شیوه‌های بسیج سیاسی گروه‌های تکفیری، مطالعه موردی سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

چکیده

از ضروریات کنش‌ورزی گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی، دست‌یازیدن آنان به منابع متعدد و به‌ویژه نیروی انسانی و بسیج آنها درراستای تحقق و حصول اهداف موردنظر است. تکفیری‌های فعال در جامعه سوریه و عراق به کنش‌گرانی قدرتمند و مؤثر بدل‌شدند که با بهره‌برداری از منابع بی‌شمار، نیروی انسانی گسترده‌ای را از سراسر جهان به‌سوی خود گسیل‌داشته‌اند و با دامن‌زدن به بسیج سریع و حجیم آنان، موجودیتی قلمرویی پیداکردند؛ نوشتار حاضر با هدف فهم چرایی چنین بسیج حماسی، با روشی توصیفی – تحلیلی، درپی پاسخ‌گویی به این پرسش است که «منابع بسیج گروه‌های تکفیری چیست؟» و این فرضیه را به بوته آزمایش می‌گذارد که آنان از منابعی متعدد، مانند منابع ایدئولوژیک، اقتصادی، جنسی، رسانه‌ای و قدرت سخت و نرم بهره‌می‌گیرند. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهند که تکفیری‌ها با دیدی راهبردی و فرصت‌طلبی‌های تاکتیکی و بهره‌مندی از منابع یادشده، با بازنمایی و ترسیم جامعه‌ای اسطوره‌ای و همه‌چیزبخش (ثروت، رفاه، ارزشمندی، هویت و سعادت دنیوی و اخروی)، خیلی عظیم از جنگجویان را به خود جذب‌ و قدرتمندی خویش را تضمین‌کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


هر گروه معارض و مخالف در عرصه سیاست و قدرت برای آنکه بتواند به نیات خود جامه‌عمل‌بپوشاند و از بازیگری منفعل به کنش‌گری فعال و اثرگذار تبدیل‌شود، به بهره‌مندی از منابع راهبردی و بسیج آنها نیازمند است که این منابع، گستره‌ای وسیع ازجمله عاملان انسانی، پول، تسلیحات و ... را دربرمی‌گیرد. چارلز تیلی معتقد است که هرقدر، میزان بسیج یک گروه بیشتر باشد، قدرت آن گروه نیز بیشتر خواهدبود و به‌نظرمی‌رسد که این گزاره درخصوص گروه‌های سلفی- تکفیری حاضر در سوریه ازجمله جبهه النصره و داعش مصداق‌می‌یابد و آنان گروه‌هایی نیرومند و اثرگذارند که از منابع لازم و قابل‌توجه برای کنش‌گری بهره‌مندند و توانسته‌اند با جذب نیروهای گسترده انسانی، منابع مالی و تسلیحات بر قدرت خود بیفزایند و با استمراربخشیدن به کنش‌گری و حضور خود، به‌مرور سازمان‌یافته‌تر و راهبردی‌‌تر (استراتژیک‌تر) شوند؛ برای نمونه و بنابه گفته رهبر گروه جبهه النصره، محمد الجولانی، تعداد اعضای این گروه، زمان ورود به سوریه در اواخر سال 2011،  بیشتر از هفت - هشت تن نبوده‌است؛ اما امروزه این گروه به‌همراه داعش از هزاران نفر که حتی تخمین‌ها بالغ‌بر پنجاه‌هزار تن را نشان‌می‌دهند، تشکیل‌شده‌است و بی‌تردید، تداوم درگیری‌ها در سوریه و پیشروی‌های سرزمینی تکفیری‌ها و یافتن موجودیتی قلمرویی، مرهون جذب نیروی انسانی باانگیزه است.

در فوریه 2015، انجمن اطلاعاتی آمریکا ارزیابی‌کرد که بیش از بیست‌هزار جنگنده خارجی از سال 2011 به عراق و سوریه مسافرت‌کرده‌اند؛ رئیس مرکز ضدتروریسم آمریکا، نیکولاس راسموسن[1] بیان‌کرد که تعداد اعضای این جنگنده‌ها بی‌سابقه است و همچنان در حال رشد هستند و بیشتر آنان نیز به داعش می‌پیوندند. جریان کلی ورود جنگجویان به سوریه از سال 2011، به‌نسبت ثابت باقی‌مانده‌است و ظرف مدت دو تا سه سال به بسیجی گسترده دامن‌زده‌اند؛ بنابراین فهم چگونگی کسب و جذب جمعیت، به‌ویژه جهادگرایان خارجی این گروه‌ها و قلمروگشایی و اعمال حاکمیت، امری مهم است؛ ازاین‌رو نوشتار حاضر، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که «شیوه‌ها و منابع بسیج و به‌ویژه یارگیری گروه‌های تکفیری چیست؟» و با روشی توصیفی – تحلیلی و گردآوری اسنادی- کتابخانه‌ای منابع، به تقریر و بررسی این فرضیه می‌پردازد که تکیه ‌بر هویت فرقه‌ای و مذهبی (انگیزه‌های ایدئولوژیک)، ایجاد روابط حامی- پیرو از طریق قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، حمایت‌های مالی (انگیزه‌های اقتصادی)، سامانه مشروع روابط جنسی (انگیزه‌های جنسی) و بهره‌برداری هوشمندانه از رسانه‌های ارتباطی نوین، از منابع اصلی بسیج این گروه‌هاست.

الف- پیشینه تحقیق

برخی از تحقیق‌های انجام‌شده درباره گروه‌های تکفیری و به‌ویژه یارگیری‌های داعش را می‌توان در دسته‌های زیر تقسیم‌کرد: تعدادی از منابع به نقش رسانه‌های اجتماعی و استفاده داعش از توانمندی‌های آن به‌منظور جذب نیرو اشاره‌دارند که از آن جمله می‌توان به کتاب توییتر و جهاد: استراتژی ارتباطات داعش، ویراسته ماگینی[2] و ماگری[3] (2015)؛ مقاله نرسانه‌های اجتماعی، یارگیری، بیعت و داعش» نوشته گیتس[4] و پادر[5] (2015) و مقاله «پدیده داعش و شگردهای رسانه‌ای» اثر نجات‌پور و نجات و میلانی (1393) اشاره‌کرد.

دسته دیگر از منابع، به حکمرانی این گروه‌ها بر مناطق تحت تصرف خود و دایرکردن نظام‌های اداری و خدمات‌رسانی برای کسب مشروعیت و پیش‌بردن طرح خلافت اعلام‌شده توجه‌می‌کنند که از آن جمله می‌توان به حکمرانی داعش در سوریه، اثر کریس[6] و رینولدز[7] (2014) و جبهه النصره در سوریه، اثر کافارلا[8] (2014) اشاره‌کرد.

منابع یاد‌شده، بیشتر بر یک منبع از منابع بسیج سیاسی گروه های تکفیری تمرکزکرده و از توجه به منابع متعدد و سنتی و مدرن و همچنین، بسیاری از ظرفیت‌های این گروه ازجمله ظرفیت‌های ایدئولوژیکی و اقتصادی، استفاده ابزاری از زنان و تکیه بر انگیزه‌های جنسی و نیز منابع رسانه‌ای (در مطالعات مذکور)، غافل‌مانده‌اند؛ علاوه‌براین، به دلیل معدودبودن منابع فارسی در این زمینه، مقاله حاضر تلاش‌دارد تا با کاربست تلفیقی نظریه‌ها، مجموعه‌ای معتنابه از منابع استفاده‌شدة داعش را برای جذب نیرو بررسی‌کند.

 

ب- چارچوب نظری

با توجه به اشتهار کم‌نظیر گروه داعش و بهره‌مندی این گروه از منابع متعدد (نیروی انسانی، پول و تسلیحات مرگبار سنگین) و بسیج و کاربست هوشمندانه آنها درراستای پیگیری اهداف و کسب پیروزی‌های سریع و بیعت سایر گروه‌های شورشی با خود، نظریه‌های بسیج منابع و هویت کاستلز و اهمیت رسانه‌ها می‌توانند چارچوب تحلیلی مناسبی در اختیار ما قراردهند؛ ازاین‌روی به معرفی این نظریه‌ها و برخی از گزاره‌های آنها به‌طور مختصر خواهیم‌پرداخت.

1- نظریه بسیج منابع

کنش جمعی گروه‌ها به دست‌یازیدن و کنترل منابع، نیازمند است که چنین فرایندی به بسیج تعبیرمی‌شود؛ این منابع، دربردارنده طیفی وسیع ازجمله نیروهای انسانی، کالا، تسلیحات و ... است که درراستای منافع بسیج‌گران قرارمی‌گیرد (تیلی، 1385: 19)؛ درواقع، بسیج، معرف فرایندی است که براساس آن، ‌یک گروه از حالت انزوا و انفعال و از حاشیه به متن زندگی عمومی انتقال‌می‌یابد و به کنش‌گری اثرگذار تبدیل‌می‌شود (تیلی، 1385: 104). بسیج، جریانی است که یک واحد اجتماعی را قادرمی‌سازد تا به‌سرعت بر منابعی که پیش‌ازآن از چنته گروه خارج‌‌بوده و مفقود به‌نظر‌می‌رسیدند، مسلط شود و آنها را در ید اختیار خود بگیرد (بشیریه، 1387: 79)؛ این نظریه، ماهیت سیاسی جنبش‌های اجتماعی را برجسته‌می‌کند و آن را ستیزی برای دستیابی به کالاها در کارزار سیاست و قدرت تعبیرمی‌کند (کریمی، 1390: 139). بسیج را می‌توان «تلاش‌های تاکتیکی» یک گروه برای بهره‌مندی از منابع و امکانات به‌منظور تحقق‌بخشیدن به اهداف راهبردی و فعلیت‌بخشیدن خود دانست.

