کلیدواژه‌ها = ایران
سناریوهای آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و جریان صدر عراق

دوره 11، شماره 22، فروردین 1402، صفحه 1-28

10.22070/iws.2024.17820.2307

محمد حزباویان؛ یاسر عبدالزهراء الحجاج


تحلیلی بر بازنمایی اسلام و ایران در سریال خانم وزیر

دوره 7، شماره 14، فروردین 1398، صفحه 125-152

10.22070/iws.2019.3751.1669

سعیده مرادی فر؛ عنایت الله یزدانی


مؤلفه‌های مانایی انقلاب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

دوره 6، شماره 12، فروردین 1397، صفحه 105-128

10.22070/iws.2018.2998.1529

ناصر جمال زاده؛ محمدباقر باباهادی؛ رضا فیضی


تأثیر شکاف عقیدتی شیعه و سنی در روابط سیاسی میان ایران و مصر پس از سقوط مبارک

دوره 2، شماره 5، مهر 1393، صفحه 105-128

10.22070/iws.2014.241

حمید نساج؛ پرویز جمشیدی مهر؛ نصیبه عبدی پور


مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 17-44

10.22070/iws.2012.58

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی


تحلیلِ سازه‌انگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 147-178

10.22070/iws.2012.19

حسین مسعود‌نیا؛ زهرا صادقی نقد‌علی؛ صفی‌ الله شاه‌ قلعه