کلیدواژه‌ها = حزب عدالت و توسعه
اردوغانیسم؛ پوپولیسم به مثابه «استراتژی سیاسی»

دوره 10، شماره 21، مهر 1401، صفحه 167-196

10.22070/iws.2023.16456.2213

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سارا فرحمند


بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 87-108

10.22070/iws.2019.3235.1566

عبدالمطلب عبدالله؛ رامین ولی زاده میدانی؛ مهدی پیروزفر


نگاه به غرب در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه (2012 -2002)

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 73-96

10.22070/iws.2012.60

سیده مطهره حسینی؛ طالب ابراهیمی؛ صفی الله شاه قلعه