تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسلام‌گرایی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

اصلی این مقاله تحلیل و تبیین روند چرخش گفتمان هویتی حاکم در ترکیه از کمالیسم به اسلام‏گرایی است. در این تحول گفتمانی، اسلام سیاسی با توجه به متغیرهای اجتماعی، تاریخی، ایدئولوژیکی و هویتی در جمهوری ترکیه، نقشی بسیار مهم را برعهده‏دارد. در این پژوهش، ضمن مرور مختصر عناصر هویتی ترکیه در دوره کمالیسم، به واکاوی تقابل گفتمان­های اسلام‏گرایی و کمالیسم و سرانجام علل هژمونیک‏شدن گفتمان اسلام‏گرایی پرداخته‏شده‏است. بررسی ادبیات موجود درخصوص ترکیه نشان‏می­دهد که پژوهش­های صورت‏گرفته به‏طور عمده بر موضوع‏هایی ازقبیل امنیت، دموکراسی و فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تأکید‏می­کنند و به‏نظرمی­رسد که بیشتر آنها از اهمیت فرایندها و مکانیسم­های هویتی اسلام­گرایان ترکیه، نگرانی­های اسلام­گرایان درباره حفظ هویت اسلامی­شان و همچنین سکولاریسم غفلت‏کرده­اند؛ بنابراین این پژوهش در بررسی و تبیین تحول گفتمانی بالا، به نقش هویت اسلام­گرایی و تأثیر آن بر سیاست­های اتخاذشده توسط دولتمردان جدید (با تأکید بر حزب عدالت و توسعه) در این کشور اشاره‏دارد. طبق یافته­های پژوهش که بر‏اساس روش تحلیل گفتمان به‏دست‏آمده‏است اسلام­گرایان نوین ترکیه (در قالب حزب عدالت و توسعه) بازیگرانی هستند که به‏طور عملی توانسته­اند گفتمان کمالیستی در این کشور را به روش­های دموکراتیک و مسالمت­جویانه تضعیف‏کرده، گفتمان تازه اسلام‏گرایی را در این کشور به منصه ظهور برسانند. این گفتمان جدید می­خواهد تعریفی جدید از ارتباط اسلام و تجدد در جامعه ترکیه ارائه‏دهد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله، فهم این امر است که اسلام­گرایان ترکیه در دوران مختلف تاریخ جمهوری ترکیه با چه استراتژی­ها و تاکتیک­هایی با کنترل هویت دینی مردم توسط گفتمان کمالیستی به مقابله پرداخته­اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developments in Identity Dialogs in Turkey, from Kemalism to Islamism: with an Emphasis on Justice and Development Party

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Emam Jomezadeh 1
  • Mahmoud Reza Rahbar Qazi 2
  • Zohreh Marandi 2
1 Associate Professor of Political Sciences, Isfahan University
2 PHD Student of Political Sciences, Isfahan University
چکیده [English]

This paper intends to analyze and clarify the turn in the ruling identity dialog in Turkey from Kemalism to Islamism. In this dialog-oriented development, political Islam plays a key role with respect to social, historical, ideological and identity variables in the Republic of Turkey. In this research work, while reviewing in brief the identity elements in Turkey of Kemalism era, we will study the conflicts between Islamism and Kemalism dialogs and finally end up with the reasons for hegemony of Islamic dialog. A study of the existing political literature on Turkey shows that the previous studies chiefly have focused on such issues as security, democracy and Turkey’s request for joining the European Union. Apparently they have all neglected the importance of Islamic identity procedures and mechanisms in Turkey and secularism. Therefore, in reviewing and clarifying the dialog-oriented developments in Turkey, we have focused on the role of Islamic identity and its impact on the policies adopted by new Turkish statesmen (with an emphasis on Justice and Development Party). According to the findings of this research, obtained through dialog analysis the new Islamists in Turkey, working under the banner of Justice and Development Party, are players who have practically managed to weaken Kemalistic dialog in the country by democratic and peaceful methods, thus pave the ground for the emergence of a new Islamic dialog. This new dialog wants to give a new definition of the relations between Islam and modernization in Turkish society. Therefore, the main purpose of this paper is to understand this fact that what strategies and tactics Turkish Islamists have taken during various ages to fight strict control of religious identity of the people by Kemalistic dialog. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Dialog
  • Islamism
  • Kemalism
  • justice and development party
- منابع فارسی
-      ایکنبری، جان (1382)، «سودای بلند پروازانه آمریکا»، فصلنامه راهبرد، شماره 28.
