تحلیلی بر بازنمایی اسلام و ایران در سریال خانم وزیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در جهان امروز، مرز میان سرگرمی، اطلاعات و سیاست با به‌کارگیری رسانه­ها درهم‌می‌ریزد. سینمای هالیوود ازجمله رسانه­هایی است که با استفاده از بازنمایی، مرز میان شبیه‌سازی و واقعیت را ازمیان‌برده و حاصل این درهم‌آمیختگی، با نام «حاد واقعیت یا ابرواقعیت» به‌منصه‌ظهوررسیده­است؛ با درنظرداشتن این موضوع می­توان این‌گونه بیان‌کرد که سینمای هالیوود و سلطه رمزگان آن، می­تواند منشأ اصلی خلق حاد واقعیت باشد چراکه هالیوود به­عنوان بازیگری کارآمد در سیاست خارجی آمریکا به‌دنبال بازتعریف مفهوم دشمن جدید پس از فروپاشی کمونیسم بوده­است؛ دراین‌میان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارائه تصویری منفی از اسلام و ایران به یکی از گزینه­های هالیوود در سیاست خارجی آمریکا تبدیل‌شد. در این پژوهش تلاش‌شده، به تبیین نقش سینمای هالیوود در رمزگذاری و تصویرسازی منفی از اسلام و ایران در جهان و توصیف شکاف میان واقعیت و حاد واقعیت پرداخته‌شود.
تلاش هالیوود برای ساخت فیلم­هایی با مضمون ضدایرانی و ضداسلامی، پرسش‌هایی متعدد را در ذهن پژوهشگران به‌وجود­آورده­است؛ پرسش‌هایی نظیر اینکه «چگونه سینمای هالیوود موجب بازنمایی و برجسته‌شدن اسلام و ایران در جهان شده‌است؟ و این بازنمایی چه تأثیری بر افکار مخاطبان داشته­است؟».
 مبنای این پژوهش، مجموعه 22 قسمتی سریال «خانم وزیر» بوده که با روش نشانه‌شناختی سطوح سه­گانه تحلیل جان فیسک بررسی‌شده‌است. نتیجه­ای که از تحلیل این فیلم، حاصل شد حول دو موضوع بازنمایی‌شده: در آغاز می­توان تلاش­های آمریکا را برای رمزگذاری و بازنمایی سیاسی کشورهای خاورمیانه مشاهده‌کرد و در مرحله بعد نیز، روند گفتگوهای (مذاکرات) صلح با ایران، برای جلوگیری از جنگ و کمک به صلح و امنیت جهانی در این سریال به‌تصویرکشیده‌شده­است که درنهایت، واقعیت «امر واقع» طبق رمزها برای مخاطب ساخته‌می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the representation of Islam and Iran in the “Madam Secretary” series

نویسندگان [English]

  • saeedeh Moradifar 1
  • Enayatollah Yazdani 2
1 Ph.D student of International Relations, University of Isfahan.
2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan.
چکیده [English]