به‌زعم اولسون و آبرشال، بسیج، مجموعه برنامه‌ها و اقدام‌‌هایی را دربرمی‌گیرد که برای پیگیری اهداف جنبش صورت‌می‌پذیرند. به میزانی که آن اهداف از نظر هواداران، باارزش باشند و امکان دستیابی بدانها با صرف هزینه‌هایی زیاد، همراه نباشد، حاملان جنبش، قادر خواهندبود عده‌ای بیشتر را به جنبش جذب‌کنند و امکان پیروزی بیشتر است؛ براساس این نظریه، یک جنبش اجتماعی یا کنش جمعی، زمانی می‌تواند به‌صورت جدی شکل‌بگیرد و به موفقیت، نایل ‌آید که از منابع مهم ازجمله، تصویر مردمی مثبت، بهره‌مند باشد و بتواند ائتلاف‌سازی‌کند؛ در این نظریه بر این نکته تأکیدمی‌شود که عبور از موقعیت به کنش، به «دردسترس‌بودن منابع و تغییرهایی در فرصت‌های لازم برای کنش جمعی»، مشروط است؛ این نظریه، با مفروض‌انگاشتن موضوع‌ها، کنش‌گران و محدودیت‌ها، بر اینکه «چگونه کنش‌گران برای رسیدن به اهدافشان راهبردها را اتخاذمی‌کنند» تکیه‌می‌کند؛ بنابراین بر عقلایی‌بودن بازیگر تأکیددارد.

یکی از عوامل مؤثر در فرایند بسیج، ماهیت نهادهای سیاسی است؛ به این معنا که میان نحوه آرایش فضایی جامعه و چگونگی جنبش‌های اجتماعی آن، رابطه‌ای مستقیم وجوددارد؛ برای نمونه، هرچه عدم تمرکز فضایی و کارکردی نظام سیاسی بیشتر باشد، بیشتر احتمال‌دارد که جنبش‌های اجتماعی، «کارآمدتر، مستقل‌تر و مؤثرتر» باشند. طبق نظر مرتون در نظریه بسیج منابع، جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های عقلایی‌اند که اهدافی خاص را تعقیب‌می‌کنند و راهبردها و تدابیری گوناگون برای کسب حمایت برمی‌گزینند؛ طبق این نظریه، شکل‌گیری جنبش‌ها فقط به وجود نارضایتی‌های گسترده، مشروط نیست بلکه به وجود سازمان‌هایی بستگی‌دارد که نارضایتی‌ها را به کنش متمرکز بستر سازی و هدایت کنند؛ از مفروض‌های اساسی این نظریه، آن است که موفقیت گروه از این طریق سنجش‌می‌شود که «آیا یک بازیگر شناخته‌شده‌است یا خیر یا اینکه منافع و دستاوردهای آن افزایش را نشان‌می‌دهد یا نه؟» (کریمی، 1390: 138 تا 147).

2- رسانه‌ها

رسانه‌های جدید، مجموعه‌ای متنوع از فناوری‌های ارتباطی هستند که برخی ویژگی‌های مشترک ازجمله، دیجیتالی‌بودن و دسترسی وسیع و آسان شهروندان برای استفاده شخصی و تبادل سریع اطلاعات را به‌نمایش‌می‌گذارند؛ برجسته‌ترین نمونه این رسانه‌ها «اینترنت» است که با متبلورکردن ویژگی‌های بالا، به تولید و توزیع پیام و مبادله، پردازش و ذخیره اطلاعات می‌پردازد. پیچیده‌ترشدن فناوری ارتباطی و قدرت گسترش پوشش‌دهی آ‌نها در سراسر جهان، تأثیرگذاری بر توده‌ها را افزایش‌داده‌است؛ هرچند می‌توان‌گفت [که] رسانه‌ها از رهگذر نمادسازی، جامعه‌پذیری و الگوسازی رفتاری، توانایی‌دارند که تغییرهایی مهم در رفتار افراد ایجادکنند (ماه‌پیشانیان، 1389: 81).

رسانه‌ها با متحول‌کردن ارزش‌ها، باورها، اعتقادها، تصویرها، ادراک‌ها و ذهنیت‌های جامعه، بسترهای لازم را برای پذیرش و اقناع فراهم‌می‌آورند؛ این وضعیت به‌معنای اهمیت‌یافتن پیام‌ها، نمادها، اخبار و اطلاعات است؛ قدرت این رسانه‌ها برخی از متفکران را برآن‌داشت تا بیان‌کنند که رسانه‌ها حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها را از آنان سلب‌کرده‌اند و بر اندیشه و ادراک آنان تسلط‌یافته‌اند (دهشیری، 1380: 37)؛ ازاین‌رو با تأثیرگذاری بر اندیشه و احساس مخاطبان، به‌ویژه جوانان که کاربران عمده رسانه‌های جدید هستند، می‌توانند آنان را درراستای اهداف موردنظر بسیج‌کنند.

در عصر ارتباطات، رسانه‌های جدید، گسترش جغرافیای جنگ را موجب شده‌اند؛ به‌عبارتی، صحنه‌های جنگ، دیگر به میدان‌های درگیری، محدود نیست بلکه مردمی که تصویرهای زنده نبرد را در گیرنده‌ها می‌بینند، به‌نوعی خود را در آن فضا احساس‌می‌کنند. رسانه‌ها می‌توانند تصاویر و اخبار را گزینش و پخش‌کنند و از این طریق، افکار عمومی و بین‌المللی را به سمت‌وسوی دلخواه خود هدایت‌کند (ماه‌پیشانیان، 1390: 256). فرافکنی اطلاعات و بزرگ‌نمایی یا تحریف واقعیت از ویژگی‌های بارز فناوری‌های ارتباطی است، آن‌سان که ژان بودریار بیان‌می‌کند، در عصر جدید اطلاعاتی، امر غیرواقع بیش از خود واقعیت، واقعی است؛ یعنی واقعیتی که تصاویر و نشانه‌ها به شکل مصنوعی تولیدمی‌کنند، واقعی‌تر از خود واقعیت می‌نمایاند (مشیرزاده، 1385: 56). در جامعه شبکه‌ای جدید، هویت‌یابی، امری مهم است و بنیادگرایان دینی، مهم‌ترین منبع هویت‌ساز تلقی‌می‌شوند؛ ازاین‌رو سعی‌می‌شود، درادامه به‌طور مختصر به نظریه کاستلز اشاره‌شود.

3- کاستلز و هویت

کاستلز، «هویت» را فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از ویژگی‌های فرهنگی تعریف‌می‌کند که بر منابع معنایی دیگر اولویت‌داده‌می‌شود؛ به‌عبارتی برای برساختن هویت‌ها از مواد و مصالحی مانند تاریخ، جغرافیا، زیست‌شناسی، خاطره جمعی، رؤیاهای شخصی و الهام‌های دینی استفاده‌می‌شود و افراد و گروه‌ها، تمامی این موارد خام را می‌پرورانند و با توجه به الزام‌های اجتماعی و فرهنگی، باز تنظیم‌می‌کنند؛ او هویت را به سه دسته تقسیم‌می‌کند:

 اول- هویت مشروعیت‌بخش که نهادهای غالب جامعه با شکل‌دادن به آن، درصدد عقلانی‌کردن سلطه خود بر کنش‌گران اجتماعی هستند.

دوم- هویت مقاومت که گنش‌گرانِ قرارگرفته در اوضاع و احوالی که از طرف منطق سلطه بی‌ارزش دانسته‌می‌شوند، یا داغ ننگ بر ناصبه آنان حک‌می‌شود، آن را صورت‌می‌دهند؛ ازاین‌رو، سنگرهایی برای مقاومت و بقا برمبنای اصول خود بنامی‌نهند؛ این هویت به ایجاد جماعت‌هایی منجرمی‌شود که شکل‌هایی از مقاومت در برابر ظلم و ستم ایجادمی‌کنند.

سوم- هویت برنامه‌دار است؛ یعنی، زمانی‌که کنش‌گران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی دردسترس، هویتی جدید می‌سازند و موقعیت خود را از نو تعریف‌می‌کنند، درراستای تغییر شکل کل ساخت اجتماعی خیزبر می‌دارند.

کاستلز اشاره‌می‌کند که برای مسلمانان، وابستگی بنیادی به وطن نیست بلکه به امت، یعنی اجتماع مؤمنان است که همگی در برابر خداوند یکسان‌اند؛ این برادری جهانی از حدومرز نهادهای دولت ملی که منبع تقسیم و تمایز مؤمنان قلمدادمی‌شود، فراترمی‌رود (کاستلز، 1380، ج2: 22 تا 32)؛ بر این اساس، گروه تکفیری داعش را می‌توان گروهی موفق و شناخته‌شده به‌حساب‌آورد که با بهره‌گیری نسبی از فضای جامعه سوریه و ناکارآمدی محلی دولت، توانست با به‌کارگیری راهبردهای خاص سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ایدئولوژیک، اقتصادی، جنسی و رسانه‌ای، هویتی مشروع از خود به‌نمایش‌بگذارد و درنتیجه به ائتلاف‌سازی با سایر گروه‌های شورشی روی‌بیاورد و با بسیج منابع لازم ازجمله نیروی انسانی، به کنش‌گری فعال و اثرگذار تبدیل‌شود.

درادامه با ترسیم مدل مفهومی الگوی بسیج وکنش جمعی گروه‌های تکفیری،به بررسی برخی اوضاع داخلی ناشی‌ ازجنگ و تأثیر آن برمردمان محلی سوریه وسپس دلایل پیوستن افراد به گروه‌های تکفیری یا به‌عبارتی دقیق‌تر،به شیوه‌های جذب نیروکه تکفیری‌ها از آن بهره‌می‌گیرند، خواهیم‌پرداخت.

