نقش جنسیت در استراتژی مبارزاتی داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه شیراز

چکیده

گروه تروریستی - تکفیری داعش به عنوان یکی از مدرن‌ترین و به‌روزترین گروه‌های تروریستی جهان دارای بدنه اجتماعی از همه نوع افراد اعم از هر دو جنس زن و مرد بوده است. لذا نقش جنسیت و کارکردهای آن در چنین دولتی خود خوانده برای دستیابی به هدف اصلی آن یعنی تحقق دولت اسلامی (خلافت اسلامی) همواره مورد توجه سرکردگان گروه داعشی بوده است. بر همین اساس چیزی که دراین‌بین مفروض واقع می‌شود باور به این امر است که داعش در استراتژی‌های مبارزاتی خود از هر دو جنس زن و مرد بهره گرفته؛ اما اینکه جنسیت زن و مرد از چه جایگاهی در استراتژی‌های مبارزاتی برخوردار هستند؟ و چه کارکردی برای تحقق دولت اسلامی داشته‌اند؟ پرسشی است که تلاش می‌شود در این پژوهش با رویکردی تحلیلی- تبیینی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به آن پاسخ داده شود. در این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه کارکردگرایی تالکوت پارسونز در پاسخ به پرسش طرح شده تلاش شده به این فرضیه جامه عمل پوشانده شود که؛ در گروه تروریستی- تکفیری داعش، جنسیت بر مبنای کارکرد آن تفکیک شده است و هر دو جنس زن و مرد بر مبنای کارکردی که از منظر جنسیتی، تبلیغی، دولت‌سازی، ملت‌سازی، نظامی و ... برایشان تعریف شده به فعالیت در راستای تحقق دولت اسلامی پرداخته‌اند و تنها در مواقع اضطرار همچون فرار و نبود مبارزان مرد و ... شاهد تداخل فعالیت‌های جنسیتی داعش آن‌هم در برخی فعالیت‌ها بوده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of gender in ISIL's campaign strategy

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Salehi 1
  • Rasoul Safizadeh 2
1 Asistant Professor of Political Science, Shiraz University
2 M.A in Regional Studies
چکیده [English]

The terrorist group of ISIL, as one of the most modern and up-to-date terrorist groups in the world, has a social body of all kinds, both male and female. The role of gender and its functions in such a self-proclaimed state has always been attended by the leaders of the Islamic State, in order to achieve its main goal, the realization of the Islamic state (Islamic caliphate). Accordingly, what is supposed to be in this regard is the belief that ISIS has used both male and female gender roles in its struggle strategies, but what is the gender of women and men in fighting strategies? In addition, what function did they have for the Islamic state? It is a question to be answered in this research with an analytical-explanatory approach and using library and internet resources. In this study, by using the Talcott Parsons functionalism theory in response to the question, the attempt has been made to the hypothesis of the practice community It is covered in the ISIL Takfiri terrorist group that gender is based on its function, and both sexes are based on gender, propaganda, state-building, nation-building, military, and so on. They have been active in the realization of the Islamic State and only in times of emergency (such as escape and lack of fighters man and so on) have witnessed the interference of ISIL's gender activities in some activities as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIL
  • Functionalism
  • Gender
  • State-building
  • nation-building
دیانت، محسن (1395)، «تأثیر نظریه کارکردگرایی بر شکل‌گیری بروکراسی و ساختار فرهنگ در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره دوم، صص 125-105.
دیلینی، تیم (1387)، نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.
راین، آلن (1388)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: نشر صراط.
ریتزر، جرج (1389)، مبانی نظریه جامعه‌شناسی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر ثالث.
صالحی، سید جواد، مرادی‌نیاز، فاتح (1395)، «بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی»، جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 4، شماره 8، صص 85-110.
صفی‌زاده، رسول (1396)، تأثیر جهانی‌شدن بر ظهور و گسترش داعش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا. دانشگاه شیراز.
کیانی، فائزه (1394)، تحلیل بحران سیاسی سوریه از منظر شکاف‌های اجتماعی (با تأکید بر سلفی‌ها)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا. دانشگاه شیراز.
 
