مدل‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی به کمک شبکه‌سازی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات

2 مدرس حوزه علمیه اهواز

3 دکترای برنامه‌ریزی درسی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

 مقالۀ حاضر یک پژوهش میان‌رشته‌ای در حوزۀ علوم اجتماعی، تاریخ انقلاب، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و مکانیک سیالات بوده که با هدف تببین چگونگی تحقق تمدن نوین اسلامی، در صدد پاسخ به این سؤالات است: ویژگی‌های حرکتیِ جریان تمدن نوین اسلامی چیست؟ مناسب‌ترین مدل برای شبیه‌سازی حرکت جریان تمدن‌ نوین اسلامی کدام است؟ با استناد به مدل‌ اکتشافی، آیا شبکه‌سازی اجتماعی می‌تواند زیرساخت مناسبی برای تحقق جریان تمدن‌ نوین اسلامی باشد؟ برای جست‌وجوی پاسخ، در مطالعه‌ای توصیفی‌کتابخانه‌ای، سی‌وپنج مقاله، بیست‌وپنج متن سخنرانی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نُه کتاب و پنج منبع مرجع، مطالعه و تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد جریان تمدن نوین اسلامی دارای ویژگی‌های حرکتی شامل اصلاح‌گری، مردمی‌بودن، نوگرایی، انعطاف‌پذیری، اتکا به خِرد جمعی، تأثیر و تأثر در سطح جهانی (سطح یک)، آرمان‌گرایی، تقید به اصول (سطح دو)، و جایگاه رهبری (سطح سه) می‌باشد. باتوجه‌به تأثیر این ویژگی‌های نُه‌گانه بر جریان، الگوریتم مسیریابی چشمه، مناسب‌ترین مدل برای شبیه‌سازی، شیوۀ حرکتی تمدن نوین اسلامی است. بر مبنای تحلیل مدل چشمه، حرکت انقلاب اسلامی ایران در مسیر تحقق این تمدن، با چالش گران‌رَوی یا ضعفِ  سرعت و وسعتِ اثرگذاری ویژگی‌های سطح یک مواجه است. برای روان‌سازی این جریان، شبکه‌سازی اجتماعی مناسب‌ترین سازوکار می‌باشد.
واژگان کلیدی: تمدن نوین اسلامی، انقلاب اسلامی، مدل‌سازی، الگوریتم مسیریابی چشمه، شبکه‌سازی اجتماعی.[1] 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling for Fulfillment of Islamic Modern Civilization by Social Networking

نویسندگان [English]

  • Hamed semsar 1
  • mohamad sadegh semsar 2
  • s Karami 3
1 M.A., Faculty of Information Technology Management
2 Seminary teacher, Ahvaz
3 P.h.D in curriculum planning, Payam Noor University
چکیده [English]

