تکنولوژی‌های اجتماعی جدید و منازعات بیناهویتی در خاورمیانه پس از جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه رازی

2 استادیار روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

ساخت اجتماعی تکنولوژی به نقش تکنولوژی به عنوان بخشی از سیستم سیاست بین­الملل توجه دارد و مهم‌ترین بحث آن معنایابی فناوری در درون روابط و ساخت اجتماعی و نقش انسان در این معنایابی است. بدین ترتیب تکنولوژی و ارتباط آن با سیاست و اجتماع از مسائل مهم در پژوهش­های معاصر است. هدف از این پژوهش، روشن شدن رابطه ساخت اجتماعی تکنولوژی­های اجتماعی جدید و منازعات بیناهویتی در خاورمیانه است. به دلیل آنکه ساخت اجتماعی جامع­ترین و رایج­ترین مفهوم نظریه ساخت اجتماعی تکنولوژی است، بنابراین نگارنده پژوهش درصدد کاربست نظریه ساخت اجتماعی تکنولوژی برای تحلیل تشدید منازعات بیناهویتی در خاورمیانه پس از جنگ سرد است. براساس نظریه ساخت اجتماعی تکنولوژی، در دوره جنگ سرد به دلیل عدم گسترش تکنولوژی­های اجتماعی، منازعات هویتی غالباً به شکل سنتی و در سطح داخلی جریان داشت؛ اما با پایان جنگ سرد و گسترش روزافزون تکنولوژهای جدید اجتماعی، سیستم منطقه‌ای خاورمیانه وارد موجی از تشدید منازعات بیناهویتی در سه سطح درون­دولتی، بین­دولتی و فرادولتی شد. از این رو سؤال اصلی این است که علت اصلی رشد منازعات بیناهویتی در خاورمیانه پس از جنگ سرد چیست؟ بر این اساس، این پژوهش با اتخاذ روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که به نظر می­رسد، تکنولوژی­های اجتماعی جدید رشدیافته در بستر وب باعث تشدید منازعات بیناهویتی در ساخت اجتماعی منازعه­آمیز خاورمیانه پس از جنگ سرد شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که گسترش شبکه­های اجتماعی جدید در خاورمیانه باعث شده است که هویت­های مختلف خاورمیانه از این فضا برای افزایش جایگاه، قدرت و منافع خود استفاده کنند که به تقابل و افزایش منازعات بیناهویتی این منطقه منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Social Technologies and Conflicts inter identities in Middle Eastern after the Cold War

نویسندگان [English]

  • fereshteh bahramipoor 1
  • ghudrat ahmadian 2
  • farzad rostami 2
1 razi university
2 razi university
چکیده [English]

technology and its relation with politics and community is the more important issues of the contemporary reaserches. However, the goal of this thesis is explaining the relation of new social technology and the inter-identical conflicts in the middle east. Because of the important of the social construction of technology in the analysis of political phenomenon, this theory is the best instrument for explanation of identical conflicts in the middle east after cold war. Based on the theory of social construction of technology during the Cold War generally the identitical conflicts was expanded traditionaly and in the level of domestic realm, because of unexpanded of social technology. But after the end of cold war and expanded of social technology, middle east regional system had experienced the period of extremed inter-identitical conflicts the three level of intras-stat, inter-state and trans-state. There by, the main question is, what is the main cause of inter-identitical conflicts in the Middle East after cold war? This thesis based the analytical-descriptive method tray to explain this new by thesis that, new social technology the increased based on the web had more effect on the resonance of inter-identitical conplict in the of social construction of Middle East after cold war the conclusion of thesis show that the expantion of new networks in Middle East has cause the different identityes of Middle East used this space and climate for increase his power and inter-state this issue make more confrontation and increase identitical conflicts in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Technologies
  • Middle East
  • Social Construction Technology
  • identitical conflict
-   آقایی، سیدداود و دیگران (1391)، «واکاوی نقش اینترنت و رسانه­های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (اطلاع­رسانی، سازماندهی و گسترش سرع تحولات)»، روابط خارجی، سال 4، شماره 2، صص 7-34.
-      انتصار، نادر (2010)، سیاست کردها در خاورمیانه، ترجمه عرفان قانعی فرد، تهران: انتشارات علم.
-      اوون جونز، مارک (2016)، «فرقه­گرایی ارتش سایبری بن سلمان توئیتر»، ترجمه امیر پرویز علی‌آبادی، روزنامه جام­جم، شماره 5115، ص 3.
-      باقری دولت­آبادی، علی (1395)، «تاکتیک­های جنگ روانی داعش»، پژوهش­های ارتباطی، سال 23، شماره 1، صص 115-131.
-   حق­شناس، محمدرضا و دیگران (1396)، «رقابت­های ژئوپلیتیک و روابط ایران و عربستان: مکانیزم­ها و راهبردها»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 3، شماره 22، صص 1-32.
-   طالبی آرانی، روح‌الله و دیگران (1395)، «جهانی‌شدن عملکرد سلفی­گری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات؛ مطالعه موردی داعش»، سیاست جهانی، دوره 5، شماره 4، صص 99-139.
-   عباس­زاده، مهدی (1393)، «نقش اینترنت و شبکه­های اجتماعی در انقلاب­های خاورمیانه و شمال آفریقا؛ نظریه و عمل»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 3، شماره 11، صص 69-88.
-   عبداللهی، زهرا (1396)، ابهام قطبیت در ساختار سیستم بین­الملل و بحران­های خاورمیانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، گروه علوم سیاسی.
-   علیزاده موسوی، سید مهدی (1394)، «جریان­شناسی سلفی­گری (مطالعه تنوع حاکم بر جریان­های سلفی و زمینه­های شکل­دهنده به آن)»، روابط فرهنگی، سال 1، شماره 1، صص 11-28.
-      قاسمی، فائزه و دیگران (1396)، «بررسی مقایسه­ای در راهبرد رسانه­ای گروه­های القاعده و داعش»، مطالعات ملی، سال 18، شماره 3، صص 87-104.
-      قوام، سید عبدالعلی (1392)، روابط بین­الملل: نظریه­ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
-      کاظمی، حجت (1396)، «خیزش­های هویتی، دولت­های شکننده و بحران­های ژئوپلیتیکی خاورمیانه»، ژئوپلیتیک، سال 13، شماره 1، صص 172-146.
-   کوکبرن، پاتریک (1393)، «از گوشه و کنار مطبوعات؛ ایندیپندنت: یوتیوب و توئیتر، هیزم جنگ­افزاری سنی و شیعه»، نشریه خبری تبلیغ، شماره 19، صص 72-74.
-      لعل علیزاده، محمد (1389)، تأثیر تکنولوژی­های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر رفتارهای سیاسی نخبگان کرد، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران.
-   معمار، ثریا و دیگران (1391)، «شبکه­های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 1، شماره 4، صص 155-176.
-      نجات­پور، مجید و دیگران (1393)، «پدیده داعش و شگردهای رسانه­ای»، مطالعات رسانه و امت، سال 1، شماره 1، صص 89-101.
-      واعظی، محمود (1390)، بحران­های سیاسی و جنبش­های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه­ها و روندها، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
-   یوسفی، جعفر و دیگران (1393)، «استفاده­های اطلاعاتی- امنیتی جریان تکفیر از شبکه­های اجتماعی مجازی (فیس­بوک و توئیتر)»، پژوهش­های حفاظتی و امنیتی، سال 3، شماره 11، صص 63-87.
 
-     Bar, Shamuel(2005) ,”Sunnis and Shiites-Between Rapprochement and Conflic”, Terrorism 8 Radical Ideologies Middle East 8 North Africa, No.1, September, pp87-96.
 
-     Barnes-Dacey and et al, "The Middle East`s New Battle Lines", latest update 2018/05/18: www.ecfr.eu/mena/battle­_lines.
-     Byman, Daniel and et al (2016), The United State and the Middle East: Interests, Risks, and Costs, Permission of Oxford University Press.
-     Ellithy, Amr Mohamed Hassan (2015), Turkish- Saudi Relations: from a Regional Perspective in the Period from 2003 until 2013, the Graduate School of Social Sciences of Middle East Techinical University, the Degree of Master of Science in the Department of International Relations.
-     Celik, Burce (2015), The Political of the Digital Technoscape in Turkey: Surveillance and Resistance of Kurds, Cambridge University Press (CUP).
-     Gunes, Cengiz and et al (2015), The Impact of the Syrian War on Kurdish Politics Across the Middle East, Chatham House: The Royal Institute of International Affairs.
-     Harvey, Kerric (2014), “Encyclopedia of Social Media and Politics”,  George Washington University, No.1, January, pp736-740.
-     Kamel, Lorenzo (2017), The Frailty of Authority Borders, Non-State Actors and Power  Vacuums in a Changlng Middle East, Edizioni Nuova Cultura, Istituto Affaria Internazionali(LAL).
-     Mccarthy, Daniel.R (2015), Power, Information Technology, and International Relation Theory(The Power and Politics of US Foreign Policy and Internet), Palgrave Studies in International Relations Publication, Basing Stoke.
-     Radcliffe, Damian and et al, Middle East Social Media Usage Trends Revealed,  latest update: 2018/02/19: https://arabiangazette.com/middle-east-social-media-usage-trends-revealed/
-     Sarigil, Zeki and et al (2013), “Religion and ethno-nationalism: Turkey`s Kurdish issue”,  Journal of the Association for the study of Ethnicity and Nationalism, No. 3 , July, pp. 551-571.
-     Siegel, Alexandra, Does Twitter Bridge the Sunni-Shiite Divide or make it Worse?, latest update 2016/01/07: www.washintonpost.com.
-     Smidi, Adam and et al (2017), “Social Media and Social Mobilisation in the Middle East: A Survey of Research on the Arab Spring”, SAGE Publications, No.2, June, pp. 196-209.
-     Social Media State Turkey, (2019) , latest update: 2019/06/10 https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/turkey.
-     Surry, Daniel.w and et al (1997), “Diffusion Theory and Instructional Technology”,  Journal of Instructional Science and Technology, No.1, February,  pp.1-14.
-     They are not our brothers(Hate Speech by Saudi Official)(2017), printed in the United States of America, latest update 2017/11/26: https://www.refworld.org/docid/59ca4b414.html.
-     Gunitskiy, Vsevolod (2011), Encyclopedia of Power, Publishing Company: SAGE Publications.
-     Yousefikhah, Sara (2017), “Sociology of Innovation: Social Construction of Technology Perspective”, AD-Minister, No. 30, June, pp. 31-43.
 
-      فیلیپس، دیوید، اردوغان و مسئله کردها بعد از انتخابات ترکیه، بازدید در 15/7/97:
http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=18664
-      شبکه­های اجتماعی در ترکیه؛ فراگیر یا محدود؟ بازدید در 13/9/1397:
https://fa.shafaqna.com/news/137384/
-      فاجعه­ای در جهان اسلام که در تاریخ معاصر کم نظیر است! بازدید در 5/5/1397:
 @alatharynet
-      یکی بودن داعش، وهابیت، بازدید در 8/4/1397:
 @kanalitasawfHD