-      قهرمان­پور، رحمان (1383)، «آینده روابط ترکیه و غرب»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 1.
-      واحدی، الیاس (1384)، کتاب آسیا (ویژه مسائل ترکیه)، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی.
2- منابع لاتین
-       Akdogan, Y. ( 2003 ), Muhafazakari Demokrasi, Ankara ,Alfa Basim Yayin.
-       Arinc ,B. ( 2003 ), Vatan Daily ,September 29.
-       Atacan, F. ( 2005 ), “Explaining Religious Politics at the Crossroad: AKP-SP,” Turkish Studies, 6(2), pp:187-199.
-       Aydin, M. A. (2000), ‘Katilim Belgesi’nin ortaya koydugu gerçek’, Yenisafak, 10 December.
-       Barkey, H.J. ( 2000 ), “The Struggles of a ‘Strong’ State,” Journal of International Affairs, 54( 2), pp: 87-105.
-       Bulac, A. (1997), ‘Bu gerilim asilabilir mi?’, Yenisafak, 25 December.
-       Cakir , R. ( 2003 ), Vatan Daily ,September 28.
-       Cumhuriyet Daily, (2004), Powell’dan garip aciklama, April 3, 8.
-       Dagi, I. D. (2004 ), “Rethinking Human Rights ,Democracy and the West : Post- Islamist Intellectuals in Turkey ”, Critical Middle Eastern Studies , 13(2), pp:135-151.
-       Dagi, I. D. (2005 ),“Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization,” Turkish Studies, 6(1) , pp:21-37.
-       Davidson, A. (2003), “Turkey, A ‘‘Secular’’ State? Challenge of Description”, South Atlantic Quarterly, 102(3), pp:333 – 350.
-       Demiralp, S. and Eisenstadt, T. (2006), Prisoner Erdogan’s Dilemma and the Origins of Moderate Islam in Turkey, Department of Government American University, August 31; www1.american.edu/ia/cdem/pdfs/case_study_2.pdf.
-       Duran ,B. ( 2004 ), “Islamist redefinition (s) of European and Islamic Identities in Turkey”,in Turkey and European integration :Accession  Prospects and issues,ed. M.Ugar and N.Canefe ,London: Routladge , pp:125-146.
-       Ellgur, B.(2010), The Mobilization of Political Islam in Turkey, Cambridge University Press, New York.
-       Ergogan, R. T. (2001 ), Hurriyet Daily ,August 28.
-       Erdogan ,R. T. ( 2003 ), Konusmalar ,Ankara, AK Parti.
-       Erdogan, R. T. ( 2004 ), Conservative  Democracy  and the Globalization  of Freedom , American Enterprise Institute (29 January).
     http://www.mfa.gov.tr/PrintPageE2.asp.
-       Ergil, D. ( 2000 ), “Identity Crises and Political Instability in Turkey”, Journal of International Affairs, 54(1), pp:43-62.
-       Gole, N. ( 1995 ), Authoritarian secularism and Islamist politics: the case of Turkey, A. R. Norton (ed.), Civil Society in the Middle East, Leiden: E. J. Brill.
-       Gole, N. ( 1997 ), “ The quest for the Islamic self within the context of modernity”, Sibel Bozdogan and Resat Kasaba (eds), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, Seattle: University of Washington Press.
-       Graham, F.(2003), The Future of  Political Islam, New York: Palgrave.
