نویسنده = سید جواد صالحی
نقش جنسیت در استراتژی مبارزاتی داعش

دوره 8، شماره 16، فروردین 1399، صفحه 211-238

10.22070/iws.2020.4005.1711

سید جواد صالحی؛ رسول صفی زاده


بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

دوره 4، شماره 8، فروردین 1395، صفحه 85-110

10.22070/iws.2016.400

سید جواد صالحی؛ فاتح مرادی نیاز


بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 1-16

10.22070/iws.2012.57

سید جواد صالحی؛ ایوب فرج زاده فرج زاده؛ عباس فرح بخش


طبقه متوسط جدید و چالش‌‌های سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 125-146

10.22070/iws.2012.18

سید جواد صالحی؛ عباس فرح‌بخش؛ ایوب فرج‌زاده