-      Ali, Mah- Rukh.  (2015), ISIS and propaganda: How ISIS Exploits Women, Reuters Institute forthe Study of Journalism, England: University of Oxford.
-      Allen, H. L. (2019), Islamic State Financing Techniques, Undergraduate Honors Thesis, University of Colorado at Boulder.
-      Bakker, Edwin&Singleton,Mark (2016), Foreign Fighters in the Syria and Iraq Conflict: Statistics and Characteristics of a Rapidly Growing Phenomenon, International Centre for Counter-Terrorism.
-      Barrett, Richard, (2017), beyond the caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, the Soufan center. The global Strategy network.
-      Barton, G. (2019), "Understanding Key Themes in the ISIS Narrative: An Examination of Dabiq Magazine," In Contesting the Theological Foundations of Islamism and Violent Extremism, pp. 139-161.
-      Binetti, Ashley. (2015), A New Frontier: Human Trafficking and ISIS’s Recruitment of Women from the West, A publication of the Georgetown Institute for Women, Peace & Security.
-      Calo, B. & Hartley, E. (2019), "ISIL recruiters as social media influencers: Mechanisms of legitimation by Australian Muslim men", Contemporary Voices: St Andrews Journal of International Relations, Contemporary Voices, Volume 1, Issue 2, April, pp.1-25.
 
-      Charles Brisard, Jean&Martinez, Damien (2014), Islamic State Economy – Based Terrorist Funding. Thomson Reuters Accelus, October.
-      Chatterjee, Debangana. (2016), "Gendering ISIS and Mapping the Role of Women", SAGE Publications India, Vol, 3, issue, 2, pp. 201-218.
-      Cook, J. & Vale, G. (2018). From Daesh to Diaspora: Tracing the Women and Minors of Islamic State, England: King’s College London, International Centre for the Study of Radicalisation.
-      Dyer, Emily. (2016). "Women and the Caliphate: Women’s Rights and Restrictions in Islamist Ideology and Practice". Centre for the Response to Radicalisation and Terrorism Policy, Paper No. 7, pp.1-32.
-      Foster, J. E. & Minwalla, S. (2018)," Voices of Yazidi women: Perceptions of journalistic practices in the reporting on ISIS sexual violence", In Women's Studies International Forum Vol. 67, pp. 53-64.
-      Hassan, Duenya. (2015), Women of Mass Destruction Combating Radicalization on the Web, The Project on International Peace and Security Institute for the Theory and Practice of International Relations the College of William and Mary.
-      Hojati, Zahra, (2016), "Violence Against Women Under ISIS Occupation: A Critical Feminist Analysis of Religious and Political Factors that Commodify Women‟s Sexuality in the War Zone", International Relations and Diplomacy, Vol. 4, No. 4, pp. 302-310.
-      Joas, Hans & et al, (2014), Social Theory, Cambridge University Press,
-      Khelghat - Doost, Hamoon. (2016), "Women of the Islamic State: The Evolving Role of Women in Jihad, Center for Security Studies", Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, pp.1-4. www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/.
-      Kneip, Katharina. (2016)," Female Jihad – Women in the ISIS", Politikon, Vol. 29, pp.88-106.
-      Lacewing, Michael. (2014), Functionalism, Routledge. Taylor & Francis Group http://www.alevelphilosophy.co.uk.
-      Loken, M. & Zelenz, A. (2018). "Explaining extremism: Western women in Daesh". European Journal of International Security, vol3, No1, pp.45-68.
-      Mietz, Eric. (2016), What about the Women? Understanding and Addressing the Problem of ISIS Female Recruitment in the Western Balkans. Belgrade Centre for Security Policy.
-      Mitts, T. (2019)," From isolation to radicalization: anti-Muslim hostility and support for ISIS in the West", American Political Science Review, vol 113, no 1, pp.173-194.
-      Parsons, T. (2010), Essays in sociological theory, Simon and Schuster.
-      Parsons, T. Staubmann, H. & Lidz, V. (2018), An Approach to the Analysis of the Role of Rationality in Social Action,United state, Rationality in the Social Sciences.
-      Perešin, Anita. (2015), "Fatal Attraction: Western Muslimas and ISIS", Perspectives on Terrorism,Volume 9, Issue 3, pp. 21-38.
-      Peter, H. A. S. S. (2019)," From Hijrah to Khilafah: Rhetoric, Redemption, and ISIL's Recruitment Strategy", International Journal of Communication, vol13, no18, pp.510-527.
-      Philippa Eggert, Jennifer. (2016)," Women Fighters in the “Islamic State” and Al-Qaida in Iraq: A Comparative Analysis", Journal of International Peace and Organization, special issue on the "Islamic State". Volume 90, Issues 3 - 4, pp. 363 – 380.
-      Saltman, Erin Marie & Smith, Melanie, (2015), Till Martyrdom Do Us Part’ Gender and the ISIS Phenomenon, Institute for Strategic Dialogue, London.
-      Sardarnia, Khalil & Safizadeh, Rasoul. (2017), "The Internet and Its Potentials for Networking and Identity Seeking: A Study on ISIS", Terrorism and Political Violence, pp.1-19.
-      Schori Liang, Christina. (2015), "Cyber Jihad: Understanding and Countering Islamic State Propaganda", Geneva Center for Security Policy (Where Knowledge Meets Experience) (GCSP).pp.1-12.
-      Spencer,  Amanda N, (2016), "The Hidden Face of Terrorism: An Analysis of the Women in Islamic State", Journal of Strategic Security. Volume 9 Number 3 Volume 9, No. 3, pp.74-98.
-      Tse, Tiffany. (2016), ISIS and Recruitment: How Do DemographicsPlay a Role?A Senior Honors Thesis, Carnegie Mellon University, Research Showcase @ CMU,Theses Dietrich College of Humanities and Social Sciences, 29 April: http://repository.cmu.edu/hsshonors.
-      Van San, M. (2018), "Belgian and Dutch young men and women who joined ISIS: Ethnographic research among the families they left behind", Studies in Conflict & Terrorism, vol41, no1, pp.39-58.
-      Walton, K. (2019), Leaving Home for Jihad: Predicting ISIS Foreign Fighters in the West, Undergraduate Honors Theses, University of Colorado at Boulder.
-      Woolsey, R. James. (2014), "From Al- Qaeda to The Islamic State (ISIS), Jihadi Groups Engage in Cyber Jihad: Beginning with 1980s Promotion of Use of ‘Electronic Technologies’ Up to Today’s Embrace of Social Media to Attract a New Jihadi Generation", The Middle East Media Research Institute (Memri) Inquiry & Analysis - Jihad and Terrorism Studies, vol 42. pp.86-101.
 
