نویسنده = محمد حسین جمشیدی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین رابطه جهاد و تروریسم در اسلام سیاسی (از منظر امامیه و تکفیری‌ها)

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-170

محمد حسین جمشیدی؛ کوثر طوسی


2. بررسی و تبیین عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار بحران سوریه برمبنای مدل پژوهشی برچر

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-61

افسانه سیفی ناجی؛ محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی