تحلیل جامعه شناختیِ ظهور و افول جنبش ارتجاعیِ داعش بر اساس نظریه چارچوب اسنو و بنفورد**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر درصدد است تا از حیث جامعه­شناختی و با تمسّک بر نظریه چارچوب اسنو و بنفورد، جنبش ارتجاعی داعش را مورد تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل ظهور و افول داعش بر اساس نظریه چارچوب اسنو و بنفورد چیست؟ بدین­سان، نوشتار پیش­رو تلاش می­کند، با روشی قیاسی و از طریق جمع­آوری اطلاعات، اسناد و مدارک کتابخانه­ای به این مهم پاسخگو باشد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد، اول آنکه نظریه چارچوب، امکاناتی را جهت ادراک بسیج جهانی جنگجویان در ملحق­شدن به داعش فراهم می­کند. دوم آنکه بر همین اساس، عواملی چون احساس بی­عدالتی نسبت به وضع موجود، داعش به مثابه راه­حلی در بهبودی موقعیت اجتماعی و اعتباربخشی به خشونت­های تروریستی در جهت هویت­بخشی جنگجویان مؤثر بوده است. سوم آنکه  با توجه به فرایند رقابتی که میان بازیگران و تأثیرگذاران عرصه اقدام جمعی در نظریه چارچوب وجود داشت، چالش­های مقابله­ای از قبیل مخالفت بازیگران دولتی، اختلافات داخلی سران و اعضای داعش و مغایرت نظر و عمل به­وجود آمد که به عرصه‌ای برای افول جنبش ارتجاعی داعش تعیّن یافت. از دستاوردهای کلیدی این تحقیق می­توان به ربط وثیق جامعه­شناسی با تروریسم و توجه افزون­تر نسبت به تفسیر نارضایتی و دیگر عناصر اندیشه ای، مانند حمایت از ارزش ها و اعتقادات در یک جنبش اشاره کرد؛ که تا پیش از این با خلأ تحقیقاتی مواجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of The Rise and Fall of The ISIL Reactionary Movement Based on Snow and Benford Framing Theory

نویسندگان [English]

  • ali ebrahimi 1
  • harsi Hossein 2
  • Seyyed Javad Emamjomehzadeh 3
  • hatami, abas hatami 3
1 Ph.D. Student in Political Science, University of Isfahan
2 Professor, Department of Political Science, University of Isfahan
3 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan
چکیده [English]

The present article seeks to analyze the reactionary movement of ISIL from a sociological point of view, relying on Snow and Benford framing theory. The main question of the article is what are the causes of the rise and fall of ISIL based on the Snow and Benford framing theory? Thus, the leading article tries to respond to this important issue in a deductive way and by collecting library information, and documents. The findings of the study show that, firstly, the framing theory provides the basis for understanding the global mobilization of fighters to join ISIL. Secondly, according to this, factors such as the feeling of injustice in the current situation, ISIL as a solution to improve the social situation, and accreditation to terrorist violence have been effective in identifying the fighters. Third, given the competitive process that existed between actors and influencers in the field of collective action in framing theory, confrontational challenges such as the opposition of state actors, internal disputes between ISIL leaders and members, and differences of opinion and action arose. As a result, an arena was set for the decline of the ISIL reactionary movement. Key achievements of this study include the close link between sociology and terrorism and the growing focus on interpreting dissatisfaction and other elements of thought, such as upholding values ​​and beliefs in a movement; Which has already faced a research vacuum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological analysis
  • Framing theory
  • ISIL reactionary movement
-    اﺳﻤﺎﻋﯿﻞزاده اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ، یاسر و احمدی فشارکی، حسنعلی (1395)، «داﻋﺶ واﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم،  شماره 18، صص 141-123.
 
-    افشون، تورج و الله کرم، عبدالحسین (1397)، «مقایسه رویکرد امنیتی آمریکا و حشد شعبی در عراق؛ عملکرد و چشم انداز»، مطالعات روابط بین الملل، سال یازدهم، شماره 42، صص72-41.
-    آذین، احمد و سیف‌زاده، علی (1394)، «بررسی زمینه‌های اجتماعی و سیاسی ظهور داعش در خاورمیانه»، سیاست خارجی، سال بیست و نهم، شماره 4، صص 50-27.