This paper is a cross-major survey in the field of social science, revolution history, artificial intelligence, IT, and fluid mechanics aimed to explain how Islamic modern civilization has built and answers these questions: what are the movement specifications of Islamic modern civilization? What is the most appropriate model for simulation of Islamic modern civilization movement? Based on comparative model, can social networking be good infrastructure for fulfillment of Islamic modern civilization? For answering these questions, 35 papers, 25 lectures of Imam Khomeini and Khamenei, 9 books and 5 references are analyzed in a descriptive study. Findings show that Islamic modern civilization has movement specifications such as reformism, popularity, modernism, flexibility, dependence on collective intelligence, cause and effect in global level (level 1), idealism, following the principles (level 2), and position of leadership (level 3). Considering the influence of these nine specifications on the movement, source routing algorithm is the most appropriate simulation for Islamic modern civilization movement. Based on Source Model analysis movement of Islamic Republic of Iran towards fulfillment of this civilization has faced to lack of speed and comprehensiveness of level one specifications’ influence. For fluency of this movement, social networking is the best practice.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Modern Civilization
  • Islamic Revolution
  • Modeling
  • Source Routing Algorithm
  • Social Networking
فهرست منابع
1. منابع فارسی
-        قرآن مجید.
-        ابن ابی الحدید، عبدالحمید‌بن‌هبه‌الله، (۱۳۰۴)، شرح نهج‌البلاغه، ج۸،‌ قم: کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی.
-        امام صادق(ع)(منسوب به ایشان)، (1400)، مصباح الشریعة، چ۱، بیروت: اعلمی.
-        سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، (1376) الاتقان فی علوم القرآن؛ ج2، تهران: امیرکبیر.
-        شریف الرضى، محمد‌بن‌حسین، (1414)، نهج‌البلاغة؛ للصبحی صالح، چ۱، قم: هجرت.
-        عاملی، شیخ حر، (۱۴۱۴)، وسائل الشیعه، ج‌۲۷، قم: آل البیت.
-        علم الهدى، علی ابن الحسین (سید مرتضی)، (1998م)، امالی المرتضی. ج1، قاهره: دارالفکر العربی.
-        کلینی[oftadeh1]  رازی، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق ، (1407) اصول کافى، ج‌8. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-        مجلسی، محمدباقر، (1404)، بحار الأنوار، ج‌۴۹و53، بیروت: مؤسسة الوفاء.
-        مطهری، مرتضی، (1390)، مجموعه ‌آثار استاد شهید مطهرى، ج‌‌24، تهران: صدرا.
-        مکارم شیرازی، ناصر، (1378)، مثال‌های زیبای قرآن، تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی،  چ۱، قم: نسل جوان.
-        موسوی الخمینی، سیدروح‌الله، ( 1378)، صحیفة امام، ج‌4، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-        موسوی الخمینی، سیدروح‌‌‌الله، (1378)، صحیفة امام، ج‌5، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) .
-        موسوی الخمینی، سیدروح‌الله، (1378)، صحیفة امام، ج‌۱۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-        موسوی الخمینی، سید‌روح‌الله، (1378)، صحیفة امام، ج‌۱۲، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-        موسوی الخمینی، سیدروح‌الله،(1378)، صحیفة امام، ج‌۱۴، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-        موسوی الخمینی، سید‌روح‌الله، (1378)، صحیفة امام، ج‌16، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-        موسوی الخمینی، سید‌روح‌الله، (1378)، صحیفة امام، ج18، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-        موسوی الخمینی، سید‌روح‌الله، (1378)، صحیفة امام، ج‌۲۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-        موسوی الخمینی، سیدروح‌الله، (1361)، صحیفة نور، ج‌21، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
-        یزدی حائری، علی‌بن‌زین العابدین، (۱۴۲۲)،  الزام الناصب، ج‌2، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌.
-        آیت‌اللهی، حمیدرضا، (1382)، «تأثیر بستر دینی در پیشرفت علم. پژوهش‌های فلسفی‌کلامی»، ش17و18. http://www.ensani.ir/fa/content/91941/default.aspx
-        داعیان، محمدجواد، (1391)، «نظریۀ بیداری اسلامی و پایان مکاتب اومانیستی؛ مجموعه‌مقالات همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشۀ امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای»، تاریخ به‌روزرسانی: 24/02/1391. http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=25076
-        روزنامۀ‌ اطلاعات، 10/06/1379.
-        روزنامۀ جمهوری‌ اسلامی، 1/9/1379.
-        روزنامۀ‌ جمهوری‌ اسلامی، 27/12/1379.
-        فیاض، سیدعلی، «مردم‌سالاری‌ دینی گفتمان‌ رهبر انقلاب‌ اسلامی»، پایگاه اینترنی مقام معظم رهبری، 07/05/1388: http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=7595
-        نشریۀ‌ شما؛ 23/04/1379.
-        ولایتی، علی‌اکبر. روزنامۀ همشهری، 02/09/1384.
2. مقالات انگلیسی
-        Boyd, D & Ellison, N. B, ( 2007), “Social network sites: Definition, history, and scholarship” in Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1) , article 11.
-        Choi, S, Park, J. Y., & Park, H. W, (2011), “Using social media data to explore communication processes within South Korean online innovation communities”, Scientometrics, 90 (1) , 43-56.
-        Garton, L, Haythornthwaite, C, & Wellman, B, (1997), “Studying online social networks”, Journal of Computer-Mediated Communication, 3 (1).
-        Kittur, A, Lee, B, & Kraut, R. E,  (2009, April), “Coordination in collective intelligence: the role of team structure and task interdependence”, InProceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp1495-1504, ACM.
-        Mitchell, J. C. (Ed.), (1969), “Social networks in urban situations: analyses of personal relationships in Central African towns”, Manchester University Press.
-        New York Times, 2010/08/20, “Wikipedia Editing for Zionists”, New York Times website
-        http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/08/20/wikipedia-editing-for-zionists
-        Parker, Ashley, 2015/09/05, “Twitter’s Secret Handshake”, New York Times. http://www.nytimes.com/2011/06/12/fashion/hashtags-a-new-way-for-tweets-cultural-studies.html?_r=2&pagewanted=all.
-        Piller, F. T, Vossen, A, & Ihl, C, (2012 ), “From social media to social product development: the impact of social media on co-creation of innovation”, Die Unternehmung, 65 (1).
