شیوه‌های بسیج سیاسی گروه‌های تکفیری، مطالعه موردی سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

چکیده

از ضروریات کنش‌ورزی گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی، دست‌یازیدن آنان به منابع متعدد و به‌ویژه نیروی انسانی و بسیج آنها درراستای تحقق و حصول اهداف موردنظر است. تکفیری‌های فعال در جامعه سوریه و عراق به کنش‌گرانی قدرتمند و مؤثر بدل‌شدند که با بهره‌برداری از منابع بی‌شمار، نیروی انسانی گسترده‌ای را از سراسر جهان به‌سوی خود گسیل‌داشته‌اند و با دامن‌زدن به بسیج سریع و حجیم آنان، موجودیتی قلمرویی پیداکردند؛ نوشتار حاضر با هدف فهم چرایی چنین بسیج حماسی، با روشی توصیفی – تحلیلی، درپی پاسخ‌گویی به این پرسش است که «منابع بسیج گروه‌های تکفیری چیست؟» و این فرضیه را به بوته آزمایش می‌گذارد که آنان از منابعی متعدد، مانند منابع ایدئولوژیک، اقتصادی، جنسی، رسانه‌ای و قدرت سخت و نرم بهره‌می‌گیرند. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهند که تکفیری‌ها با دیدی راهبردی و فرصت‌طلبی‌های تاکتیکی و بهره‌مندی از منابع یادشده، با بازنمایی و ترسیم جامعه‌ای اسطوره‌ای و همه‌چیزبخش (ثروت، رفاه، ارزشمندی، هویت و سعادت دنیوی و اخروی)، خیلی عظیم از جنگجویان را به خود جذب‌ و قدرتمندی خویش را تضمین‌کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Takfiri Groups’ Political Mobalization Methods(Case Study: Syria)

نویسندگان [English]

  • Ali karimi 1
  • REZA GARSHASBI 2
1 Assistant professor of political science, University of Mazandaran.
2 M.A. in political science, University of Mazandaran
چکیده [English]

