کلیدواژه‌ها = ترکیه
بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 87-108

10.22070/iws.2019.3235.1566

عبدالمطلب عبدالله؛ رامین ولی زاده میدانی؛ مهدی پیروزفر


علل و دلایل شکل‌گیری، تداوم و گسترش جنبش گولن

دوره 6، شماره 12، فروردین 1397، صفحه 163-203

10.22070/iws.2018.2774.1486

مهدی اختیاری میاب؛ سیدعباس هاشمی