بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‏ ای دانشگاه شیراز.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی اخیر مصر است که سرانجام در ژانویه 2011 موجب سرنگونی دولت حسنی مبارک شد. در سال­های اخیر، فناوری­های جدید ارتباطی به‏ویژه رسانه­های اجتماعی اینترنتی به منابعی مهم برای بسیج اقدام جمعی و سازماندهی جنبش­های اجتماعی در سراسر جهان تبدیل‏شده­اند. جنبش‏های اخیر در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا با بهره‌گیری از فناوری­های جدید ارتباطی، شکلی جدید از انقلاب، جنبش و بسیج مردمی را در این منطقه به‏نمایش‏گذاشت و مردم در این کشورها خواستار احیای حقوق خود شدند. آنچه در این جنبش­ها پررنگ‏تر و تأثیرگذار­تر از همه دیده‏می­شد، رسانه­ها و به‏خصوص اینترنت و شبکه‏های اجتماعی آن است، زیرا از بدو شروع اعتراض‌ها نقش مهمی را در این جنبش‌ها ایفا کردند و از یک سو موجب آگاهی‌بخشی به مردم و ازسوی‏دیگر با داشتن قابلیت­های مختلف، سبب سرعت‏بخشی به اعتراض‏ها و گسترش آن در سطح منطقه شدند. عقیده بر این است که شبکه­های بزرگ رسانه‏های اجتماعی مانند فیس‏بوک، توییتر و وبلاگ­های شخصی به‏عنوان کانال­هایی قدرتمند ظاهر شدند که به مردم مصر در عبور از سانسور دولتی، گسترش مفاهیم اصلاحات سیاسی، بسیج شهروندان برای شرکت در فعالیت­های سیاسی به‏عنوان منبعی مهم برای اقدام جمعی و سازماندهی جنبش یاری‏رسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Internet in Social Movement of Egypt

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Salehi 1
  • Ayyoub Farajzadeh 2
  • Abbas Farahbakhsh 2
1 Assistant Professor of Law and Political Science, Shiraz University.
2 M.A. student of Regional Studies, Shiraz University
چکیده [English]

This research work intends to study the role of Internet in recent social movement in Egypt that toppled down Hosni Mubarak’s government in January 2011. During the recent years, new communication technologies, specially the Internet and social networks on the Internet, have turned to be a major source for mobilization and organization of social movements across the globe. The recent movements in Arab states of the Middle East and North Africa made use of new communication technologies and put on display a new form of revolution and mass mobilization in this region wherein people sought meeting their legitimate rights. The role of mass media in general and Internet and social networks in particular was very important ever since the outset of the movements. These communication tools promoted public awareness on one side and on the other side, accelerated the demonstrations and expansion of the movement to all cities because of possessing diversified capabilities. It is believed that large social networks such as Facebook, Twitter and personal weblogs have served as powerful and influential channels for the people of Egypt who had long suffered state censorship. Moreover, Internet and social networks brought about development of political concepts and mass mobilization for political activities in Egypt. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Movement
  • Egypt
  • Internet
  • Social networks
  • Facebook
  • Twitter
- منابع فارسی
-      باتامور، تام (1372)، جامعه‏شناسی سیاسی، ترجمه منوچهرصبوری کاشانی، تهران: کیهان.
-      حسینی گلی، سید اسماعیل (1385)، «اصلاحات در مصر». در کتاب خاورمیانه، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگ مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر.
-      دارنلی، جمیز و جان فدر (1386). جهان شبکه­ای، ترجمه نسرین امین دهقان و مهدی محامی، تهران: نشر چاپار.
-      سردارنیا، خلیل‏الله (1388)، «اینترنت، جنبش اجتماعی و بسیج اعتراضات»، فصلنامه پژوهش‏های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 4، زمستان.
-   سردارنیا، خلیل‏الله (1390)، «تحلیل ساختاری و کنش‏گرا بر چرایی تثبیت اقتدارگرایی در مصر از 1980 تا 2011»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره 2، تابستان.
 
2- منابع لاتین
-       Bhuiyan, Serajul I. (2011), "Social Media and Its Effectiveness in the Political Reform Movement in Egypt", Middle East Media Educator, 1(1).
 
-       Castells, Manuel)1996), The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwells.
 
-       Chadwick, Andrew. (2006), Internet Politics: States, Citizens and New Communication   Technologies. Oxford: Oxford University Press.
 
-       Eltantawy, Nahed and Wiest, Julie B. (2011), Social Media in the Egyptian Revolution:
 
-       Hintler,Gregor .(2011),The Role of Social Media in Social Movements, Bachelor thesis, Cottbus : University of Technology.
 
-       Kirkpatrick, David. (2011), The Facebook effect – the real story of Mark Zuckerberg and the World´s fastest-growing company. CPI Bookmark. Croydon. United Kingdom.
 
-       Shirky, Clay. (2008), Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without  Organizations, London: Benguin Books.
3- منابع الکترونیکی
-       boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007)," Social network sites: Definition, history, and scholarship",  Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11.
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html.
 
-       hesham,Mohamad.(2011), The erevolution in the Egyptian, available at: http://www.famousbloggers.net.
 
-       Reconsidering Resource Mobilization Theory, International Journal of Communication , 5,available at:www. ijoc.org.
 
-       Freedom on the Net 2011: Egypt, Freedom House, available at:
     http://www.freedomhouse.org/images/File/FotN/Egypt2011.pdf.
 
-       Khalifa, Mahmoud. (2011),The role of information technology in defeating the Arab regimes: Facebook 2-0 Arab presidents, Cairo University, I June 2011 available at:
     http://www.ifla.org/files/assets/faife/Spotlight_1.pdf- last update: 5 October 2012.
-       Mainwaring, Simon, (2011), Exactly what role did social media play in the egyption revolution? 14, Feb 2011, available at: http://www.fastcompany.com.
-       Mansour, Sherif. (2010), Egypt’s "Facebook Revolution", Kefaya, and the struggle for democracy and good governance" (2008-ongoing), International Center on Nonviolent Conflict, available at: http://www.nonviolent-conflict.org/.