کلیدواژه‌ها = بیداری اسلامی
تأثیر شکاف عقیدتی شیعه و سنی در روابط سیاسی میان ایران و مصر پس از سقوط مبارک

دوره 2، شماره 5، مهر 1393، صفحه 105-128

10.22070/iws.2014.241

حمید نساج؛ پرویز جمشیدی مهر؛ نصیبه عبدی پور


بیداری اسلامی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 31-60

10.22070/iws.2012.15

بهرام اخوان کاظمی؛ الله‌کرم مشتاقی