت‌های بزرگ خارجی و استبداد سیاسی حاکم از جمله عوامل مهم رشد و رواج این‌گونه تحلیل‌ها در فرهنگ سیاسی مصر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conspirational Analyses in Egypt’s Political Culture

نویسندگان [English]

  • Zahed Ghafari Hashjin 1
  • Fatemeh Zahra Qalandari 2
1 Asistant Professor of Political Science at Shahed University.
2 . M.A. in Sociology of Islamic Revolution, Shahed University
چکیده [English]

The present paper is an attempt to study status and reasons for conspirational analyses inEgypt’s political culture.Egyptis among the significant and effective countries of the strategicMiddle Eastregion. It is among the first birthplaces of primary human civilizations as well as that of great religions.Egypt’s political culture has different ingredients and conspriational analysis is one of them. The preset paper is an attempt to provide answers to five questions about theEgypt’s political culture.
By conspirational analysis we mean overestimating the role of conspiracy in analyzing the events and incidents and underestimating the role of other factors. Qualitative, documentary method has been used while the necessary data for the present study was collected through books, articles sites and existing sources. The findings of the present research indicate that conspirational analysis is one of the main ingredients of the Egyptian political culture. The critical conditions, intervention of foreign powers and political despotism are among the main factors fostering such analyses in the Egyptian political culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • conspirational analyses
  • Political Culture
  • Middle East
  • Egypt
  • critical conditions
  • political despotism
  • foreign powers
- منابع فارسی
- اخوان کاظمی، بهرام (1387)، «بررسی تاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 2، شماره 3، صص 155-129.
- برومبرگر، مری و سرژ (1336)، اسرار حمله به مصر. ترجمه عبدالرضا مهدوی، تهران: چاپ کیهان.
- بی‌نام (1389)، توطئه ایجاد جنگ های مذهبی در مصر محکوم شد، روزنامه جام‌جم، دوشنبه 13 دی.
- حسینی، بهروز (1380)، بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شاهد تهران، پایان نامه، دانشگاه شاهد.
- حسینی، مختار (1381)، برآورد استراتژیک مصر، جلد اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌‌المللی ابرار معاصر.
- غفاری هشجین، زاهد (1381)، «شیوه تفکر مبتنی بر توطئه‌باروی، ارکان و خاستگاه‌ها». مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 180-179، صص 61-48.
- غفاری هشجین، زاهد (1384)، تئوری توطئه در فرهنگ سیاسی معاصر از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، تهران: سروش.
- غفاریان، سیروس (1380)، حکومت‌گران کشورهای اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه.
- مُصلّـی‌‌نژاد، عباس (1386)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: فرهنگ صبا.
- نبوی، سید عبدالامیر (1389)، «گزارش: نقش جوانان در خیزش نوین مردم مصر»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور، سال یازدهم، شماره 44.
- وودز، آلن (1389)، کارگران مصر رهبری را به‌عهده‌می‌گیرند، ترجمه آرش عزیزی، لندن، 9 فوریه.
 
2- منابع عربی
- البشری، طارق، (1983)، الحرکه السیاسیه فی مصر1945/1952، بیروت: دارالشروق.
3- منابع لاتین
- Brown, L. Carl. (1984). International Politics andMiddle East. Princeton:PrincetonUniversityPress.
- Chehabi,Houchang E.(2009). “The Paranoid Style in Iranian Histography” from Atabaki, Touraj.Iranin the 20th century: histography and political culture.London: i.b.tauris & Co Ltd.
- Fawzy, Mansour. (1992). The Arab World: Nation, State and Democracy.London: zed book.
- Gray, Matthew. (2010). Conspiracy Theories in the Arab World: Sources and Politics. Routledge.
- McConnachie, James & Robin Tudge. (2008). The Rough Guide To Conspiracy Theories.London. Rough Guides Ltd.
- Pipes, Daniel. (1991). Policy Papers:DamascusCourt the West, Syrian Politics, 1989-1991. TheWashingtoninstitute near east policy. Washington, D. C.
- Pipes, Daniel .(1992). Dealing WithMiddle EastEastern Conspiracy Theories. Orbis, Winter.
- Pipes, Daniel. (1997). Conspiracy: how the paranoid style flourishs and where it comes from.New York: free press.
- Pipes, Daniel . (1998). The Hidden Hand:Middle EastFears of Conspiracy. New York: martin`s press.
- Pipes, Daniel. (2011 a). “Egypt's Chance for Change”. TheWashingtonTimes. February
- Sayed, Fatma H. (2006). Transforming Education inEgypt: western influence and domestic policy reform. American Univercity inCairoPress.
- Singerman, Diane. (2002). The Politics of Emergency Rule inEgypt. Current History.
-  Svec, Stefan. (2007). Political Culture Islam and Public Particapation in ModernEgypt. GRIN Verlag.
- Zonis, marvin & Josef, craig. (1994). “Conspiracy thinking in middle east. political psychology”. Vpl.15, no.3, 1994.
4- سایت‌ها
- الخازن، جهاد (1432)، «نظریه المؤامره»، سایت البعث مدیا، تاریخ دسترسی 25/4/1390، آدرس اینترنتی:
- تخیری، نسرین (1390)، «پورت سعید: توطئه عقب‌ماندگی یا خشم». سایت مارگارین به نقل از روزنامه اعتماد، شماره 2329، صفحه اول، تاریخ 24/11/90، آدرس اینترنتی سایت:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2448667
- Pipes, Daniel. (1994). “Middle EastMischief”. September. online. Available HTTP:.
-  Pipes, Daniel . (1999). “Egypt Air Probe uncovers Anti-Americanism”. Wall street journal. November 24. online. Available HTTP:.
-  Pipes, Daniel . (2010). “Conspiray Theories Keep Polio Alive”. June 2. online. Available HTTP:.
- Sharaf, Esam. (2011). We Are Facing a Conspiracy But Will not Surrender. Available at: htt// www.. egyptindependent.com/news /sharaf- We Are Facing a Conspiracy But Will not Surrender.
- Stalinsky, Steven. (2007). “Middle EastConspiracy Theories”. The New YorkSun. 11 September. Online Available HTTP: http://www.nysun.com/article/46074>.
- Sunstein, Cass R & Vermeule Adrian. (2008). “Conspiracy Theories”. Available at: http://ssm.com/abstract=108485.