 

بسیج

 

شکل 1: مدل مفهومی الگوی بسیج و کنش جمعی تکفیری‌ها

 

 
   

 

 

منبع:نگارندگان

ج- ناکارآمدی دولت، ایدئولوژی و هویت

اوضاع نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و زیستی از خصیصه‌های بارز جامعه سوریه پیش از وقوع بحران حاضر بوده‌است اما بحران حاضر، خود نیز تأثیرهای عمیق منفی بر پیکره اجتماعی این کشور واردساخته‌است و فشارهایی فزاینده را بر دولت و ملت تحمیل‌کرده و عاملی ‌شده‌است تا از کارآیی دولت بیش‌ازپیش کاسته‌ شود و خلأهای مدیریتی و حکومتی گسترده‌ای در کشور پدیدآید؛ درواقع، کنش‌گری ویرانگر و قدرتمند گروه‌های تکفیری، موجب شده‌است، دولت در پیگیری و اجرای کارویژه‌های عمومی و تأمین خدمات در بسیاری از مناطق (حاشیه‌ای و محلی)، عاجزبماند و منابع خود را برای مبارزه با این گروه‌ها به فعالیت‌های نظامی تخصیص‌دهد و بسیج‌کند که این امر، تضعیف پایه‌های اقتصادی را درپی‌داشته. گزارش‌ها از آن حکایت‌دارند که هزاران فرصت شغلی ازدست‌رفته‌ و میزان بیکاری به‌طور قابل‌توجهی از 10.6 درصد به 34.9 درصد (افزایش 24.3 درصدی) افزایش‌یافته‌است که رفاه و زندگی 6.06 میلیون تن از مردم سوریه را تحت تأثیر قرارداده‌است (Nasser, 2013: 11). برخی از تأثیرهای منفی بحران و جنگ داخلی را تا سال 2014. می‌توان به شکل زیر برشمرد:

الف- کسری بودجه از 7/37 درصد در سال 2013 به 5/40 درصد در 2014 افزایش‌داشته‌است.

ب- میزان بیکاری از 9/14 درصد در سال 2013 به 7/57 درصد در پایان سال 2014 افزایش‌یافته‌است.

ج) 72/3 میلیون تن بیکار شده و 96/2 میلیون تن شغل خود را ازدست‌داده‌اند.

       د) چهار نفر از هر پنج تن در سوریه در سال 2014 در فقر زندگی‌می‌کردند. به‌طور تقریبی، دوسوم جمعیت (7/64 درصد) مردم در فقر شدید به‌سرمی‌بردند، در موقعیتی که قادر نبودند، مواد غذایی اساسی و غیرغذایی لازم را برای بقا تأمین‌کنند. میزان فقر کلی در پایان سال 2014 به 5/82 درصد در مقایسه با 8/64 درصد در 2013 رسیده‌است.

هـ) مجموع زیان اقتصادی به 6/202 میلیارد دلار رسیده‌است.

 و) افزایش شدید میزان تورم و قیمت کالاهای اساسی مانند شکر، نان، برنج و ... که این افزایش قیمت در اواخر سال 2014 به 22 درصد رسیده (Bensemra, 2014).

با توجه به این موارد، می‌توان اقتصاد داخلی سوریه را شکست‌خورده دانست که بر اثر آن، سطوحی شدید از بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها، بیکاری، فقر و ناکامی اجتماعی ایجادشده‌است و موجب شده که بسیاری از افراد در تأمین نیازهای اساسی، عاجز بمانند و حیات خود را در معرض تهدید و ناامنی بیابند.

این اقتصاد، درواقع ازخودبیگانگی و حاشیه‌رفتگی تعدادی کثیر از شهروندان سوریه را رقم‌زده‌است و آنها را در دستیابی به اهداف و آرمان‌های خود در عرصه سیاسی و اجتماعی ناکام‌گذاشته‌است؛ چنین افرادی به نیست‌انگاری، پوچی و بی‌معنایی، دچار می‌شوند و نمی‌توانند هویت خود را در وضعیت موجود شناسایی‌کنند و نسبت‌به جامعه‌ای که ظرفیت و توانایی لازم را برای تأمین خواسته‌ها، کرامات و شخصیت آنها ندارد، تعلقی احساس‌نمی‌کنند؛ ازاین‌رو، زمینه برای ورود و پیوست آنها به نیروها، گروه‌ها و ایدئولوژی‌های هویت‌بخش فراهم‌می‌آید و امکان و فرصتی مناسب برای تأمین خواسته‌ها و آرمان‌های خود می‌یابند؛ بنابراین جذب عاملی رهایی‌بخش و نجات‌دهنده می‌شوند؛ به‌عبارتی، وضعیت مشقت‌بار اجتماعی و اقتصادی، بروز گسست در بدنه و بافت اجتماعی و فراهم‌آمدن زمینه‌های واگرایی بسیاری از مردم محلی و همگرایی آنها با گروه‌های مدعی و تصویرکننده فضای مطلوب (ایدئال) را موجب می‌شود.

بحران هویت، اغلب با ازخودبیگانگی شدید، ازجمله احساس نابهنجاری و عدم قدرت و بی‌امنیتی که دورکیم، آن را آنومی[9] می‌خواند، همراه است. فوری‌ترین نتیجه بحران هویت و ازخودبیگانگی ازبین‌رفتن مشروعیت نخبگان و نهادهای حاکم است (دکمجیان، 1390: 94). گروه‌های تکفیری با بهره‌برداری از این فرصت، همانند منجیان رهایی‌بخش و منبعی هویت‌بخش برای این افراد ظهورکردند و با وعده‌های مناسب و مهیج، افرادی بسیار را مجذوب خویش ساخته‌اند؛ چنین وضعیت ناشی از بحران، انگیزه‌هایی ویژه را برای بخش‌هایی خاص در جامعه (تکفیری‌ها) ایجادکرده‌است که از بحران، منتفع می‌شوند و این مقوله،به تشدید خشونت درآینده منجرخواهدشد(Nasser, 2013: 56).

گسترش فزاینده گروه‌های تکفیری در سوریه، به‌ویژه در مناطق شمالی نشان‌می‌دهد که این گروه‌ها با سودجویی از اوضاع و مشی انقلاب، برنامه‌ریزی‌هایی دقیق و هوشمندانه را به معرض اجرا گذاشته‌اند (Mustapha, 2014: 11)؛ درواقع، همان‌گونه‌که دورکیم معتقد است، انسان‌ها برای رهایی از تنهایی و بی‌معنایی خود  به‌سادگی، جذب ایدئولوژی‌ها می‌شوند و ازاین‌رو، بسیاری از افراد برای معنابخشی به خود، به طرف گروه‌های تکفیری جذب‌می‌شوند و بدین‌صورت، خود را تعریف‌می‌کنند؛ بنابراین ازخودبیگانگی که به تعبیر دورکهایم از تمایز نشأت‌می‌گیرد، بروز کنش جمعی آنومیک و نابهنجار را در قالب گروه‌های تکفیری درپی‌داشته‌است. تحقیقی که روی 2032 تن از اعضای گروه‌های تکفیری انجام‌شد، از آن احکایت‌می‌کند که اغلب آنان برای اشتهار و اعتبار و هویت و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن، به تکفیری‌ها ملحق‌شدند (Kardas & Ozdemir ,2014: 12).

د- شیوه‌های بسیج

1-  منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

قابلیت‌های نظامی بالای تکفیری‌ها در انجام اقدام‌های تهاجمی و واردآوردن خسارت به ظرفیت‌های دولتی، سبب شده‌است تا این گروه‌ها در بسیاری از مناطق، دولت را در تنگناهای سیاسی و اقتصادی برای پیگیری و اجرای کارویژه‌های خود قراردهند و توانایی آن را برای ایجاد تغییر و پاسخ‌گویی به خواسته‌ها و علایق مردمی ازبین‌ببرند و دولت را در حفظ و حمایت از اماکن عمومی و جان و مال مردم ناتوان‌کنند؛ آنها با تصویرسازی و ترسیم‌کردن دولت به بازیگری ناتوان، به «خود برجسته‌سازی» روی‌آوردند و نقش بازیگری حامی و خیر را ایفامی‌کنند (چنان‌که جبهه النصره خود را جبهه کمک به مردم نامیده‌است) و توانسته‌اند از این طریق، بسیاری از مناطق را با عنوان «مناطق آزاد» در سیطره خود قراردهند؛ درواقع آنها با اقدام‌های نظامی گسترده خود از طریق عملیات انتحاری و بمب‌گذاری و ... تلاش‌می‌کنند تا از فعالیت‌ها و کارکردهای دولت در سراسر کشور جلوگیری‌کنند و توانایی‌های دولت را برای اداره مناطق دورافتاده کاهش‌دهند (Meir Amit Intelligence, 2013: 124 .

در مناطق حاشیه‌ای که از نظارت و اقتدار دولت خارج‌شده‌است و خلأهای گسترده امنیتی و مدیریتی بروزکرده‌است، تکفیری‌ها با انجام اقدام‌های هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌شده مبنی‌بر عرضه خدمات عمومی و تأمین نیازهای مردمی و برقراری روابط حسنه با مردم محلی تلاش‌کرده‌اند تا از تحریک مردم، ضد خود  و انجام اقدام‌های واکنشی و تنش‌زای آنها جلوگیری‌کنند و ایشان را به سمت خویش متمایل‌سازند. آنها با وابسته‌کردن مردم محلی به خود و جذب علایق آنها توانسته‌اند فضایی امن و باثبات برای خود ایجادکنند؛ این گروه‌ها با عطف توجه به قدرت نرم با هدف نفوذ و گسترش، «انجام اقدام‌های جامعه‌گرایانه[10] و رویکردی عمل‌گرایانه[11]» را به‌منظور تسلط بر اذهان و قلوب مردم در دستور کار خود قرارداده‌اند و تلاش‌می‌کنند تا افکار عمومی را نسبت‌به خود، بیگانه‌نسازند و با به‌کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و حکمرانی خوب محلی می‌کوشتد که با تضمین وفاداری و تعهد افراد و گروه‌ها نسبت‌به ایدئولوژی و اهداف خود، از سست‌شدن عقیده و خروج آنها جلوگیری‌کنند.