-        Russ, C, (2008), “Spontaneous diffusion of information in online social networks”, Herald of NTU" KhPI" Scientific Journal.
-        Schoder, D, Gloor, P. A., & Metaxas, P. T, (2013), “Social Media and Collective Intelligence-Ongoing and Future Research Streams”, KI-Künstliche Intelligenz, 27 (1) , 9-15.
-        Statista, 2015/09/01, “Leading countries based on number of Facebook users as of May 2014”.
-        http://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users
-        Tachibana, Chris, 2014/02/28, “A Scientist's Guide To Social Media”, sciencemag.org. http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2014_02_28/science.opms.r1400141
-        Wu, C. C, Lin, J. H, & Pu, C. K, (2014), “A Case Study of Using Continuance Intention of Mobile Social Network Site”, International Journal of Engineering and Industries, 5 (4) , 37.
3. منابع الکترونیکی
3. 1. منابع الکترونیکی فارسی
-        ویکی‌پدیا، تعریف ویکی‌پدیا، پایگاه ویکی‌پدیای فارسی، 03/09/2015 الف:
https://fa.wikipedia.org/wiki
-        ویکی‌پدیا، توضیح اجماع، پایگاه ویکی‌پدیای فارسی، 04/09/2015 ب:
https://fa.wikipedia.org/wiki
-        ویکی‌پدیا، توضیح سیاست ویرایش، پایگاه ویکی‌پدیای فارسی، 04/09/2015 ج:
https://fa.wikipedia.org/wiki
-        ویکی‌پدیا، تعریف هشتگ، پایگاه ویکی‌پدیای فارسی، 05/09/2015 د:
https://fa.wikipedia.org/wiki
-        ویکی‌پدیا، تعریف توییتر، پایگاه ویکی‌پدیای فارسی، 05/09/2015 ه:
https://fa.wikipedia.org/wiki
-        ویکی‌پدیا، از همۀ قوانین چشم‌پوشی کنید، پایگاه ویکی‌پدیای فارسی، 05/09/2015 و:
https://fa.wikipedia.org/wiki
-        ویکی‌پدیا، تعریف هوش ازدحامی، پایگاه ویکی‌پدیای فارسی، 01/01/2016:
https://fa.wikipedia.org/wiki
-        مقام معظم رهبری، دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ۱۳۶۸/۱۲/۲۲:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2182
-        مقام معظم رهبری، دیدار مردم قم، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ۱۳۷۰/۱۱/۳۰:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2555
-        مقام معظم رهبری، خطبه‌های عید فطر، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 04/01/1372:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2706
-        رهبر معظم انقلاب اسلامى، اجتماع بزرگ مردم جیرفت، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 17/02/1384 الف:
http://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=20357
-        مقام معظم رهبری، دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان کرمان، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 19/02/1384 ب:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290
-        مقام معظم رهبری، دیدار مسؤلان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامی، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 29/3/1385:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355
-        مقام معظم رهبری، دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزۀ علمیۀ قم، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 29/07/1389:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357
-        مقام معظم رهبری، دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ الف:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857
-        مقام معظم رهبری، دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ ب:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19232
-        مقام معظم رهبری، دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر کشور، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 06/09/1390 ج:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18087
-        مقام معظم رهبری، جمع دانشگاهیان استان کرمانشاه، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ د:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17589
-        مقام معظم رهبری، اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم رضوی (ع)، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 01/01/1392:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11801
-        مقام معظم رهبری، دیدار پژوهشگران و کارکنان‌ مؤسسۀ دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ الف:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26683
-        مقام معظم رهبری، دانشگاه افسرى امام حسین علیه‌السلام، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 31/02/1393 ب:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26468
-        مقام معظم رهبری، دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیئت دولت، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ الف:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30581
-        مقام معظم رهبری، دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 16/06/1394 ب:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30686
-        مقام معظم رهبری، حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 14/06/1394 ج:
 http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=30658.
-        مقام معظم رهبری، نامه‌ای برای شما، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 21/01/2015 الف:
 http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#en
-        مقام معظم رهبری، نامه‌ای برای شما، شبکۀ اینستاگرام، 06/09/2015 ب:
https://instagram.com/letter4you
3. 3. منابع الکترونیکی انگلیسی

-        Facebook, 2015/09/05, Help Center, Liking Things on Facebook.

https://www.facebook.com/help/452446998120360
-        Moscaritolo, Angela, 2012/06/11, Facebook Tops Social Networks in 126 Countries, pcmag.com.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2405593,00.asp.
-        Salesforce.com, 2015/09/05, The 30 Most Brilliant Social Media Campaigns of the Last Half of 2014.
https://www.salesforce.com/blog/2014/12/the-30-most-brilliant-social-media-campaigns-of-the-last-half-of-2014-152015.html.

-        Shaanhaider, 2013/01/01, Social Media Stat and Facts, shaanhaider.com.

http://www.shaanhaider.com/2013_01_01_archive.html.

-        Taylor, Jake, 2015/04/03, 211 Million: This Is How Much Online Content is Created Every Minute.

http://www.littlejackmarketing.com/blog/2015/04/this-is-how-much-online-content-is-created-every-minute/
-        Twitter Engineering,200 million tweets per day, 2015/09/01: http://blog.twitter.com/2011/06/200-million-tweets-per-day.html
-        Wikipedia, 2015/09/03, Size of Wikipedia, wikipedia.org.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia
 
 [oftadeh1]ناقص است!