-      گاردنر، فرانک. زنان چه نقشی در داعش ایفا می‌کنند، تاریخ به‌روزرسانی: 21/8/2015:
-      الکوثر. داعش از زنان کمک خواست. تاریخ به‌روزرسانی 16/7/1396:
-      پرهوده، کامران. استراتژی داعش در مورد زنان، تاریخ به‌روزرسانی 5/8/1394:
-      Freeman.c. Abu Bakr al-Baghdadi, al-Qaeda s New Poster Boy for the Middle East, Update: 25 may 2014: http://www.dnaindia.com
-      Philippa Eggert. Jennifer Women in the Islamic State: Tactical Advantage Trumps Ideology, lPl. Global observatory, Update: August 21, 2017. https://theglobalobservatory.org/2017/08/isis-women-ideology-mosul.
-      1 Speckhard, Anne. Female Terrorists in ISIS, al Qaeda and 21rst Century Terrorism. Trends Research: Inside the Mind of a Jihadist, Update: May 4, 2015 http://trendsinstitution.org/wp-content/uploads/2015/05/Female-Terrorists-in-ISIS-al-Qaeda-and-21rst-Century-Terrorism-Dr.
-      Winter, Charlie. Life as a woman under Isis: Document reveals for the first time what group really expects from female recruits living in Syria and Iraq, independent, Update: 23 July 2015: http://www.independent.co.uk/news/world/ middle-east/life-as-a-woman-under-isis-document-reveals-for-the-first-time-what-group-really-expects-from-female-10025143.html
-      Argentiere, Benedetta. From Brides to Battlefield, Women Taking Up New Roles with ISIS. In: Al Arabiya Online, Update: 2 April 2015: http://english.alarabiya.net/ en/perspective/2015/04/02/From-brides-to-battlefield-women-taking-up-new roles with- ISIS.