مؤلفه‌های مانایی انقلاب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری گرایش جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از مهم‌ترین علل مطالعه انقلاب‌ها، پی‌بردن به عواملی است که باعث دگرگونی یا ماندگاری انقلاب می‌شود. ماندگاری انقلاب اسلامی، موضوعی است که رهبر انقلاب اسلامی به‌خصوص در سال‌های اخیر، روی آن، بسیار تأکیدداشتند تا گروه‌های مختلف، آن را تأمین‌کنند. در بیانات رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره‌شده‌است که باید انقلاب و ماندگاری آن، به‌عنوان یک هدف و شاخص درنظرگرفته‌شده، تأمین‌شود. در این مقاله سعی‌شده‌است تا چیستی مؤلفه‌های مانایی انقلاب اسلامی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به‌عنوان پرسش اصلی پاسخ‌داده‌شود؛ این امر با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام‌گرفته‌است. نتایج این پژوهش در قالب جدول‌های یافته‌ها شامل مضامین پایه‌ای و سازمان‌دهنده جمع‌بندی‌شده‌است. در این پژوهش، چهار مضمون سازمان‌دهنده اصلی یعنی «اسلام، رهبری، مردم و کارآمدی» با توجه به بیانات و اندیشه‌های مقام معظم رهبری به‌دست‌آمدند؛ این چهار عنصر اصلی که ارکان نگهدارنده انقلاب اسلامی هستند، مؤلفه‎هایی جزئی‌تر نیز دارند که در قالب مضامین پایه‌ای مطرح شده‌اند؛ درنهایت تلاش‌شد تا الگویی از عوامل ماندگاری انقلاب که رهبرمعظم انقلاب، آنها را بیان‌کرده‌اند، ارائه‌شود. مؤلفه‌های گردآوری‌شده در این پژوهش، عناصری هستند که در طول سالیان، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مطرح‌فرموده‌اند و لزوم توجه، حفظ و تداوم این مؤلفه‌ها برای حفظ انقلاب اسلامی و رشد آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survival Components of the Islamic Revolution in the Supreme Leader’s intellectual System

نویسندگان [English]

  • naser jamalzadeh 1
  • mohammadbagher babahadi 2
  • reza feizi 2
1 Associate Professor of Islamic Sciences and Political Science, Imam Sadegh University
2 . Ph.D. Student of Political Science Sociology of Imam Sadiq University
چکیده [English]

