نویسنده = حسین مسعود‌نیا
تبیین رابطه احساس محرومیت نسبی با رضایتمندی سیاسی (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 35 ساله ساکن شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 19، مهر 1400، صفحه 197-228

10.22070/iws.2022.14772.2106

هاجر صادقیان؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج؛ محمودرضا رهبرقاضی


نارضایتی اقتصادی و جنبش‌های معاصر خاورمیانه براساس نظریۀ محرومیت نسبی

دوره 3، شماره 7، مهر 1394، صفحه 63-88

10.22070/iws.2016.331

حسین مسعود نیا؛ مریم هوشیارمنش؛ سمیه قارداشی


نظری بر نقش گروه‏های اسلام‌‏گرا در سومالی

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 97-122

10.22070/iws.2012.61

حسین مسعودنیا؛ عاطفه فروغی


تحلیلِ سازه‌انگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 147-178

10.22070/iws.2012.19

حسین مسعود‌نیا؛ زهرا صادقی نقد‌علی؛ صفی‌ الله شاه‌ قلعه