آینده‌نگاری پیامدهای سیاسی – امنیتی حضور رژیم صهیونیستی در حوزه فرماندهی سنتکام علیه جمهوری اسلامی ایران تا افق 1407

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آینده‌پژوهی دفاعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

ایالات‌متحده در برقراری صلح میان اعراب و رژیم صهیونیستی طی سالیان متمادی تلاش‌های متعددی داشته است. در سال‌های اخیر آمریکا با انتقال رژیم صهیونیستی از حوزه اروپایی ارتش خود به حوزه مسئولیتی و فرماندهی سنتکام، چالش‌های عمده‌ای را برای منطقه رقم‌ زده است. از این‌ رو پژوهش حاضر با هدف آینده‌نگاری پیامدهای سیاسی–امنیتی حضور رژیم صهیونیستی در حوزه فرماندهی سنتکام علیه ایران به ترسیم سناریوهای ناشی از این موضوع تا افق 1407 پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که بر پایه روش سناریونویسی GBN (شبکه جهانی کسب و کار) انجام‌ شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 35 نفر از اساتید دانشگاه‌های نیروهای مسلح، فرماندهان و مدیران در مشاغل راهبردی است. شناسایی عوامل کلیدی و نیروهای پیشران‌ با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، روش‌های ذهن‌انگیزی (پنل خبرگی)، امتیازدهی به عوامل کلیدی و نیروهای پیشران با استفاده از نظر تخصصی خبرگان صورت پذیرفته است. برای ترسیم سناریوها از روش تجزیه‌وتحلیل سناریوپردازی مبتنی بر هفت گام سناریونویسی با رویکرد عدم قطعیت‌های بحرانی استفاده شد که با کسب نظر خبرگان و تحلیل‌های کمّی انجام شده در نهایت چهار سناریو ممکن، باورپذیر و محتمل با عنوان‌های «استقرار نظام سیاسی–امنیتی منطقه‌ای همگرا» (باورپذیر معجزه‌‌آسا)، «توافق پایدار سیاسی–امنیتی منطقه‌ای» (باورپذیر خوش‌بینانه)، «جدال پایدار سیاسی–امنیتی منطقه‌ای» (محتمل بدبینانه) و «ناتوی سیاسی–امنیتی منطقه‌ای» (محتمل فاجعه‌آمیز) ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foresight the Political-Security Consequences of the Zionist Regime Presence in the Centcom Command Against the Islamic Republic of Iran Until 2028

نویسندگان [English]

 • Khalil Koulivand 1
 • Ali sattarikhah 2
1 M.A in Defense Futures Studies, Faculty of Social Sciences, Command University and Headquarters of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Strategic Management, Shahid Sattari University of Aviation Sciences and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The United States has made many efforts to establish peace between the Arabs and the Zionist regime over many years. In recent years, the United States has created major challenges for the region by transferring the Zionist regime from the European area of its army to the area of CENTCOM command. Therefore, the current research aims to predict the political-security consequences of the presence of the Zionist regime in the command area of CENTCOM against Iran, drawing the scenarios resulting from this issue until 2028. The current research is applied in terms of purpose. In terms of nature and method, it is an exploratory description based on the GBN (Global Business Network) scenario writing method. The statistical population includes 35 professors of armed forces universities, commanders, and managers in strategic jobs. Identification of key factors and driving forces has been done using library studies, brainstorming methods (expert panel), and scoring key factors and driving forces was carried out using expert opinions. To draw the scenarios, the scenario analysis method based on seven steps of scenario writing with the approach of critical uncertainties was used, and with the opinion of experts and quantitative analysis, four possible, believable, and likely scenarios were finally created with the titles of "Establishment of a Convergent Regional Security-Political System" ( Miraculous Believable), "Regional Political-Stable Regional Security Agreement" (Optimistic Believable), "Regional Political-Security Stable Conflict" (Possibly Pessimistic) and "Regional Political-Security Nato" (Possibly Catastrophic)..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foresight
 • Political-Security Consequences
 • Zionist Regime
 • Centcom Command
 • Scenario Planning
 • آدمی، علی. کشاورز مقدم، الهام. (1394). جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات سیاسی جهان اسلام، 4(2)، صص 1-19.
 • اختیاری امیری، رضا. (1400). دیپلماسی صلح عبری-عربی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات علمی خاورمیانه، 28(4)، صص 21-40.
 • بل، وندل. (1398)، مبانی آینده‌پژوهی - علم انسانی برای عصری جدید، ترجمه مصطفی تقوی، محسن محقق، چاپ چهارم، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، نشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • بوزان، باری؛ و ویور، الی (1398). مناطق و قدرت‌ها، ترجمه رحمن قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی (نشر اصلی 2003).
 • پدرام، عبدالرحیم؛ و احمدیان، مهدی. (1394)، آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی، چاپ اول، تهران: نشر موسسه افق راهبردی.
 • پدرام، عبدالرحیم؛ و زالی، سلمان. (1397)، الگویی نوین برای سناریونویسی در موضوعات راهبردی (مطالعه موردی: سناریوهای آینده بحران سوریه)، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 7(2)، صص 1-26.
 • تبشیری، حمیدرضا؛ و رفیعی بصیری، مرتضی. (1401). تحلیل نظری بر شکل‌گیری توافقنامه ابراهیم. دوفصلنامه شاهد اندیشه، 3(2)، صص 295-314.
 • جلالی، رضا؛ و مجد، مهدی. (1395). نظم نوین جهانی و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 9(34)، صص 43-64.
 • رسولی ثانی‌آبادی، الهام؛ و روستایی، مجتبی. (1398). موازنه تهدید و اتحاد اعراب و اسرائیل در برابر محور مقاومت. مطالعات علمی خاورمیانه، 26(3)، صص 113-134.
 • زارعی، ‌غفار. فدایی‌دولت، ‌غلام‌عباس؛ و نریمانی، حسن. (1399). بررسی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2010 تا 2020. مطالعات منافع ملی، 20(5)، صص 1-22.
 • رضایان قیه باشی، احد. پورعزت، علی اصغر؛ و سرمست، بهرام. (1396)، ارائه چارچوبی برای مطالعه شگفتی‌سازهای نظامی- دفاعی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 2(7)، صص 103-128.
 • ساسانیان، سعید. (1398). تأثیر مشروعیت اجتماعی حزب‌الله لبنان بر بازدارندگی آن در مقابل رژیم صهیونیستی. جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 7(14)، صص 269-298.
 • سنایی، اردشیر. (1390). چارچوبی تحلیلی برای بررسی روابط ترکیه و اسرائیل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (2010-2002). فصلنامه مطالعات روابط بینالملل، 4(16)، صص 151-180.
 • شوارتز، پیتر. (1390)، هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، ترجمه عزیز علیزاده، چاپ اول، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • عرب پور، محمد حسن. مطهرنیا، مهدی؛ و جاودانی مقدم، مهدی. (1401). آینده‌پژوهی ائتلاف عبری – عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران. ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 5(1)، صص 519-539.
 • کلهر، علیرضا. قاسمی، بهزاد. (1401). مطالعه تطبیقی تحولات سیاسی مصر و سوریه بر اساس مفهوم بیداری اسلامی. جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 10(21)، صص 197-228.
 • نورمحمدی، مرتضی؛ و فصیحی دولتشاهی، محمدعارف. (1397). کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل مسائل و الگوهای روابط در جنوب آسیا. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 10(2)، صص 153-189.
 • Al Sarhan, A. S. (2017). United States foreign policy and the Middle East. Open Journal of Political Science7(04), Page 454.‏
 • Buzan, Barry; Waver, Ole. (2003). Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dermer, P. J. (2020). Trip Notes on a Return to Israel and the West Bank: Reflections on US Peacemaking, the Security Mission, and what should be done. Journal of Palestine Studies, 39(3), Pages 66-81.‏
 • Hughes, S. S. (2020). Unbounded territoriality: Territorial control, settler colonialism, and Israel/Palestine. Settler Colonial Studies, 10(2), Pages 216-233.‏
 • McInnis, K. J., & McGarry, B. W. (2022). United States Central Command. Congressional Research SVC.‏
 • Sanaei, A., & Kavianpoor, M. (2011). The Behavior Study of foreign policy of the Islamic Republic of Iran toward crises inside Chechnya; Bosnia; Palestine in the form of Ideology and National Interest. Research Letter of International Relations3(13), Pages 203-228.‏
 • Williamson, J. W. (2010). The relevance of central command for the neural cardiovascular control of exercise. Experimental physiology, 95(11), Pages 1043-1048.‏