تکفیری‌ها با عرضه خدمات عمومی و انجام اقدام‌هایی نظیر تهیه نان رایگان، لباس و پوشاک، مواد غذایی اساسی و سوخت و همچنین، تعمیر زیرساخت‌ها و خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی، پرداخت یارانه به کشاورزان و ... توانسته‌اند خود را جایگزینی کارآمد به‌جای دولت معرفی‌کنند و به منبعی مهم برای رفاه عمومی تبدیل‌شوند و از این طریق به رابطه حامی – پیرو دامن‌بزنند؛ این گروه‌ها از حمایت‌های گسترده قبایل سنی بهره‌مندند و با راه‌اندازی بخش‌هایی درزمینه امور قبیله‌ای در درون نظام اجرایی و اداری خود، در جهت رفع مشکلات مردمی و تأمین امنیت و توزیع منابع میان آنها عمل‌می‌کنند و از این راه نشان‌می‌دهند که از اشتباه‌های مدیریتی دولت درس‌گرفته‌اند (Barret, 2014: 41).

آنها با اولویت قراردادن توسعه اجتماعی و برقراری اردوگاه‌های[12] رفاه اجتماعی تحت عنوان اداره خدمات عمومی و یا [تشکیل] بخش‌های گره‌گشایی و اعانه مردمی، به «عملیات تاکتیکی» برای کسب مقبولیت و محبوبیت عمومی و ایجاد ساختارهای مردم- پایه به‌منظور رسیدن به اهداف راهبردی و بلندمدت خود روی‌آوردند. گروه‌های سکولار مانند ارتش آزاد سوریه[13] در بسیاری از مناطق محلی پیش از تصرف تکفیری‌ها، به غارت و اخاذی از مردم و وضع مالیات سنگین بر آنها پرداختند و محرومیت‌هایی عدیده برای آنها به‌بارآوردند که این امر، نفرت مردمی را درپی‌داشت و درنتیجه، تکفیری‌ها توانستند به‌سادگی و در قالب قهرمانان در میان مردم محلی نفوذکنند؛ درواقع، تکفیری‌ها در مقابل کارکردهای «سرقت و غارت» ارتش آزاد، کارویژه‌های مردم‌پسند «محافظت و مراقبت» و «تأمین نیازهای مردمی» را در دستور کار خود قراردادند؛ در آن زمان، تکفیری‌ها (جبهه النصره) در میان مردم به‌مثابه داوری منصف و معقول جلوه‌گری‌می‌کردند که مانند ارتش آزاد، درپی دامن‌زدن به محرومیت‌های مردمی نبودند(White, 2013: 26) ؛ چنین مواردی به‌وضوح در بیانیه‌های جبهه النصره قابل‌رؤیت است به‌گونه‌ای‌که اعلام‌کرده‌اند: «جبهه النصره مسئولیت‌دارد تا شمشیر ملت اسلامی، روی زمین باشد و از مردم، پس از خدا محافظت‌کند... [و] سرانجام ما دعامی‌کنیم تا خدا هر شهید را رحمت‌کند... و ما... وعده‌داده‌ایم که از شما تا زمان شهادت دفاع و محافظت‌کنیم» .(Hanssen, 2014: 50)

این گروه‌ها به‌طور هم‌زمان، بهره‌گیری از رویکردی عمل‌گرایانه را در دو زمینه «قدرت سخت‌افزاری»[14]و «قدرت نرم‌افزاری»[15] به‌معرض‌نمایش‌گذاشتند و به منبعی مهم برای تأمین نیازهای سایرین بدل‌شده‌اند؛ آنها با کاربست مؤثر قدرت نظامی توانستند به موفقیت‌های میدانی در نبرد با نیروهای دولتی دست‌یابند و ازاین‌رو، اعتبار و جذبه‌ای خاص در میان سایر گروه‌های شورشی کسب‌کردند؛ این در حالی است که دستیابی به چنین موفقیت‌هایی برای بسیاری از گروه‌های مخالف نوپا در سوریه ممکن نبوده‌است و به‌واقع آنها دارای توانایی لازم برای رسیدن به موفقیت‌های مهم نبودند؛ بنابراین مطلوب‌بودن نظامی بالای تکفیری‌ها آنها را همکار و شریکی اجتناب‌ناپذیر برای دیگر گروه‌های شورشی در جهت ائتلاف و الحاق ساخته‌است و از این طریق و با دامن‌زدن به ساختاری شبکه‌ای در جامعه سوریه ریشه‌دوانده‌اند؛ برای نمونه، یکی از رهبران شورشی به نام ابوزید که 420 تن از نیروی خود را به درون تکفیری‌ها هدایت‌کرد، می‌گوید: «از زمانی که ما به این گروه (جبهه النصره) پیوستیم، هرآنچه برای ادامه جنگیدن به‌منظور آزادکردن سوریه و پوشش‌دادن هزینه‌های خانواده‌مان نیازداریم، به‌دست‌آوردیم. مبارزه‌کردن کنار آنها از طریق قوانینی بسیار سخت مدیریت‌می‌شود که فرماندهان عملیاتی یا جنگجویان خارجی [این قوانین] را صادرمی‌کنند و هیچ آزادی وجودندارد ولی شما می‌توانید هرآنچه را می‌خواهید، به‌دست‌بیاورید» (Cafrella, 2014: 16).

تکفیری‌ها به دلیل فراگیربودن (شمولیت)، اقتدار سازمانی و پیگیری ادعاهای مطرح‌شده و همچنین، کسب پیروزی در میدان‌های جنگی و ثروت هنگفت، ابهت و اقتداری خاص دارند و این امر، موجب شده‌است که علاوه‌بر مردم محلی، بسیاری از نیروهای شورشی به صفوف تکفیری‌ها بپیوندند و زمینه‌های انسجام آنها را بیش‌ازپیش فراهم‌آورند؛ بسیاری از این گروه‌ها به دلیل افزایش قدرت و نفوذ و کسب اهداف خود به گروه‌های سلفی جهادی پیوستند و بسیاری دیگر ازجمله میانه‌روها، به دلیل فقدان ثبات و معنا و عدم‌حمایت‌های خارجی، به این گروه‌ها واردشده‌اند. حفظ بقا در عرصه نبرد با حضور بازیگران متعدد و قدرتمند، یکی از اهداف اساسی گروه‌های شورشی کوچک‌تر به‌شمارمی‌رود و این خطر، همواره برای آنها وجودخواهدداشت که اگر به اتحاد با قدرت بزرگ‌تر روی‌نیاورند، به دست آنها نابود خواهندشد؛ درواقع، ترس از اقدام‌های رادیکال و رعب‌آفرین گروه‌های تکفیری، خود به‌مثابه محرک مهم پیوستن افراد و گروه‌ها به تکفیری‌ها برای حفظ جان، مال و هستی (موجودیت) عمل‌کرده‌است؛ برای مثال، گروه داعش، بیش از هر گروه دیگر تلاش‌می‌کند تا جزئیات دهشتناک جنایت‌های ارتکابی اعضای خود را در برابر سربازان اسیرشده و شهروندان از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشرکند؛ آنها از شهرتشان در وحشی‌گری و بی‌رحمی برای القاکردن ترس در دشمنانشان و نیروهای رقیب بهره‌می‌برند (Amnesty International, 2014: 11). کسب حمایت‌های مردمی و نیروهای شورشی از طریق تأمین نیازهای زیستی و امنیتی و راضی‌کردن آنها و ارائه تصویری قدرتمند از خود، نوعی «ماشین بازاریابی افسانه‌ای» برای تکفیری‌هاست (Meir Amit Intelligence, 2013: 158). چنان‌که رهبر احرار الشام درخصوص همکاری با جبهه النصره می‌گوید: «النصره، سازمانی است که با قدرت، پشتکار و شور و اشتیاق، مشخص می‌شود» (Mire Amit Intelligence, 2013: 27).

توأمان‌شدن قدرت نرم (در مقابل مردم محلی) و قدرت سخت (در مقابل دشمنان و رژیم اسد) برای تکفیری‌ها به‌مثابه منبع تولیدکننده و بازتاب‌دهندة محبوب‌ و مقبول‌بودن در میان نیروهای مردمی و گروه‌های شورشی عمل‌کرده‌است و اهمیت این موضوع به‌حدی است که پس‌ازآنکه آمریکا جبهه النصره را تروریست خواند، مردم محلی به این مسئله واکنش نشان‌دادند و تهدید اولیه را نه النصره بلکه رژیم اسد و ارتش معرفی‌کردند؛ آنها اعلام‌کردند که ما همه النصره هستیم و پرچم این گروه را به‌اهتزازدرآوردند.

ازآنجاکه این گروه‌ها خود را بهترین و والاترین امت (Caris & Reynolds, 2014: 16) می‌دانند با برقراری و تأسیس نهادهای مذهبی مجری قانون شریعت در مناطق تحت تسلط خویش، مانند پلیس مذهبی و دادگاه‌ها که موظف‌اند، «فضایل اخلاقی را ترویج‌دهند و ریشه‌های رذایل اخلاقی را بسوزانند و انسان‌ها را به انجام‌دادن کارهای نیک ترغیب‌‌کنند»، به تصویرسازی مثبت از خود می‌پردازند و خود را حافظان واقعی اصول دین و انسان‌هایی کمال‌طلب و وارسته می‌نمایانند؛ انجام سریع و گسترده چنین کارویژه‌هایی در کوتاه‌مدت با دورنمایی راهبردی و دستیابی به هدف بلندمدت تأسیس خلافت اسلامی صورت‌می‌پذیرد. اقدام‌های عمل‌گرایانه محلی و انعطاف‌پذیری ساختاری تکفیری‌ها به‌ بهره‌مندی از ماهیتی میانه‌رو تعبیرنمی‌شود بلکه این نظم و خویشتن‌داری، در کوتاه‌مدت شاخصی از بردباری و شکیبایی در تعقیب اهداف بلندمدت است (Cafrella, 20114: 41).

