دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سناریوهای آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و جریان صدر عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22070/iws.2024.17820.2307

محمد حزباویان؛ یاسر عبدالزهراء الحجاج


اشباع نیافتگی سرزمینی افغانستان و پاکستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22070/iws.2024.16359.2211

ناصر پورحسن؛ مهدی محمدنیا


واکاوی نتایج سیاست دولت ج .ا.ایران بر توانمند سازی و امید به زندگی زنان افغان ساکن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22070/iws.2024.18241.2325

زهرا فاضلی؛ مسعود مطلبی؛ سید مصطفی ابطحی؛ علی حسن نیا


بررسی چالش‌های صلح‌ در افغانستان از منظر صلح جاودان امانوئل کانت (2001-2021)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22070/iws.2024.17926.2311

سعید عطار؛ ثناالله محسن


مقایسه دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی و آیت‌الله طالقانی در رابطه با انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22070/iws.2024.17638.2298

عباس کشاورز شکری؛ سید مهدی حسینی؛ اکرم خلیفه


اصول و موارد فرادستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (از ساختار ‏تا هنجار)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22070/iws.2024.17395.2288

ایمان مختاری؛ محمدرسول آهنگران


تاثیر جریان نوسلفی در تحول فقه سیاسی-اجتماعی بانوان با توجه به آراء یوسف قرضاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22070/iws.2024.17287.2275

سیده آمنه میرخوشخو