One of the requirement for activity of social communities and movements, is acquiring different resources especially human resources and making them integrated towards their goals. Takfiries active in Iraq and Syria have been powerful actors in the area employing a vast range of human resources from all over the world, finding territorial identity. This is descriptive-analytical paper examining the question “what are resources for Takfiries”? And surveys the idea that Takfiries apply different resources such as ideological, economic, sexual, and media resources and also hard and soft power. Findings indicate that Takfiries have afforded to employ many fighters via strategic view, tactical opportunism, imagining a fabulous and magic world (money, welfare, material and spiritual prosperity).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Takfiri Groups
  • Political Mobalization
  • Ideological Resources
  • Economic Resources
-      بشیریه، حسین (1387)؛ انقلاب و بسیج سیاسی؛ چ 6، تهران: دانشگاه تهران.
-      تیلی، چارلز (1385)؛ از بسیج تا انقلاب؛ ترجمه علی مرشدی‌زاد؛ چ 1، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
-      دکمجیان، هرایر (1390)؛ جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب؛ بررسی پدیده بنیادگرایی اسلامی؛ ترجمه حمید احمدی؛ چ 6، تهران: کیهان.
-   دهشیری، محمدرضا (1380)؛ نقش رسانه‌ها در عرصه سیاست خارجی در عصر جهانی‌شدن، جهانی‌شدن رسانه‌ها؛ تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
-   غفاری هشجین، زاهد و قدسی علیزاده سیلاب (1393)؛ «مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی جریان سلفی تکفیری؛بررسی داعش»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام؛ سال سوم،ش 11،ص 89تا 111.
-      کریمی، علی (1390)؛ درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسائل و نظریه‌ها؛ چ 1، تهران: سمت.
-      کاستلز، مانوئل (1380)؛ عصر اطلاعات: اقتصاد و جامعه و فرهنگ؛ قدرت هویت؛ ترجمه حسن چاوشیان؛ ج 2، چ 5، تهران: طرح نو.
-      ماه‌پیشانیان، مهسا (1389)؛ جنگ نرم در فضای رسانه و سایبر؛ چ 1، تهران: انتشارات علیاء.
-      مشیرزاده، حمیرا (1385)؛ تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل؛ چ 2، تهران: سمت.
2- منابع انگلیسی
-       Archik, Kristin & Others (2015),” European Fighters in Syria and Iraq: Assessment, Responses, and Issues for the United States”, Congressional Research Service.
-       Amnesty International (2014), “Escape from hell Torture and sexual slavery in Islamic State captivity in Iraq”,.
-       Arnaboldi, Marco & Lorenzo Vidino (2015), The Caliphate, Social Media and Swarms in Europe: The Appeal of the IS Propaganda, in: Twitter and Jihad: the Communication Strategy of ISIS, The Italian Institute For International Political Study.
-       Byman, Daniel & Jeremy Shapiro (2014),” Be Afraid. Be a Little Afraid: the Thereat of Terrorism From Western Foriegn Fighters in Syria and Iraq”, Foreign Policy at Brookings.
-       Barrett, Richard (2014), “Foreign Fighters in Syria”, The Soufan Group.
-       Bensemra, Zohra (2015),” Syria: Alienation and Violence: Impact of Syria Crisis”, Syrian Centre for Policy Research.
-       Bagci, Huseyin & Hilmi Gullu (2015), A Comparison between Ethnic-Driven and Religious-Driven Terrorism: A Study of  PKK and IS in Turkey and their Future Prospects, in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-Adenauer-Stiftung.
-       Cafarella, Jennifer (2014),” Jabhat Al-Nusra In Syria an Islamic Emirate For Al-Qaeda”, Institute for the Study of War.
-       Caris, Charles C & Samuel Reynolds (2014),” ISIS Governance in Syria”, Institute for the Study of War.
-       Childs, Sean (2015), Pure Manipulation: ISIL and the Exploitation Of Social Media, Australian Army Journal, vol xll, no.1.
-       Counter Extremism Project (2015), “ISIS”.
-       Esfandiari, Haleh & Others (2014), “Barbarians: ISIS’s Mortal Threat to Women”, Middle East Program.
-       Fürtig, Henner (2015), German Fighters and Their Impact on Domestic Security, in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-Adenauer-Stiftung.
-       FOI Memo. (2014),” Following the Money: Financing the Territorial Expansion of Islamist Insurgents in Syria”.
-       Gates, Scott & Sukanya Podder (2015), Social Media, Recruitment, Allegiance and the Islamic State, Perspectives On Terrorism, Vol.9, No.4.
-       Hansen, Helle Hjordt (2014); "Salafi-jihadists in Syria: A Social Movement Theory Analysis", Roskilde University.
-       Hoyle, carolyn & Aalexandra Bradford & Ross Frenett (2015), “Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS”, Institute For Strategic Dialogue.
-        Kardas, Tuncay & Omer Behram Ozdemir (2014), “The Making of European Foreign Fighters Identity, Social Media and Virtual Radicalization”, Seta: Foundation for Political, Economic and Social Research.
-       Krishnamurthy, Rajeshwari (2015), Terrorism and Youth in South Asia, in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-Adenauer-Stiftung.
-       Mustapha, Hamza (2014), “the Al – Nusra Front: From Formation To Dissention”, Arab Center for Research and Policy Studies.
-       Moghadam, Assaf (2011). The Globalizaotin Of Martyrdom: Al Qaeda, Salafi Jihad, And The Diffusion Of Suicide Attack, Maryland: The Johns Hopkins University.
-       Meir Amit Intelligence and Terrorism Informatios Center  (2013),”Foreign Figthers in Syria“,.
-       Nasser, Rabie & Others (2013),”Socioeconomic Roots And Impact of the SyrianCrisis”, Syrian Center for Policy Research.
-       saltman, erin marie & melanie smith (2015),”Till Martyrdom Do Us Part’ Gender and the ISIS Phenomenon “,Institute for Strategic Dialogue.
-       Sandee, Ronald & Michael S. Smith (2013) “Inside The Jihad Dutch Fighters in Syria”, Kronos Advisory.
-       Spitz, René (2014), State-civil society relations in Syria: EU good governance assistance in an authoritarian state, Leiden University.
-       Vinci, Anthony (2009), Armed Groups and the Balance of Power: The international relations of terrorists, warlords and insurgents, Routledge.
-       White, Jeffrey & Andrew J. Tabler & Aaron Y. Zelin (2013),” Syria’s Military Opposition: How Effective, United, or Extremist?”, The Washington Institute For Near East Policy.
-       Zelin, Aaron Y. (2015), “Foreign Fighter Motivations”, Washington Institute for Near East Policy.
3- منابع الکترونیکی
-      الراشد، عبدالرحمن (26/9/1393)؛ «سکس و برده‌داری و داعش»، سایت شرق الاوسط؛  (23095)، از:
-      http/www.Persian.aawsat.com/tag.
-      بی‌نام (16/9/1393)؛ «نقش انگیزه جنسی در پیوستن به داعش»، سایت مشرق نیوز؛ 16/9/1393 (360422)، از:
-      http/www. Mashreghnews.ir/fa/news.
-      ملک‌محمد، مهدی (6/9/1393)؛ «چرا غربی‌ها به داعش می‌پیوندند؟»، سایت صدای ایران؛16/9/1393 (30408)، از:
-      سایت صدای ایران : http/www.Sedayiran.com/fa/news.
-      سایت پژوهش های جهانی:
Anderson, Prof. Tim (2015), “The Relationship between Washington and ISIS: The Evidence”, http://www.globalresearch.ca.
-      سایت سی ان ان:
Defterios, John (2014), “ISIS' struggle to control its oil riches”, http://edition.cnn.com/2014/09/03/business/defterios-oil-isis.
-      سایت بازفید:
Giglio, Mike (2014), “This Is How ISIS Smuggles Oil”,http://www.buzzfeed.com.
-      وبلاگ سیاست امنیتی:
Guidere, Mathieu (2015), “ISIS’ Politics of Sex”, http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/01/30/isis-politics-of-sex/12.02.2015 14:23:22.
-      سایت نی تایمز:
Yeginsusept, Ceylan (2014), “ISIS Draws a Steady Stream of Recruits From Turkey”, http://www.nytimes.com.
-      سایت روزنامه نیویورک تایمز:
Vilmaz, Guler (2014), “Opposition MP says ISIS is selling oil in Turkey”, http://www.al-monitor.com/pulse/tr/business/2014/06