این گروه‌ها با عطف توجه به چنین الگوی رفتاری نرم و سخت به‌طور هم‌زمان، مبنی‌بر اثرگذاری بر اذهان و قلوب و شکل‌دادن به نظمی جدید همراه با مؤلفه‌هایی مانند «اقتدار، شوکت، شأنیت، نظم، قانون، امنیت و رفاه با تقویت جایگاه خود در میان سایر گروه‌های شورشی و ترغیب جنگجویان برای پیوستن به صفوف خویش، سرمایه انسانی و مشروعیت سازمانی خود را افزایش‌می‌دهند؛ به‌عبارتی، آنان با مشروع‌جلوه‌دادن هویت خویش، سلطه خود را عقلانی‌می‌کنند.

2-  انگیزه‌های ایدئولوژیک/هویتی (منابع روحی و روانی)

یکی از عواملی که در ملحق‌شدن اعضا به گروه‌های تکفیری، نقش اساسی ایفامی‌کند، انگیزه‌های روحی و روانی و هویت مقاومت نشأت‌گرفته از ایدئولوژی سلفی – جهادی است که منبع مهم تسکین روحی برای افراد است. بسیاری از افراد براساس ملاحظات فرقه‌ای، مذهبی و هویتی برانگیخته شدند و رژیم علوی حاکم بر سوریه را رژیمی ستمگر و سنی‌ها را گروه مظلوم و مطرود شناسایی‌کرده‌اند؛ ازاین‌رو جنگ با رژیم را مقاومت مظلوم در برابر گفتمانی ستم‌پیشه و داغ‌زننده درک‌کرده‌اند که درصدد تسلط بر کل جهان عرب هستند؛ بنابراین آنها اقدام ضد رژیم دشمن و براندازی آن را «قهرمان‌پروری» و «افتخارطلبی» تلقی‌می‌کنند. جبهه النصره در بیانیه تأسیس خود اعلام‌می‌کند: «زمان منکوب مسلمانان به‌پایان‌رسیده‌است و زمان، زمان قدرت ملت اسلامی است که از خویشتن در مقابل حاکم ستمگر دفاع‌کند...؛ به‌منظور انتقام‌گیری... کاهش تحقیر و شرم و غالب‌کردن عدالت و شکستن سرکوب، فعال ‌شده‌اند» .(Hanssen, 2014: 39) الحاق بسیاری از افراد به گروه‌های تکفیری از این باور و تصویر نشأت‌گرفته‌است که طیفی وسیع از هم‌نوعان مسلمان سنی آنان، به دست رژیم اسد در حال قتل‌عام هستند .(Meir Amit Intelligence, 2013: 96) این الحاق، پس از شایعه قتل‌عام مسلمانان سنی مبنی‌بر استفاده رژیم اسد از سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی سرعت‌‌گرفت که مشخصه‌ای فرقه‌ای و مذهبی به جنگ داخلی سوریه بخشیده‌است.

عمده جنگجویان خارجی (چه زن و چه مرد) بر این باورند که امت اسلامی از بوسنی تا سوریه و از میانمار تا مالی، تحت حملات وحشیانه و ظالمانه قراردارد و تمام تلاش کفار بر آن است تا از پیروزی و بیداری و پیشروی مسلمانان جلوگیری‌کنند و زمینه‌های انهدام آنها را فراهم‌آورند؛ آنها معتقدند که تنها دو اردوگاه در جهان وجوددارد و هیچ شکل سومی نیست؛ اردوگاه ایمان و کفر و هرکس که با آنها نیست، دشمن آنهاست (Hoyel & Frenett, 2015: 11)؛ بنابراین باید نابود شود؛ بسیاری از آنان، جوامع مسلمانان را یک کل درنظرمی‌گیرند که تحت انواع ظلم و سرکوب قراردارد و در این راستا، جامعه بین‌الملل، سازوکاری مناسب و مؤثر برای دفاع از مسلمانان ندارد و به‌نوعی در واکنش به این امر، دچار اهمال و قصور است و پاسخی مناسب اتخاذنکرده‌است؛ لذا از این وضعیت به‌ستوه‌آمده‌اند و خود به‌مثابه یک واکنش و پاسخ عمل‌می‌کنند.

 جنگجویی انگلیسی به نام ابومهاجر، انگیزه خود را از پیوستن به تکفیری‌ها این‌گونه بیان‌می‌کند: «دلایل زیادی وجوددارند که من، زندگی خود را ترک‌کرده‌ام و به اینجا آمده‌ام؛ مهم‌ترین آنها انگیزه‌های مذهبی و دلایل انسان‌دوستانه است، براساس این واقعیت که هر فرد مسلمان باید از سرزمین‌های اسلامی و خون مسلمانان دفاع‌کند و به آنها کمک‌برساند» (Barret, 2014: 21). جهادگرایی، تعهدی شخصی است که براساس آن می‌توان به تعلق خود به جوامع مسلمان پایبند بود و به افراد تحت تهاجم و ستم مددرساند و جبهه‌ای متحد، فراروی جهان تشکیل‌داد؛ این امر به روایت مرکزی برای گروه‌های تکفیری تبدیل‌شده‌است. تکفیری‌ها خود، روایتی هستند که جنگ کفار در برابر مسلمانان را نظریه‌پردازی و تبلیغ‌می‌کنند و حس قوی‌ای از مسلمانان را از طریق روایت‌های «متهم‌سازی» و جهان‌بینی «ما در برابر آنها» برمی‌انگیزانند و آنها را برای مداخله در مسیر دفاع از مسلمانان ترغیب‌می‌کنند. در چشم جنگجویان خارجی، سوریه به مسیر و میدانی شرافتمند و پسندیده برای فعالیت تبدیل‌شده‌است  (Byman & Shapiro, 2014: 12؛ ریشه چنین حس و تعصب‌های بشردوستانه که در جنگ سوریه، شکوفا شده‌است به جنگ داخلی عراق بازمی‌گردد.

گرچه یکی از عواملی که در پیوستن افراد و جنگجویان خارجی به گروه‌های تکفیری، نقشی بسزادارد، انگیزه‌های اقتصادی است، با اتکای صرف بر آن نمی‌توان به توضیح دقیق‌تر و کامل‌تر این پدیده، نایل ‌آمد زیرا بسیاری از افراد جنگجو (غربی‌ها) که در این گروه‌ها عضومی‌شوند، وضعیت مالی و اقتصادی مناسب و مطلوب ندارند؛ بنابراین، عنصری مهم که در پیوند افراد به یکدیگر و ورود به گروه، نقشی تسهیل‌کننده‌ دارد و این گروه‌ها آن را ارائه‌می‌دهند، بحث «هویت و ارزشمندی» یعنی فراهم‌آوردن فرصت‌هایی برای زندگی ارزشمندتر ورای مادیات و رسیدن به مفهومی بزرگ‌تر از معنای زندگی است که نظام‌های سرمایه‌داری و لیبرال دموکرات غرب در تحقق این اهداف فرامادیون، ناکام بوده‌اند.

از مراحل بسیار مهم زندگانی هر شخص، هویت‌سازی است که بنابر آن، اشخاص به تعریف خود در جامعه می‌پردازند؛ در مواردی، این جریان به‌صورت کامل و یک‌پارچه برای تمامی اشخاص رخ‌نمی‌دهد بلکه برای بسیاری از افراد به‌طور نابرابر و ناقص و براساس ویژگی‌های قومی،  مذهبی و نژادی صورت‌می‌پذیرد و ازاین‌رو بسیاری از افراد به‌عنوان اقلیت شناسایی‌می‌شوند و براساس این برچسب، در معرض «سوءاستفاده، محرومیت و بدرفتاری» قرارمی‌گیرند که چنین امری، سبب زوال حس تعلق افراد به جامعه می‌شود و ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی، احساس انزوا، سرخوردگی و بی‌هدف‌بودن را در افراد ایجادمی‌کند؛ ازاین‌رو، این اشخاص، جایگزینی را می‌جویند تا بتوانند براساس آن، خود را از چنین حالات نابهنجار و نکبت‌بار نجات‌دهند و با موجودیت‌بخشیدن به خویشتن، به زندگی بهتر دستیابند. گروه‌های تکفیری با بهره‌گیری از ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای و توجیه‌های ایدئولوژیکی، خود را جایگزینی آرمانی معرفی‌می‌کنند که می‌تواند به امیال و آرمان‌های چنین اشخاصی جامه‌عمل‌بپوشاند و لذا بسیاری افراد از سراسر دنیا بنابر حس ماجراجویانه و با این خیال که می‌توانند به اهداف خود دست‌یابند، به تکفیری‌ها می‌پیوندند. آنها الحاق به تکفیری‌ها را در مقابل جوامع خود که زندگی در آن [جوامع] همراه با تبعیض، بی‌عدالتی و تحقیر بوده‌است، ارزش می‌شمارند چراکه از این طریق احساس‌می‌کنند، به اشخاصی مهم و اثرگذار و قابل‌توجه تبدیل‌می‌شوند؛ برای نمونه می‌توان به امیرشدن بسیاری از افراد در مناطق و ولایات تکفیری‌ها و جولان‌دادن با یال و کوپال جنگی اشاره‌کرد. افرادی که هیچ ارج و ارزشی نداشته‌اند، یک‌شبه می‌توانند امیر و قهرمان‌ یک منطقه شوند.