In today's world, the boundary between entertainment, information, and politics is blurred by the use of the media. Hollywood cinema is one of the media that, by means of representation, blurs the boundary between simulation and reality and the result of this confusion is labeled as "the acute reality or super reality". Given this, it could be argued that Hollywood cinema and its coding domination may be the main source of acute reality for Hollywood as an efficient actor in US foreign policy has sought to redefine the concept of a new enemy after the collapse of communism. Meanwhile, after the victory of the Islamic Revolution, presenting a negative image of Islam and Iran became one of Hollywood's options in American foreign policy. The present study attempts to explain the role of Hollywood cinema in encoding and negative portrayal of Islam and Iran in the world as well as describing the gap between reality and acute reality. Hollywood's attempt to make anti-Iranian and anti-Islamic films has raised a number of questions for scholars such as "How has Hollywood cinema represented Islam and Iran and how has it made them so prominent in the world?" And what effect did this representation have on audience opinion? "The basis of this research is the 22-part "Madam Secretary," television series which has been investigated by the semiotic method of John Fisk's three-level analysis. The result of this film's analysis revolves around two themes: first we can see US efforts to encode and politically represent the Middle East countries, and later, the process of peace talks with Iran to prevent war and help global peace and security are portrayed in the series, which ultimately make the reality of the 'real thing' coded for the audience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Hollywood Cinema
  • Representation
  • Encryption
  • Islam
-  اسماعیلی، رفیع‌الدین (1392)؛ «هالیوود و بازنمایی ایران‌هراسی در تحلیل واقعۀ 13 آبان»، معرفت فرهنگی اجتماعی؛ سال چهارم، ش 4، ص 125 تا 150.
-  _________ (1393)؛ «نقد و بررسی روش­های کاربردی در تحلیل متون تصویری و ارائه الگوی مناسب»، عیار پژوهش در علوم انسانی؛ سال چهارم، ش 2، ص 63 تا 91.
-   بشیر، حسن و علی اسکندری (1392)؛ «بازنمایی خانواده ایرانی در فیلم سینمایی (یه حبه قند)»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران؛ سال ششم، ش 2، ص 143 تا 161.
-     بشیر، حسین و امیرعلی تفرشی (1395)؛ «بازنمایی ایران پس از انقلاب در فیلم آرگو»، رسانه جامعه فرهنگ، سال پنجم، ش 21، ص 11 تا 36.
-  توسلی رکن‌آبادی، مجید و بشیر اسماعیلی (1392)؛ «بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا: بازنمایی هژمونی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی»، تحقیقات سیاسی بین­الملل، ش 16، ص 117 تا 141.
-  جاودانی‌مقدم، مهدی (1391)؛ «از واقعیت تا ابرواقعیت: نقش رسانه­های غربی در بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه»، فصلنامه رسانه؛ سال بیست‌ودوم، ش 4، ص 45 تا 65.
-  خالق‌پناه، کمال (1388)؛ «نشانه­شناسی و تحلیل فیلم: بررسی نشانه­شناختی فیلم (لاک پشت­ها هم پروازمی­کنند)»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ سال چهارم، ش 12، ص 163 تا 183.
-  زاهدی، محمدجواد و نوراله نورانی (1396)؛ «نقد دیدگاه بودریار درباره نقش رسانه­ها در شکل­گیری مسئله اجتماعی و امر واقع»، مجله جامعه‌شناسی ایران؛ سال هجدهم، ش 1، ص 3 تا 31.
-  قاسمیان، محمدرضا و دیگران (1397)؛ «بررسی نقش هالیوود در تشدید ایران‌هراسی پس از انقلاب اسلامی ایران»، رسانه و فرهنگ؛ سال هشتم، ش 1، ص 173 تا 197.
-  مرادی، علیرضا و دیگران (1391)؛ «سینما و تفاوت: بررسی نشانه­شناختی فیلم (عروس آتش)»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران؛ سال یکم، ش 4، ص 131 تا 153.
-    مشیرزاده، حمیرا (1389)؛ تحول در نظریه­های روابط بین­الملل؛ چ 5، تهران: سمت.
-  مهدی‌زاده محمد و مجید سلیمانی ساسانی (1395)؛ «اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی در سینمای هالیوود؛ تحلیل فیلم سینمایی (غیرقابل‌درک)»، قدرت نرم؛ سال ششم، ش 14، ص 200 تا 226.
-  میرحاجی، مهدی (1395)؛ «بررسی نشانه­شناسی ارتباط میان بازنمایی مدیران دولتی در سینما و گفتمان مدیریتی حاکم بر کشور در دوره ساخت فیلم»، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی؛ سال پنجم، ش 1، ص 49 تا 66.
-  نادری، احمد و دیگران (1393)؛ «بازنمایی مؤلفه­های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود؛ مورد مطالعه فیلم­های سیصد، یک شب با پادشاه، اسکندر و سنگسار ثریا»، جهانی رسانه؛ سال نهم، ش 1، ص 129 تا 151.
-      Baudrillard, J. (1998), The Consumer Society (Myths and Structures), Sage Publications, London.
-      Coyne, M. (2008), Hollywood Goes to Washington: American Politics on Screen, First published, Reaktion Books Ltd, London .
-      Fiske, J. & Hartley, J. (2004), Reading Television, Routledge, Second edition, London and newYork.
-      Fiske, J. (1986), "Television: Polysemy and popularity", Critical Studies in Mass Communication, Vol.3, No.4, pp.391-408.
-      Fiske, J. (2002), Television Culture,Routledge, First published 1987, This Edition published in the Tylor and Francis e-Library(2009), London and New York.
-      Kellner, D. (2003), Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern, Routledge, London and NewYork.
-      Kellner, D. (2008), Hollywood Film and U.S. Society: Some Theoretical Perspectives, Hollywood and Society; enclyclo art [encl], available at; http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/MCkellner/HOLSOC.html
-      Nye, J.(2004), Soft Power: the means to success in world politics, Public affairs, available at: http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/joe_nye_ wielding_soft_power.pdf
-      Poster, M., & Mourrain, J. (2002), Jean Baudrillard: selected writings, Stanford University Press.
-      Thiry-Cherques, H. R. (2010), Baudrillard: Work and Hyperreality, RAE-eletrônica, Vol. 9, No.1.
-      Ye, Q. (2012), The Conversation between Film and Ideology, Bachelor’s thesis in Political Science, ECTS, Department of Economics and Informatics, University West.
 
-     اطلاعات فیلم­شناختی مربوط به سریال، برگرفته از سایت بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها «www. IMDB.com» است؛ تاریخ دسترسی: 15/5/96.