بررسی علل تداوم بحران یمن بر اساس نظریه ساخت‌یابی (2011-2021)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد،تهران، ایران.

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار روابط بین الملل، عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

یمن فقیرترین کشور عرب در خاورمیانه است که علیرغم انتظار مردمان آن برای رسیدن به شرایطی مطلوب­تر از گذشته در جنبش اجتماعی سال 2011؛ درگیر جنگ داخلی، تهاجم خارجی و تحریم‌های اقتصادی گردیده است. یکی از دلایل اهمیت موضوع یمن، موقعیت استراتژیک آن در منطقه و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی است که بر سر آن میان برخی از دولت‌های منطقه رخ داده است. هدف مقاله حاضر بررسی علل تداوم این بحران به مدت 10 سال و تبدیل شدن آن به امری روزمره است. نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش هستند که چه عواملی باعث تداوم بحران در یمن بین سال‎های 2011 تا 2021 شده است؟ فرضیه مقاله به دو عامل ساختار و کارگزار بر اساس نظریه ساخت­یابی آنتونی گیدنز اشاره دارد و تعامل متقابل آن دو را در قالب ساخت ­یابی در یمن بررسی می‌نماید. برای این منظور از روش کتابخانه­‌ای برای گرداوری داده‌ها و از روش تحلیلی-تبیینی برای نگارش مقاله استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تأثیر متقابل دو دسته عوامل ساختاری (ساختارهای داخلی یمن، موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی و ژئوپلیتیک) و کارگزاری (دولت ورشکسته یمن، بازیگران منطقه‌ای، بازیگران غیردولتی و سازمان ملل متحد) موجب گردیده تا این بحران همچنان تداوم داشته باشد؛ بنابراین تعدد متغیرها و پیچیدگی شرایط داخلی یمن و محیط خاورمیانه مانع از آن می­گردد که بتوان آینده روشنی برای پایان زودهنگام بحران ترسیم نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Causes of the Continuation of the Yemeni Crisis Based on Structuration Theory (2011-2021)

نویسندگان [English]

 • Seyed Samer Poordanesh 1
 • Zahed Ghaffari Hashjin 2
 • Ali Bagheri Dolatabadi 3
1 Ph.D Candidate in Political Studies of the Islamic Revolution, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Professor, Political Science, Shahed University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, International Relations, Member of Political Sciences Dept., Yasouj University, Iran
چکیده [English]

Yemen is the most impoverished Arab country in the Middle East, which has been embroiled in civil war, foreign aggression, and economic sanctions, despite the expectations of its people to achieve better conditions in the 2011 social movement. One of the reasons for the importance of the issue of Yemen is its strategic position in the region, as well as the political and ideological discrepancies that have arisen over it among some of the governments in the region. The purpose of this article is to study the causes of the continuation of this crisis for 10 years which made it a daily occurrence. The authors seek to answer this question: what factors have led to the continuation of the crisis in Yemen between 2011 and 2021? The article hypothesis refers to two factors of structure and agent based on the Structuration Theory of Anthony Giddens and examines the interaction between the two in the form of structuration in Yemen. For this purpose, the library method has been used to collect data and the analytical-explanatory method has been used to write the article. The research findings show that the interaction of two categories of structural factors (Yemeni internal structures, regional and international and geopolitical power balance) and agents (Yemeni bankrupt government, regional actors, non-governmental actors, and the United Nations) has caused this crisis to be continued; Thus, the multiplicity of variables and the complexity of the internal situation in Yemen and the Middle East environment prevent to imagine a bright future for an early end to the crisis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yemeni Crisis
 • Great Powers
 • Structure
 • Agent
 • UN
 • التیامی‌نیا، رضا و دیگران (1395)، «بحران یمن و بررسی زمینه‌های و اهداف مداخلات خارجی عربستان و آمریکا»، پژوهش­های راهبردی سیاست، دوره پنجم، شماره 18، صص 171-198.
 • امیری، سروش (1394)، «دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بحران ژئوپلتیکی و امنیتی یمن با تأکید بر ایران و عربستان و هم‌پیمانان»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 7، شماره 4، صص 115-140.
 • جلائی‌پور، محمدرضا (1386)، آشنایی با آرا و آثار گیدنز در آنتونی گیدنز، چشم‌اندازهای جهانی، تهران: نشر نی.
 • حاجی یوسفی، امیر محمد، ذاکری، مهدخت السادات (1399)، قیام‌های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها، تهران: دانشگاه بهشتی.
 • صفوی، رحیم؛ نجابت، روح‌الله (1396)، «هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی یمن در دوران پسااتحاد»، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال 7، شماره 3، صص 97-123.
 • صادقی، شمس‌الدین؛ لطفی، کاظم (1395)، «بحران یمن: جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه با محور مقاومت اسلامی»، سیاست جهانی، شماره 1، دوره پنجم، صص 41-69.
 • عراقچی، عباس؛ علوی وفا، سعید (1398)، «تحلیل محیط راهبردی بحران یمن و شبیه‌سازی روندهای آتی با استفاده از فن نقشه شناختی فازی»، مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 76، صص 212-185
 • شیرازی، ابوالحسن و طبائی زواره، رضا (1391)، «کالبدشکافی انقلاب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن»، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، دوره 6، شماره 12، صص 73-67.
 • فتحی، محمدجواد؛ نیکونهاد، ایوب (1399)، «آینده‌پژوهی بحران یمن بر اساس روش تحلیل بازیگران»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره 1، صص 50-21
 • کشیشیان سیرکی، گارینه؛ سهیلی نجف‌آبادی، سهیل (1398)، «بررسی بحران یمن: تحولات، ریشه‌ها، بازیگران و راهکارهای موجود برای اتمام بحران»، علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره 46، صص 214-187
 • گیدنز، آنتونی (1384)، مسائل محوری در تئوری اجتماعی: کنش، ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی، ترجمه محمد رضایی، تهران: نشر سعاد.
 • گیدنز، آنتونی (1379)، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، ویراست چهارم. تهران: نشر نی.
 • میراحمدی، منصور؛ احمدوند، ولی محمد (1393)، «هویت و مبانی فکری جنبش انصار الله در یمن»، اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 2 و 3، صص 145-165.
 • مختاری هشی، حسین؛ شمس، مجتبی (1396)، «تحلیل ژئوپلیتیک بحران یمن»، پژوهشهای جغرافیای سیاسی، سال دوم، شماره اول، صص 165-193.
 • واعظی، محمود (1392)، انقلاب و تحول سیاسی در خاورمیانه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 • همتی، مرتضی؛ ابراهیمی، شهروز و مهناز گودرزی (1399)، «سیاست موازنه سازی عربستان در برابر ایران در یمن»، برنامه ریزی فضا، سال دهم، شماره 1، صص 105-122.
 • عربیه اسکای نیوز (2020)، قبائل الیمن فی مواجهه الحوثیین، 8 ابریل، 2015، وجدت فی:

       https://www.skynewsarabia.com/middle-east/736506-

 • الصفحه العرییه (2020)، خریطه القابئل فی الیمن، ابریل 2020، وجدت فی:

       https://www.arabpage.net

 • Arabia Sky News (2020), Al-Yaman tribes in the face of the Houthis, April 8, 2015, Wajdat fi: https://www.skynewsarabia.com/middle-east/736506-
 • Admin, Adhrb (2020), Dispatch: How the US Arms Export Industry Sustain Human Rights Violators in the Yemen War, June 8, 2020, American for Democracy & Human Rights in Bahrain, Available at:

     https://www.adhrb.org/2020/06/yemen/

 • Al-Iryani, Abdulghani (2020), Yemen Needs a Presidential Council” Sana’a Center, April 15, 2020. Accessed May 13, 2020, Sana’a Center,https://sanaacenter.org/publications/analysis/9708
 • Al-Qassab, Abdulwahab (2018), Strategic Considerations of the UAE’s Role in Yemen, Arab Center Washington DC, Available at:

      http://arabcenterdc.org/policy_analyses/strategic-considerations-of-the-uaes-role-in-yemen/

 • Alragawi, Mohamad (2021), “Is Biden Resolving or Complicating Yemen crisis?, Anadolu Agency, April 9, 2020, Available at:

     https://www.aa.com.tr/en/americas/is-biden-resolving-or-complicating-yemen-crisis/2203130

 • Barakat, Sultan (2015), Saudi Arabia War in Yemen; The moral Questions, Washington DC: Brookings Institution.
 • Blumi, Isa (2011), Chaos in Yemen: Societal Collapse and the New Authoritarianism, Routledge
 • Brooks, Doug; VA, Alexandria (2002), Protecting People: The Private Military Companies Potential, The UK Green Paper on Regulating Private Military Services, 25 July 2002,

     http://www.hoosier84.com/0725brookspmcregs.pdf

 • CAAT (Campaign Against Arms Trade) (2020), Companies Supplying the war in Yemen, 23 July, 2020, Available at: https://caat.org.uk/homepage/stop-arming-saudi-arabia/companies-supplying-the-war-in-yemen/
 • Dahlgren, Susanne (2013), Contesting Realities: The Public Sphere and Morality in Southern Yemen, New York, Syracuse University Press.
 • Day, Stephan (2010), The Political Challenge of Yemen’s Sothern Movement, Washington, Carnegie Endowment.
 • Dbwan, Abdolmoez (2014), Fighting the Culture of Corruption in Yemen, December 4, 2014, Available at:

     https://blogs.worldbank.org/arabvoices/fighting-culture-corruption-yemen

 • d'Entrèves, Alexander P. (2020), Legality and Legitimacy, The Review of Metaphysics, Vol.16, No. 4, pp.687-702. 
 • Feierstein, Gerald M. (2018), “Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace”, The Middle East Institute, December 6, 2018, available at:

     https://www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

 • Fraihat, I. (2016), Unfinished Revolutions; Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring, Yale: University Press; New Haven and London.
 • Fund for Peace (2020), Fragile States Index:2020, Available at:

     https://fragilestatesindex.org/data/

 • Global Hunger Index (2020), 2020 Global Hunger Index by Severity, Available at: https://www.globalhungerindex.org/ranking.html
 • IISS (2019), “Iran’s Networks of Influence in the Middle East November”, The International Institute for Strategic Studies (IISS), November 2019, Available at: https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier
 • Khoury, Nabeel (2019), “Trump Yemen Problem”, Atlantic Council, Jan 24,2019, Available at:https://www.Atlanticciuncll.org/blogs/new-Atlanticist/Trumps-s- Yemen Problem
 • Lobel, Oved (2021), “Becoming Ansar Allah: How the Islamic Revolution Conquered Yemen”, European Eye on Radicalization, No. 20, pp.1-30.
 • Lowings, Ben; Sami, Mohammed; Cherry, Elisa (2019) Yemen in 2019: Causes, Crisis and Consequences, Brussels International Center.
 • Macro Trends (2021), Yemen Unemployment Rate 1991-2021, Available at:

     https://www.macrotrends.net/countries/YEM/yemen/unemployment-rate%202017.

 • Mishali-Ram, Meirav (2013), The Role of Intervention in Multi-Actor International Crises, International Journal of Peace Studies, Vol.18, No.1, pp. 55-82.
 • Nasser, Afrah (2015), Realignment of Yemen’s identity politics, Aljazeera, 26 Aug., 2015, Available at:

      https://www.aljazeera.com/opinions/2015/8/26/realignment-of-yemens-identity-politics

 • Nasser, Afrah (2017), The Unfolding UN Failure in The Yemen War, Atlantic Council, Sep. 21, 2017, Available at:

     https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-unfolding-un-failure-in-the-yemen-war/

 • Nazemroaya, Mahdi Darius (2015), The Geo-Politics of the Strait of Hormuz: Could the U.S. Navy be Defeated by Iran in the Persian Gulf, Global Research, January 08, 2012.
 • Niaz, Ahmad (2019), Yemeni Civil War: Causes, Consequences and Prospects, Journal Dinamika Pemerintahan,2, No. 2, pp. 82-91
 • Ramadhan, Riskiansyah (2020), The Role of Iran in Yemen Conflict 2014-2018 (An Analysis of Constructivism)”, Conference: Proceedings of 3rd International Conference on Strategic and Global Studies, ICSGS 2019, 6-7 November 2019, Sari Pacific, Jakarta, Indonesia.
 • Ramani, Samuel (2018), Russia’s Mediating Role in Southern Yemen, Carnegie Endowment for International Peace, October 12, 2018, Available at:

     https://carnegieendowment.org/sada/77482?utm_source=rss&utm_medium=rss

 • Ramani, Samuel (2020), The Russian Role in the Yemen Crisis, in: Day S., Brehony N. (eds) Global, Regional, and Local Dynamics in the Yemen Crisis. Palgrave Macmillan, Cham.
 • Rebecca, Barber (2020), In Yemen, A Deadly Concoction of Arms Sales, Conflict and Covid, The Interpreter,10 Jun, 2020, Available at:

     https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/yemen-covid-19-conflict-and-arms-make-deadly-concoction

 • Riedel, Bruce (2020), Saudi Arabia’s Role in the Yemen Crisis, In: Day S., Brehony N. (eds) Global, Regional, and Local Dynamics in the Yemen Crisis. Palgrave Macmillan.
 • Rigoulet-Roze, David (2016), Geopolitics of Yemen at the Dawn of the 21st Century, Hérodote, Vol.1, No.1, pp. 159-176
 • Rosenau, James (1971), The Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press.
 • Salisburi, Peter (2018), A Multidimensional Approach to Restoring State Legitimacy in Yemen, Commission on State Fragility, Growth and Development, Available at:

     https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2018/08/Legitimacy-in-Yemen-2018.pdf

 • Sami, Mohammed (2019), The Civil War in Yemen: Understanding the Actors, in Ben Lowings, Mohammed Sami and Elisa Cherry, Yemen in 2019: Causes, Crisis and Consequences, Brussels International Center.

 

 • Schmitz, Charles (2011),Yemen’s Tribal Showdown, Foreign Affairs, June 3, 2011, Available at:

     https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2011-06-03/yemens-tribal-showdown

 • Sharp, Jeremy (2011), Yemen: Background and US Relations, Congressional Research Service (fas.org)
 • Sharp, Jeremy M. (2020), Yemen: Civil War and Regional Intervention, Congressional Research Service, December 8, 2020, Available at:

      https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf

 • Terrill, W. Andrew (2013), The Struggle for Yemen and The Challenge of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, SSI, June 2013, Available at:

     https://publications.armywarcollege.edu/pubs/2229.pdf

 • The World Bank (2020), The World Bank in Yemen, Available at:

     https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview

 • Transparency International’s 2020 Corruption Index (2020), Yemen Corruption Rank, Available at: https://www.transparency.org/en/countries/yemen
 • White House (2020), Text of a Letter from the President to the Speaker of the House of Representatives and the President pro tempore of the Senate, June 9, 2020, Available at: www. Whitehouse.com.
 • World Data Atlas (2020), Yemen - Average Consumer Prices Inflation Rate, Available at: https://knoema.com/atlas/Yemen/Inflation-rate.