هویت‌های مشترک، دستگاهی قدرتمند از عملیات، برداشت‌ها، ادراک‌ها، تعلق‌خاطر و نقاط مرجع مشترک را بازنمایی‌می‌کنند و با به‌اشتراک‌گذاری مؤلفه‌هایی مانند تعلق‌های مذهبی، خویشاوندی، تاریخی، جغرافیایی و ... انسان‌ها را به هم مرتبط‌می‌کنند و زمینه‌های لازم را برای کنش جمعی و عمل متقابل فراهم‌می‌آورند؛ بنابراین، پذیرش برچسب تکفیری و جهادی، نوعی ارزش و هنجار تلقی‌می‌شود زیرا ازیک‌طرف، سبب هویت‌دهی و معنابخشی بسیاری از افراد سرگشته و بی‌معنا می‌شود و ازطرفی‌دیگر به‌مثابه یک‌ راه «رهایی و نجات‌بخش»، به دفاع از خود و هم‌نوعان در برابر دشمن مشترک و درنتیجه بقا منجرمی‌شود. دستاویز قراردادن مفاهیمی نظیر «خلافت» و دعوی تکفیری‌ها مبنی‌بر تأسیس حکومت اسلامی و جهانی، در بطن و متن خود، جاذبه‌ای اساسی برای بسیاری از افراد مسلمان نهفته‌دارد؛ چراکه برقراری چنین الگوی سیاسی فراگیر، تداعی‌گر اصالت فرهنگی، خلوص مذهبی، وحدت سیاسی و تعهد دینی برای احیاگری مجدد است. از آن زمان که‌ (جون 2014) داعش خلافت خود را اعلام‌کرد در استخدام گستره‌ای وسیع از افراد، بیش‌ازپیش توانمند شد (Zelin, 2015: 3). تکفیری‌ها با وعده‌دادن برقراری خلافت و ایجاد جامعه‌ای مطلوب و آرمان‌شهر[16] اسلامی براساس تفاسیر سفت ‌و سخت از قانون شریعت، آن را به‌مثابه اسطوره سیاسی بازنمایی‌می‌کنند که برپایه آن، اشخاص می‌توانند به مزایا و امکاناتی فراوان ازجمله هویت، معنا، پاکی، همسر و زن و زندگی مرفه، پست و مقام و ... دست‌یابند.

ژرژ سورل معتقد است که خصلت افسانه‌پردازی ایدئولوژی‌ها، قدرت انگیزشی آنها را افزایش‌می‌دهد و شور و احساس و تصمیم به عمل افراد را برمی‌انگیزاند؛ به‌واقع، زندگی در مناطق تحت کنترل تکفیری‌ها که به‌زعم خود درپی برقراری یک دولت پاک و ناب اسلامی هستند، عزت و افتخار محسوب‌می‌شود و ازاین‌رو اشخاص تلاش‌می‌کنند تا در تأسیس چنین دولتی پاک، با عناوینی مانند «رهبر، امیر، مبارز، مادر، معلم، پزشک و ...» سهم‌داشته‌باشند؛ به‌عبارتی‌دیگر، «خلافت»، امری حیاتی و الزامی درک‌می‌شود که افراد باید در ایجاد آن نقش ایفاکنند چنان‌که گروه تکفیری داعش اعلام‌کرده‌است: «هر مسلمان حرفه‌ای که جهاد خود را در گذشته به‌تأخیرانداخت... اکنون و به‌ویژه پس از تأسیس خلافت، باید اولویت اول خود را توبه و پاسخ به فراخوان هجرت قراربدهد؛ این خلافت، بیشتر از گذشته به متخصصان و حرفه‌ای‌ها نیازدارد؛ [به] کسانی‌که می‌توانند به قدرتمندشدن ساختارش کمک‌کرده، نیازهای سایر برادران مسلمان را تأمین‌کنند؛ بنابراین ترک هجرت (مسیر جهاد)، موضوعی خطرناک است و درنتیجه، کسی‌که جهاد را ترک‌کرد و شرایط اسف‌بار موجود را پذیرفت، یک تماشاگر ریاکار است» (Archick, 2015: 40).

ایدئولوژی تکفیری – جهادی، برساختن هویتی جدید را براساس مواد و مصالح مذهبی و تاریخی و آشنا هدف قرار‌داده‌است؛ این هویت با تقبیح وضع موجود و رویکردی دیرینه‌گرا و بهره‌برداری از مقوله خلافت، به تحریک احساسات افراد دامن‌می‌زند و راه‌حلی برای فرار از مشکلات و رنج‌ها و رسیدن به رستگاری نشان‌می‌دهد و از این طریق، افراد بسیاری را به خود جذب‌می‌کند.

ارتکاب اقدام نظامی پایدار، به آن نیازمند است که گروه‌های مسلح در امر استخدام‌کردن و انگیزه‌دادن به افراد و کارکنان، قادر و توانا باشند. رهبر یک گروه مسلح باید قادر باشد تا انگیزه‌های لازم را برای نبرد در اشخاص ایجادکند و به این پرسش استخدام‌شوندگان پاسخ‌دهد که چرا من باید برای تو بجنگم و کشته شوم؟ (Vinci, 2009: 21). رهبران گروه‌های تکفیری با دستاویز قراردادن و تمرکز بر مقوله‌ای مانند «شهادت» و توجیه‌گری آن در قالب امری که مزیتی وصف‌ناشدنی و پاداشی شگرف نظیر «بهشت» را درپی‌دارد، آن را نوعی منبع مهم الهام‌بخش لحاظ‌می‌کنند و از این طریق، مقدمات لازم را برای پذیرش جهادگرایی و نبرد فراهم‌می‌آورند؛ برای نمونه، ایمن الظواهری می‌گوید: مرگ بهتر از عقب‌نشینی است و از زبان سید قطب که او را برجسته‌ترین نظریه‌پرداز جنبش‌های بنیادگرا می‌داند، چنین نقل‌می‌کند: «برادر، به سمت جلو حرکت‌کن، سرت را به سمت چپ یا راست نچرخان و تنها به بهشت نگاه‌کن» (هشجین و سیلاب، 1393: 104). شهادت‌طلبی، نوعی توجیه اخلاقی قدرتمند است که براساس آن، جهادگرایان می‌اندیشند که با بخشوده‌شدن گناهانشان از زندگی جاوید پسامرگ بهره‌مند خواهندشد. تکفیری‌بودن، فرصتی بسیار مناسب برای افراد تلقی‌می‌شود تا با مزین‌شدن به این رفتار، چیز جدیدی کسب‌کنند و گذشته ناخوشایند خود را ترک‌بگویند و پاک شوند (Barret, 2014: 9).

چنین الگوهایی، نقشی حیاتی برای سازمان‌های تکفیری بازی‌می‌کنند به‌گونه‌ای‌که توانایی‌ها و استواری آنها را نمادپردازی‌می‌کنند و سبب تأثیرگذاری بر اعضای وسیعی از مسلمانان جهان در قالب عاملان شهادت می‌شوند؛ آنها این روش را نهادینه‌کرده‌اند به‌گونه‌ای‌که در سایر گروه‌های تروریستی دیده‌نمی‌شود؛ آنها به‌طور تدریجی و آهسته و نرم، روح خودقربانی‌کردن را در میان تمام جنگنده‌های خود القاکردند و ازاین‌رو مکتبی از شهادت بنانهادند که ازلحاظ دامنه و امتداد، از مکتب مرگ فلسطین و لبنان، فراتر است (moghadam, 2008:59)؛ درواقع، آنها با محاسبه‌ای احساسی و اشتباه، مزایای ارتکاب عملیات انتحاری را بیشتر از هزینه‌های آن می‌پندارند و آن را نهایی‌ترین شکل حمایت از خداوند و بهترین راه ضربه‌زدن به دشمن می‌انگارند.

دکترین این گروه‌ها تلقین‌کننده آموزه‌های نیست‌انگاری و پوچ‌انگاری از جهان است و با بی‌اهمیت جلوه‌دادن آن، هدف شایسته و افتخارآمیز را شهادت و رسیدن به بهشت معرفی‌می‌کند؛ ازاین‌رو بر مشکلات ناشی از ترس برای مردن، فایق می‌آیند؛ ظلم و ستم گسترده و استبداد، تقویت‌کننده چنین القاها و افزایش‌دهنده شرارت‌های(Spitz, 2014, 135)  آنهاست. بسیاری از افراد که از اطراف‌واکناف سراسر گیتی برای ورود به صفوف تکفیری‌ها بسیج‌شده‌اند، می‌گویند: «ما از مردن نمی‌ترسیم بلکه برعکس، ما برای یک دلیل باشکوه، یعنی مردن به اینجا آمده‌ایم. شما فقط یک‌بار می‌میرید پس بهتر آن است که شما برای یک دلیل باشکوه بمیرید» .(Sandee & Smith, 2013: 11) جهادگرایی، برچسب ممتاز محسوب‌می‌شود؛ برمبنای این عنوان، افراد مبارز راه پاکی و آزادی شناسایی‌می‌شوند که با پیکار در برابر دشمنان پلید ازیک‌طرف آبادانی این جهانی و ازطرفی نیز، سعادت آن جهانی را رقم‌خواهندزد؛ این گروه‌ها با بهره‌برداری از آموزه‌های دکترین خود، آن را حربه‌ای برای جذب نیرو قرارمی‌دهند؛ آنها خود را در برابر دیگری «منحرف، ظالم، خطاکار و مقدس» جلوه‌می‌دهند و خویشتن را مرکز و کانون «تقدس‌ها، جمیع خیرات و محاسن» و اقدام‌های عملی خود را بهترین و نزدیک‌ترین راه رسیدن به «سعادت اخروی» معرفی‌ و بدین‌سان نیروهای زیادی را به خود جذب‌می‌کنند و بر توانایی‌های خود می‌افزایند؛ آنها به سعادت اخروی، ایمان و یقینی کامل دارند چراکه چنین امری را شیوخ افراطی و دانشمندان مذهبیِ خودگماشته بانفوذ مطرح‌کرده‌اند؛ آنان گفته‌اند که هرکس در مبارزه با دشمنان بمیرد، پس از مرگ، منتفع و بهره‌مند خواهدشد (Barret, 2014: 18.)

