نویسنده = حمداله اکوانی
مبانی فکری طالبان بر اساس روش جستاری اسپریگنز؛ از فروپاشی تا قدرت‌یابی مجدد

دوره 10، شماره 21، مهر 1401، صفحه 257-282

10.22070/iws.2023.17268.2273

حمداله اکوانی؛ جاسب نیکفر؛ محمد مجاهدزاده؛ مرضیه کرمی


تأملی در شکنندگی و تداوم دولت در مصر از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ میلادی

دوره 10، شماره 20، فروردین 1401، صفحه 111-136

10.22070/iws.2022.15233.2132

علی مختاری؛ حمداله اکوانی؛ جابر قاسمی؛ محمد ملکی فر


گفتمان سلفی صحوه: منازعه معنایی، تلفیق فقه سلفی و سیاست اخوانی

دوره 7، شماره 14، فروردین 1398، صفحه 153-174

10.22070/iws.2019.3698.1663

مهدی عوض پور؛ حمداله اکوانی؛ منصور میراحمدی