-    پورحسن، ناصر (1396)، «تکوین عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه»، فصلنامه علوم سیاسی، سال بیستم، شماره 79، صص 102-75.
-    جمشیدی، محمدرضا و همکاران (1394)، «آینده‌پژوهی اهداف ائتلاف ضد داعش با تکنیک فراتحلیل شبکه‌ای»، آینده-پژوهی مدیریت، سال بیست و ششم، شماره 103، صص 39-27.
-    خسروی، عبدالصمد و زارعی، غفار (1398)، «جایگاه داعش در امنیتی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در خاورمیانه»، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره 2، صص 129-107.
-    زنگنه، پیمان و حمیدی، سمیه (1395)، «بازکاوی روانشناختی کنش گروه های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش»، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره 3، صص 144-121.
-    سعیدی، مجید و لهراسبی، امیر (1397)، «مشروعیت یا عدم مشروعیت حضور نیروهای خارجی در سوریه در پرتو اصول حقوق بین الملل (با تأکید بر حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران)»، چهارمین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، صص 21-1.
-        قاسمی، محمدعلی (1395)، «استراتژی ترکیه در قبال داعش»، مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره 3، صص 114-93.
-        محروق، فاطمه (1394)، «اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش»، روابط خارجی، سال هفتم، شماره 4، صص 154-119.
-    محمدیان، علی و ترابی، قاسم (1394)، «بسترها و عوامل مؤثر در شکل گیری گروهک تروریستی داعش»، سیاست دفاعی، سال بیست و چهارم، شماره 93، صص 266-231.
-    مسعودنیا، حسین و همکاران (1396)، «اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر  وابستگی متقابل؛ فرصتها و چالشها»، تحقیقات سیاسی و بین المللی، سال نهم، شماره 33، صص62-33.
-    نجات، سیدعلی (1394)، «ﮔﺮوﻫﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ»، فصلنامه سیاست، سال دوم، شماره 6، صص 119-103.
-    نورعلی­وند، یاسر (1396)، «ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻮازﻧﻪﺳﺎزی ﻣﺠﺪد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی، سال بیستم، شماره 1، صص 32-7.
-    نیاکویی، سید امیر و قنادی، علی (1396)، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت یابی انقلابی»، پژوهش های انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 21، صص 257-219.
-        Beck, Colin J. (2008), "The Contribution of Social Movement Theory to Understanding Terrorism", Sociology Compass, Journal Compilation Blackwell Publishing Ltd.
-        Bherer, M-Olivier. (2014),"Daech est plus novateur que Al- Qaida pour son recrutement ", LE MONDE.
-        Borum, Randy (2004), Psychology of Terrorism, Tampa: University of South Florida.
-        Bunzel, Cole (2015), "From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State", The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, No. 19, pp 1- 45.
-        Cîrlig, Carmen-Cristina(2015), "The international coalition to counter ISIL/Da'esh (the 'Islamic State)", European Parliamentary Research Service.
-        Dawoody, Alexander R. (2016), "Eradicating Terrorism from the Middle East: Policy and Administrative Approaches", Springer, Public Administration, Governance and Globalization.
-        el-Said, Hamed and Barrett, Richard (2017), "Enhancing the Understanding of the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon in Syria", UN Counter-Terrorism Centre, (UNOCT).
-        Felbab-Brown, Vanda (2019), "Pitfalls of the paramilitary paradigm: The Iraqi state, geopolitics, and Al-Hashd al-Shaabi", Foreign Policy at brookings.
-        Fuchs, Christian (2006), "The Self-Organization of Social Movements", Systemic Practice and Action Research, Vol. 19, No. 1, pp 101- 137.
-        Gartenstein-Ross, Daveed and et.al (2016), The Islamic State’s Global Propaganda Strategy, The International Centre for Counter-Terrorism-The Hague.
-        Gerges, Fawaz A. (2016), ISIS: A History, Hardcover: Princeton University Press.
-        Gorka, Sebastian L. and Gorka, Katharine C. (2015), ISIS: The Threat to the United States, ThreatKnowledgeGroup Special Report.
-        Hudson, Rex A. (1999), The Sociology And Psychology Of Terrorism: Who Becomes A Terrorist And Why?, Federal Research Division Library of Congress Washington.
-        Kalyvas, Stathis N. (2015), Is ISIS a Revolutionary Group and if Yes, What Are the Implications?, PERSPECTIVES ON TERRORISM, Vol 9, No 4.
-        Khatib, Lina (2015), The Islamic State's Strategy: Lasting and Expanding, Carnegie Middle East Center.
-        Lister, Charles (2014), Profiling the Islamic State,Foreign policy at Brookings, Number 13.
-        Snow, David A. and Benford, Robert D. (2000), "Mobilization Forum: Comment on Oliver and Johnston (Clarifying the Relationship between Framing and Ideology)", Mobilization: An International Journal 2000, 5(1).
-        Vago, Steven (2003), social change (5th Edition), Pearson Prentice Hall.
-        World Bank Goupr (2016), Economic and Social Inclusion to Prevent Violent Extremism, MENA Economic Monitor.
-    أورینت نت (2020) "رجل إیران الأخطر ".. تعرف إلى قاسم سلیمانی وأبرز المهمات التی نفذها فی سوریا، قابل دسترس در: https://orient-news.net/ar/news_show/175751/0/
-    طرفی، هادی (2020)، من هو قاسم سلیمانی... مهندس التهجیر فی العراق وسوریا؟، قابل دسترس در: https://www.independentarabia.com/node/83556/
-        بیانات رهبری (1393)، رهبر انقلاب بیمارستان را ترک کردند، قابل دسترس در:
-        Ahmed, Nafeez (2015), Why are people joining the 'Islamic State'? available:http://www.middleeasteye.net/columns/why-are-people-joining-islamic-state-1984712172.
-        Benmelech, Efraim and Klor, Esteban F. (2016), What Explains the Flow of Foreign Fighters to ISIS? Retreived from:
-        Brow, Matt (2017), Raqqa: Defeat and disillusionment sink in for Islamic State's foreign converts, available: http://www.abc.net.au/news/2017-12-20/how-indonesian-cook-became-an-is-group-fighter/9267544.
-        Clark, Eric (2012), Social Movement & Social Media: A qualitative study of Occupy Wall Street , Södertörn University, available: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:539573/FULLTEXT01.p.
-        Goldstone, Jack A (2014), What is ISIS, NewPopulationBomb, available: https://newpopulationbomb.com/2014/08/13/what-is-isis.
-        Hansen, Helle Hjordt (2014), Salafi-jihadists in Syria: A Social Movement Theory Analysis,available: https://core.ac.uk/download/pdf/43029075.pdf.
-        Jones, Seth G. and et.al (2017), Rolling Back the Islamic State, RAND Corporation,available:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1900/RR1912/RAND_RR1912.pdf.
-        Lisi, Brian (2018), Study: Americans who join ISIS wind up disappointed, 'hardly the glamorous experience they anticipated, available: http://www.nydailynews.com/news/national/study-americans-joined-isis-wind-disappointed-article-1.3810539 '.
-        O'Connor, Tom (2017), How the U.S. Lost the War in Syria to Russia and Iran, available: http://www.newsweek.com/us-lost-war-syria-iran-russia-winning-final-battle-674833.
-        Quivooij, Romain (2015), "the Islamic State, Policy Report", RSiS, available: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/07/PR150729_The-Islamic-State.pdf.
-        The Soufan Group (2015), foreign fighters, available:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih7c6i6fjXAhXFbZoKHe9QBE4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsoufangroup.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FTSG_ForeignFightersUpdate3.pdf&usg=AOvVaw2xU1rgUwlTDKz7p57E3eAl.
-        Todenhöfer, Jürgen (2016), Inside IS: 10 Days in the Islamic State, available: https://www.amazon.com/Inside-10-Days-Islamic-State/dp/B01N0DRTSK.
-        Tucker, Patrick (2015), Why Join ISIS? How Fighters Respond When You Ask Them, available:
-        Wright, Robin (2017), The Ignominious End of the ISIS Caliphate, available: https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-ignominious-end-of-the-isis-caliphate.