کلیدواژه‌ها = جهان اسلام
ارزیابی انقلاب 2011 تونس بر اساس نظریه توسعه نامتوازن ساموئل هانتینگتون

دوره 10، شماره 20، فروردین 1401، صفحه 249-274

10.22070/iws.2022.15959.2187

رحیم پاکزاد؛ محمدجواد هراتی؛ رضا یوسفی


شکل گیری گروه های ضدسیستمی در شبکه ژئوپلتیک جهان اسلام

دوره 4، شماره 8، فروردین 1395، صفحه 1-42

10.22070/iws.2016.397

فرهاد قاسمی؛ بهرام عین الهی معصوم