3-  منابع اقتصادی

با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ داخلی و نقش‌بستن اوضاع نامطلوب زیستی و رفاهی بر زندگی بسیاری از مردم سوریه (که این امر معرف بیگانگی بسیاری از افراد بوده‌است)، تکفیرگرایی را می‌توان «جریانی شغل‌ساز» و منبعی مهم برای محرومیت‌زدایی و فقرزدایی، هم برای مردمان محلی و هم جنگنده‌های خارجی درنظرگرفت. تکفیری‌ها به طرق مختلف ازجمله تصرف و دست‌اندازی بر میدان‌های نفتی (مانند موصل در عراق که یک مرکز ثقل اقتصادی است) و گازی در سوریه و عراق و دراختیارگیری زیرساخت‌های حیاتی، نظیر خطوط لوله‌ها، کارخانه‌های قدرتمند، سیلوهای غلات و مایملک حکومتی و مردمی و همچنین، انجام کارویژه‌هایی مانند غارت و سرقت بانک‌ها، فروش آثار باستانی، وضع مالیات و باج‌گیری و اخاذی، دریافت جزیه از غیرمسلمانان، گرفتن عوارض جاده‌ای از راننده‌ها، فروش زنان به‌عنوان برده، فروش اعضای بدن افراد و بهره‌مندی از جیب‌های پرپول حامیان خارجی (دولتی و خصوصی) توانستند منابع مالی گسترده‌ای برای خود دست‌وپا و ساختار مستقل اقتصادی ایجادکنند و شاید پر‌بیراه نباشد که این گروه‌ها (به‌ویژه داعش) را در مقایسه با سایر گروه‌های شورشی «غول‌های اقتصادی» نام‌نهیم. در اواسط سال 2014، تخمین‌های داخلی، درآمد داعش را در محدوده‌ای از 3 میلیون دلار در روز قراردادند و دارایی‌هایش را میان 3/1 تا 2 میلیارد دلار برآوردکرده‌اند (Barret, 2014: 45)؛ ازهمین‌رو، متیو لویت[17] از مؤسسه آمریکایی- مطالعاتی سیاست خاور نزدیک می‌گوید: «داعش ثروتمندترین گروهی است که ما تابه‌حال دیده‌ایم» (Counter Extremist Project, 2015: 5).

حسین علوی از مؤسسه انرژی عراق می‌گوید: «آنها روزانه 210 تانکر نفت را به ترکیه و جاهای دیگر قاچاق‌می‌کنند» (Defterious, 2014). ترکیه به بازار کلیدی برای نفت قاچاق تکفیری‌ها تبدیل‌شده‌است؛ زمانی‌که این گروه‌ها نفت را استخراج‌می‌کنند، دلالان این ماده را به مرزهای سوریه می‌برند و در درون لوله‌های مدفون در زیر زمین تخلیه‌می‌کنند. یک قاچاقچی می‌گوید: «نگهبانان مرزهای ترکیه چشم‌های خود را می‌بندند» (Giglio, 2014). یکی از نمایندگان مجلس ترکیه، علی ادیب اغلو، در ژوئن 2014 بیان‌کرد: «ارزش نفتی که داعش آن را از مناطق اشغالی به‌دست‌می‌آورد و در ترکیه می‌فروشد، 800 میلیون دلار است» (Vilmaz, 2014).

بنابراین، بهره‌مندی از چنین منبع درآمد و شبکه‌های مالی عظیم برای بسیاری از افراد فقیر و بیکار، جاذبه‌ای قدرتمند ایجادمی‌کند و مشارکت بسیاری از آنها را در این گروه‌ها برای بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و پوشش‌دادن نیازمندی‌های خود، موجب می‌شود؛ درواقع برخورداری تکفیری‌ها از چنین مواهب اقتصادی کلان، سبب می‌شود تا هزینه‌های مشارکت را کاهش‌دهند و به‌طور مستمر، خود را باز تجهیز و تقویت‌کنند. نیویورک‌تایمز در گزارش خود به قلم یگینس[18] می‌نویسد: داعش به سربازان جدید درصورت پذیرش جنگ و موافقت با نبرد در برابر نیروهای دولتی، حقوقی معادل 150 دلار در روز پیشنهادمی‌دهد (Yeginsu, 2014).

گزارش‌ها از آن حاکی است که در جولای 2014، هزاران مرد مسلح از جبهه‌های مختلف به داعش و النصره پیوستند. در ماه دسامبر ادیب شیشکلی[19] (از تبعیدشدگان ائتلاف ملی سوریه) می‌گوید: «جنگجویان مخالف به دلایل مالی به‌‌گونه‌ای فزاینده به این گروه‌ها پیوسته‌اند» (Anderson, 2015). باوجود بهره‌مندی اعضا از حقوق ماهیانه « به شرط پیوستن» می‌توانند از خانه‌های رایگان تصرف‌شده استفاده‌کنند و به همین دلیل، بسیاری از نیروهای کار محلی و جنگنده‌های خارجی به این گروه‌ها برای انجام خدمات ملحق‌شده‌اند تا بتوانند اقتضاهای زیستی و حیاتی خود را تأمین‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، گروه‌های تکفیری با استفاده از ابزار «پول» به تطمیع بسیاری از افراد و گروه‌های کوچک می‌پردازند و آنها را تابع و هم‌سو با خود قرارمی‌دهند و وفاداری‌های آنان را برای پیش‌بردن اهداف خویش جلب‌می‌کنند؛ به‌واقع آنها منابع تحت اختیار خود را به‌طور مؤثر و راهبردی توزیع‌می‌کنند. فرمانده ارتش آزاد در منجیب،[20] مدعی شده‌است: «همه مردم سوریه می‌خواهند به تکفیری‌هایی مانند النصره بپیوندند؛ چون آنها نیازهای مردم را تأمین‌می‌کنند» (Jonsson, 2014: 10). امروزه برای بسیاری از نیروهای جهادی، سوریه در مقایسه با کوه‌ها و کویرهای افغانستان، یمن، سومالی و مالی، به مکانی آرام و عالی برای کنش‌گری تبدیل‌شده‌است؛ بسیاری از این افراد در خانه‌هایی مجلل و با استخر و اتاق‌هایی با بازی‌های رایانه‌ای زندگی‌می‌کنند؛ بنابراین به‌نظرنمی‌رسد که زندگی در آنجا بد باشد و این امر، خود به حس ماجراجویی دامن‌می‌زند (Zelin, 2015: 3).

4-   منابع جنسی (جهاد نکاح)

جهاد نکاح[21] یا جهاد جنسی را فتوایی منسوب به شیخ وهابی، محمد العریفی[22] دانسته‌اند؛ گرچه او چنین امری را تکذیب‌کرده‌است؛ براساس این فتوای مشمئزکننده و نابهنجار که از سال 2013 در جریان جنگ داخلی سوریه برای نخستین‌بار به ادبیات گروه‌های جهادی- سلفی واردشده‌است، بانوان به اجبار و زور یا اختیار خود به برقراری رابطه جنسی با مردان جهادگر برای برطرف‌کردن نیازهای جنسی آنها مبادرت‌می‌ورزند؛ برپایه این امر، زنان اگر برای رفع نیازهای جنسی مردان به سوریه سفرکنند، ادای فریضه دینی و مذهبی محسوب‌می‌شود و ازاین‌رو، ثواب آنها بهشت خواهدبود و رستگار خواهندشد؛ بنابراین گروه‌های تکفیری توانسته‌اند با اغوا و تحریک زنان برای پیوستن به مدل آرمانی خود از حکومت، یعنی خلافت اسلامی، جامعه‌ای مختلط را رقم‌بزنند به‌طوری‌که شواهد از ورود گسترده زنان و مردان از تمام نقاط جهان به این گروه‌ها و عزم بسیاری دیگر برای آمدن حکایت‌دارند.

طرح جهاد نکاح به تکفیری‌ها جذابیتی ویژه بخشیده‌است و از آن در قالب نوعی ابزار راهبردی برای جذب نیروی بیشتر بهره‌برداری‌می‌کنند؛ چراکه این طرح به‌زعم آنان، براساس الهیات جنسی و تعالیم اسلامی است و به نیازها و خواسته‌های جسمانی و شهوانی افراد و تعرض و تجاوز به زنان، ماهیتی قانونی و قالبی، مشروع می‌بخشد؛ درواقع تکفیری‌ها براساس تفاسیر تنگ‌نظرانه خود از متون اسلامی، به دخل و تصرف در آن می‌پردازند و به‌سادگی، بسیاری از فعالیت‌ها و اقدام‌های خود را توجیه‌می‌کنند و آن را مشروع و قانونی جلوه‌می‌دهند ازجمله غارت اموال رهاشده ‌افرادی که از ایدئولوژی و اهداف آنها پیروی و حمایت‌نمی‌کنند و همچنین، کالایی و انحصاری‌دانستن زنان و دختران اسیر. بهره‌برداری ابزاری، القایی، مدیریتی و انگیزشی از مذهب، مرکز ثقل مدل اجرایی گروه‌های تکفیری را تشکیل‌می‌دهد.(Barret, 2014: 43)  مبلغان داعش، اصولی جدید از سیاست‌های جنسی اختراع‌نکرده‌اند بلکه درعوض، قواعد قانونی قدیمی و فتواهایی را که از قرون‌ وسطی تا قرن 18 استفاده‌شده‌اند، بازتفسیر و بازفعال‌کرده‌اند.(Guidere, 2015)

اگرچه اغلب، زنان، بازیگرانی منفعل فرض‌می‌شوند، امروزه آنها به بازیگرانی مهم و هدفمند در درون بسیاری از سازمان‌های تروریستی تبدیل‌شده‌اند. گروه‌های افراط‌گرای خشن از نیروی زن برای محدوده‌ای از اقدام‌ها ازقبیل تدارکات، استخدام، حفاظ سیاسی، مبارزه و بمب‌گذاری انتحاری بهره‌برداری‌می‌کنند (Saltman & Smith, 2015: 4)؛ این امر برای گروه‌های تکفیری مانند داعش و جبهه النصره مصداق‌دارد و زنان در این گروه‌ها از نقش و اهمیتی بسزا بهره‌مندند. از آن زمان که رهبر گروه تروریستی- تکفیری داعش، خلافت خود را اعلام‌کرد، این گروه یک راهبرد (استراتژی) جهادگرایی منحصربه‌فرد را در دستور کار خود قرارداد که بر لزوم ورود زنان و استفاده از آنان درزمینه تبلیغاتی و استخدامی تأکیدداشت (Saltman & Smith, 2015: 17)؛ این گروه‌ها برای عملیاتی‌کردن چنین تفکری و دستیابی به عاملان انسانی مؤنث و جذب آنان از دو طریق عمل‌کرده‌اند: الف- «طرح تملیک»، یعنی به‌اسیری‌گرفتن زنان در میدان‌های جنگ و مایملک و غنیمت جنگی دانستن آنان و برده‌داری و ب- «حربه تطمیع»، یعنی وعده‌های اغواکننده، مانند بهره‌مندی از زندگی راحت و مرفه و حقوق عالی و رسیدن به مناصب ممتاز و داراشدن شوهرانی نیک و شجاع.

