کلیدواژه‌ها = سوریه
بررسی نقش جنبش اخوان‌المسلمین در بحران سوریه

دوره 5، شماره 10، فروردین 1396، صفحه 127-158

10.22070/iws.2018.2081.1370

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد


تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 8، فروردین 1395، صفحه 111-132

10.22070/iws.2016.401

خلیل اله سردانیا؛ فائزه کیانی