-       Gul A. (2004 ), At the Symposium "Turkey and the EU – Looking Beyond Prejudic. " Maastricht ,April 4-5: http://www.abdullahgul.gen.tr/EN/Main.asp.
-       Gulalp, H. (2001), “Globalization and Political Islam: The Social Bases of Turkey's Welfare Party”, International Journal of Middle East Studies, 33(3), pp: 433-448.
-       Gurdogan, E. N. (1998), ‘Aydin kendisiyle hesaplasmasini bilendir’, Yenisafak, 18 June.
-       Kamrava, M. (1998), “Pseudo-Democratic Politics and Populist Possibilities: The Rise and Demise of Turkey's Refah Party”, British Journal of Middle Eastern Studies, 25( 2), pp: 275-301.
-       Kanra, B. (2005), “Democracy ,Islam and Dialogue: the case of Turkey ”, Government and Opposition, 40(4), pp:515 – 539.
-       Keyman, F. (1999)  ,Turkiye ve Radikal Demokrasi: Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yonetim, Istanbul: Baglam Yayınlari.
-       Kozak ,I. E. (1999), Insan Toplum Iktisat ,Degisim Yayincilik, Istanbul.
-       Kubicek, P. (1999),  “Turkish European Relations: At a New Crossroads”, Middle East Policy, 6(4), pp:157-173.
-       Kuru, A. (2005), “Globalization and Diversification of Islamic Movements: Three Turkish Cases”, political Science, Quarterly, 120(2), pp: 534-574.
-       Koru, F. (1999), ‘Mis gibi yapmak’, Yenisafak, 18 February.
-       Laclau, E. (1990), New Reflections on the Revelution of Our Time, London,: Verso.
-       Laclau, E. and Mouffe, C. (2001), Hegemony and socialist strategy, London: Verso.
-       Landau, J. (1976), “The National Salvation Party in Turkey,” Asian and African Studies, 11(1), pp:1-57.
-       Macfie, A. L. )1994(,  Ataturk, London and New York: Longman.
-       Mardin,S. (1973), “Center-Periphery Relations. A Key to Turkish Politics?”, Daedalus, 102(1), PP:169-190.
-       Mardin,S. (2000),“Turkish Islamic Exceptionalism Yesterday and Today,” Journal ofInternational Affairs, 54(1) ,P:157.
-       Metin, S.(2002), Merkes Sag Gelecegini ariyor, Radikal ,19 october.
-       Rumford, C. (2001), “Human Rights and Democratization in Turkey in the Context of the EU Candidature ”, journal of European Area Studies, 9(1) , pp: 93-105.
-       Skani. C. ( 2005 ), Sezer’den onemli uyarılar”, Milliyet, October 1.
-       Taniyici, S. (2003 ), “Transformation of Political Islam in Turkey: Islamist Welfare Party s Pro-EU Turn ”, Party Politics, 9(4), pp:463-483.
-       Vincent, (2004 ), Eastern Promise, Finantial Times, 3 Des.
-       Yavuz ,M. H. ( 1999 ) , “Towards an Islamic liberalism ? : The Nurcu Movement of Fethullah Gulen” , middle east journal ,53(4), pp:584 - 605.
-       Yavuz, M.H. ( 2000 ), “ Cleansing Islam from the Public Sphere”, Journal of International Affairs, 54( 1) , pp: 21- 43.
-       Yavuz, M. H. ( 2003 ), Islamic Political Identity in Turkey, Oxford: Oxford University Press.
-       Yavuz, M. H. ( 2005 ), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.
-       Yilmaz, E.  ( 2002 ), Introdection in politics ,Parties and Elections in Turkey, eds . by Sabri Sayari and Yilmaz Esmer, Colorado:Lynne Reiner Publishers.
-       Yilmaz, I. ( 2009 ), “Muslim Democrats in Turkey and Egypt: Participatory Politics as a Catalyst ”, Insight Turkey, 11(2), pp: 93 – 112.
-       Zaman Daily . ( 2005 ), February 10.