One of the most important reasons for studying revolutions is to find out what causes the transformation or survival of the revolution. The survival of the Islamic Revolution is a subject that the leader of the Islamic Revolution, especially in recent years, has emphasized on, so that different groups will provide it. In the statements of the Supreme Leader, it is pointed out that the revolution and its survival must be ensured and considered as a goal and an indicator. In this article,  the effort is taken to answer this question: " What are the components of the survival of Islamic Revolution in the intellectual system of Ayatollah Khamenei," as the main question of the research. This is done using the MAXQDA software and the method of subject analysis. The results of this study are presented in the form of a table of findings containing the basic and organizer themes. In this research, four main organizer themes, namely, "Islam, leadership, people and efficiency", were gathered from the views expressed by the Supreme Leader; these four main elements, which are the pillars of the Islamic Revolution, have some subcomponents that are considered as the basic themes. Finally it has been attempted to provide a model of the survival components of the revolution that are expressed by the Supreme Leader. The components gathered in this research are the elements that have been raised over the years by the Supreme Leader, and the need for attention, preservation and continuation of these components is essential for maintaining the Islamic Revolution and its development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persistence of the revolution
  • Islamic revolution
  • Iran
  • Ayatollah Khamenei
  • the pillars of the revolution
-   استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1385)؛ اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها؛ [ترجمه] بیوک محمدی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-      اسکاچپول، تدا (1376)؛ دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی؛ ترجمه سید مجید روئین‌تن؛ تهران: سروش.
-   بابک‌معین، مرتضی (پاییز و زمستان 1394)؛ «مفهوم مضمون و آسیب‌شناسی نقد مضمونی»، پژوهش‌های ادب و زبان فرانسه؛ سال دوم، ش 4 ، ص 77 تا 92.
-      برینتون، کرین (1362)؛ کالبد‌ شکافی‌ چهار انقلاب؛ ترجمه محسن ثلاثی؛ تهران: نشر نو.
-      پناهی، محمدحسین (1389)؛ نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها؛ تهران: سمت.
-      جانسون، چالمرز (1363)؛ تحول ‌انقلابی: بررسی نظری پدیده انقلاب؛ ترجمه حمید الیاسی؛ تهران: امیرکبیر.
-      جمعی از نویسندگان (1385)؛ انقلابی متمایز: جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران؛ قم: بوستان کتاب.
-      خامنه‌ای، سید علی (01/01/96)؛ «بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی».
-      ______ (28/11/73)؛ «بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه».
-      ______ (20/11/68)؛ «بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌ تهران»‌.
-      ______ (24/09/87)؛ «بیانات در دیدار استادان و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌».
-      ______ (11/05/95)؛ «بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم».
-      ______  (16/2/80)؛ «بیانات در دیدار بسیجیان و پرسنل سپاه پاسداران استان گیلان».
-      ______ (04/09/88)؛ « بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور».
-      ______  (26/10/72)؛ «بیانات در دیدار جمعی از پاسداران».
-      ______ (24/06/78)؛ «بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه».
-      ______  (28/11/88)؛ «بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان».
-      ______ (25/06/94)؛ «بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى».
-      ______ (19/11/92)؛ «بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش».
-      ______  (19/10/80)؛ «بیانات در دیدار مردم قم».
-      ______ (17/10/93)؛ «بیانات در دیدار مردم قم».
-      ______ (19/10/94)، «بیانات در دیدار مردم قم».
-      ______  (28/07/95)؛ «بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان».
-      ______ (04/03/93)؛ «بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى».
-      ______  (21/04/68)؛ «بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم».
-      ______ (14/03/83)؛ «بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)».
-      ______ (14/03/80)؛ «بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)».
-      ______ (14/03/87)؛ «بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)».
-      ______ (14/03/85)؛ «بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)».
-   شیخ‌زاده، محمد و همکاران (پاییز و زمستان 1390)؛ «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی؛ سال پنجم، ش 2، ص 151 تا 198.
-      عبداللهی، محسن (1390)؛ «نظریه‌های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران»؛ تهران: شرح.
-      کاپلان، لورنس (1375)؛ مطالعه تطبیقی انقلاب‌ها از کرامول تا کاسترو؛ [ترجمه] محمد عبداللهی؛ تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-      محمدی، منوچهر (1374)؛ انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب‌های فرانسه و روسیه؛ تهران: ناشر مؤلف.
-      مطهری، مرتضی (1361)؛ پیرامون‌ انقلاب‌ اسلامی؛ قم: انتشارات صدرا.
-      هانتینگتون، ساموئل (1370)؛ سامان‌ سیاسی‌ در‌ جوامع دستخوش دگرگونی‌؛ ترجمه‌ محسن ثلاثی؛ تهران: نشر علم‌.
 
-      Boyatzis, R.E (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Saga publications.
-      Brinton, Crane (1965), The Anatomy of Revolution, ALFRED A. KNOPE, INC & RANDOM HOUSE, INC.
-      Landman, Todd (2000), Issues and Methods in Comparative Politics, Routledge, Inc.
-      Skocpol, Theda (2015), States and Social Revolutions, Cambridge University Press.
 
-      سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نشانی www.khamenei.ir (آخرین بازدید 20/8/96)
-      Braun, Virginia; Victoria Clarke (2006). "Using thematic analysis in psychology". Qualitative Research in Psychology.,3.pp 77- 101. available online. at:  https://www.researchgate.net/publication/235356393_Using_Thematic_Analysis_in_Psychology (last seen : 20/11/2017)