به‌طورا قاطع می‌توان‌اشاره‌کرد که «مناسبات و روابط جنسی که براساس صدور فتوا میان گروه‌های تکفیری و در مناطق تحت تصرف آنها دایر شد، چنان مناسباتی گسترده و عمیق را دامن‌زده‌است که انقلاب جنسی آمریکا از چهل سال پیش تاکنون نتوانسته آن را ایجادکند» .(Mashreghnews.Ir/1393)  با برقراری شبکه‌های آزاد روابط جنسی مشروع، تکفیری‌ها مسیر چهل‌ساله غرب در زوال اخلاقی جامعه را ظرف دو سال پیموده‌اند. سازمان‌های تکفیری مانند داعش و جبهه النصره با پی‌بردن به اهمیت نقش زنان در جذب نیروی نظامی و جنگجویان مرد، به‌طور آگاهانه، سیاست‌های جنسی را در دستور کار خود قراردادند و با نهادینه‌کردن این مقوله در ساختار تشکیلاتی خویش، زنان را هنر بازاریابی تعریف‌می‌کنند که پیش‌برنده اصلی این سیاست و قوام‌بخش تشکیلات آنها هستند؛ یکی از مزایای این سیاست، آن است که جهادی‌ها آن را «چشیدن بهشت» تلقی‌می‌کنند.

یکی از واقعیات انکارناپذیر، آن است که انتشار مسائل جنسی در فضای مجازی، به‌آسانی طیفی وسیع از افراد را به خود جذب‌می‌کند؛ حال به‌سادگی می‌توان به این قضیه پی‌برد که انتشار و عرضه چنین مسئله‌ای آن‌هم به‌صورت رایگان و مشروع و باثواب در میدان عملیاتی سوریه، چگونه می‌تواند هزاران نفر را به خود جذب‌کند. بسیاری از افراد که بنابر محدودیت‌های قانونی، اقتصادی و مذهبی از داشتن رابطه جنسی راحت و حلال محروم‌اند به تکفیری‌ها می‌پیوندند. در سازمان گروه‌های تکفیری، زنان کارکردی دوگانه یافته‌اند: هم اسلحه‌ای برای جنگ و هم پاداشی برای جنگجویان .(Esfandiari & Others, 2014: 2)

انگیزه‌های جنسی، نقش اساسی و انکارناشدنی در گسیل‌شدن جنگجویان جهادی به سوریه و پیوستن آنان به تکفیری‌ها ایفامی‌کنند. پرفسور جان هورگان،[23] کارشناس روان‌شناسی سیاسی و مدیر مرکز پژوهش‌های تروریسم در دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید: «بیشترین انگیزه کسانی‌که از راه ترکیه برای پیوستن به جهادی‌ها عازم می‌شوند، آن‌گونه‌که برخی گمان‌می‌دارند، به دین ربطی‌ندارد»؛ او می‌گوید: «تکفیری‌ها به آنها اوهام و آمیخته‌ای از منافع شخصی و سیاسی می‌فروشند؛ به این جوانان، درباره «مسائل جنسی، هیجان و ماجراجویی و رفاقت» وعده‌داده‌می‌شود اما درعین‌حال می‌توانند از قرن‌ها تفرقه و غربت انتقام‌بگیرند» (ملک‌محمد، 1393). فضیله الفصال استدلال‌می‌کند که سرکوب جنسی در جوامع اسلامی، مهم‌ترین دلیل محبوب‌بودن سازمان‌های تروریستی است؛ وی می‌نویسد: «ایدئولوژی داعش ازاساس، جنسی است. سکس سلاح تبلیغاتی مهمی است؛ داعش با ارائه این وضعیت جذاب (چیزی میان بی‌بندوباری و کارهای شرافتمندانه تحت پوشش جهاد) خود را عرضه‌می‌کند» (عبدالرحمان الراشد، 2014). تکفیری‌ها با بهره‌برداری ابزاری از زنان، جامعه‌ای آرمانی را به‌تصویرمی‌کشند که افراد درصورت پیوستن به آنها می‌توانند از سعادت دنیوی و اخروی، بهره‌مند شوند.

5-   منابع رسانه‌ای

رسانه‌های اجتماعی، شامل صفحات اینترنتی و برنامه‌های کاربری ازقبیل توییتر،[24] یوتیوب،[25] فیس‌بوک[26] و بسیاری دیگر است. رسانه‌های اجتماعی ‌یک مدل از فعل‌وانفعال‌های ارتباطی است که با تسهیل تبادل اطلاعات میان پیغام‌گذار و پیغام‌گیر، محدودیت روش‌های معمول‌تر (روش‌های سنتی) ایجاد معنا را ازبین‌می‌برد (Childs, 2015: 22). در سال‌های اخیر، تبلیغات نقشی اساسی و بنیادی در فعالیت سازمان‌های تروریستی‌ ایفاکرده‌است؛ به‌گونه‌ای‌که استفاده از رسانه‌های اجتماعی و برقراری ارتباطات راهبردی (استراتژیک) به قلب تپنده سازمان تروریستی‌ای مانند داعش بدل‌شده‌است و در افزایش توانایی‌های این گروه از طریق انتقال پیام و چشم‌اندازهای جهانی‌اش مؤثر بوده‌است؛ درواقع استفاده آسان و ارزان از رسانه‌های اجتماعی، ازیک‌طرف فرصت‌هایی نامحدود برای به‌اشتراک‌گذاشتن پیام‌ها و برنامه‌ها عرضه‌می‌کند و ازطرف‌دیگر، توانایی‌های مهار آن را کاهش‌می‌دهد؛ این موارد، قدرتمندی‌هایی هستند که شبکه‌های اجتماعی برای جهادگرایان داعش به‌ارمغان‌آورده‌اند (Arnaboldi & Vidino, 2015: 129).

چنین روشی از فعل‌وانفعال‌ها و انتقال پیام در مقایسه با الگوهای عمودی سابق، برمبنای روابط افقی و عاری از سلسله‌مراتب صورت‌می‌پذیرد که این امر، قدرت نفوذی بیشتر به زیردستان می‌بخشد و درنتیجه، تشکیل‌دهنده یک گروه به‌عنوان «یک کل» می‌شود که ازیک‌طرف، سازوکارهای مهار جمعی را تدارک‌می‌بینند و پیوستگی میان اعضا را تضمین‌می‌کنند و ازطرفی با تعریف سیاست‌های کلی گروه، ظرفیت‌های کنش و اقدام‌های جمعی را فراهم‌می‌آورند؛ از طریق انتشار مداوم جریان اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، اعضای این گروه قادرند، فعالیت‌های خویش را هماهنگ‌کنند؛ بنابراین با تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی، به‌سرعت، توده عظیم لازم برای موفقیت اقدام‌های خود را کسب‌می‌کنند؛ این گروه درنهایت، ازلحاظ درونی و بیرونی، بسیار «منعطف» است، بدین معنا که هرگاه یکی از اعضای خود را ازدست‌می‌دهد، سریع و آسان، جایگزینی برای او می‌یابد؛ چراکه آنها فقط به یک شخصیت مهم، وابسته نیستند و اعضای این گروه‌ها به نظر و اجازه کسی نیازندارند و هر عضو از فرصت‌هایی برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر اعضا بهره‌مند ‌است (Arnaboldi & Vidino, 2015: 131-132)؛ درواقع، رسانه‌های اجتماعی به این گروه اجازه‌می‌دهد تا با انتقال سریع پیام و درنوردیدن محدودیت‌های مکانی و زمانی، به جذب نیروهای جدید و برقراری روابط نزدیک میان تمام جهادگرایان جهان مبادرت‌ورزد؛ به‌گونه‌ای‌که ما شاهد همزیستی میان جهادگرایان غربی و خاورمیانه‌ای در این گروه هستیم.

داعش با استفاده از قدرتمندی سازواره‌های مدرن ارتباطی، برای نفوذ میان اشخاص و جلب بسیج و حمایت آنها عمل‌می‌کند و از این طریق به چرخه‌ای درهم‌تنیده از روابط دوستانه با چشم‌اندازهای مشترک ایدئولوژیکی و ساختاری ترمیم‌پذیر از طریق جایگزین‌کردن نیروهای جدید انسانی و کسب مجموعه‌ای متنوع از مهارت‌های زبانی، فنی و رزم‌آوری آنان دامن‌می‌زند و ازاین‌رو به نیات راهبردی خود وسعت‌می‌بخشد. رسانه‌ها با ایجاد یک سپهر زیستی اجتماعی منسجم، میان جهادگرایان، بسیاری را به پیوستن ترغیب‌می‌کنند (Zelin, 2015: 2).

داعش با بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی به تبلیغ دکترین و فعالیت‌های خود ازجمله، جهاد درراه خدا، اجرای امور مربوط به زکات، امور شریعت و مجازات خاطیان، کسب بیعت سایر گروه‌ها و ... می‌پردازد و به‌واقع از رسانه به‌عنوان ابزار کسب «مشروعیت الهی» بهره‌می‌برد و با تولیدکردن منابع متنی و ویدئویی، سبک زندگی در مناطق تحت تصرف خود را به‌نمایش‌می‌گذارد و درواقع، ماهیت و توانایی نظام‌های قضایی و اداری و شفافیت و پاسخ‌گویی گروه را به‌تصویرمی‌کشد؛ به‌عبارتی، دستگاه تبلیغاتی داعش، تصویری از موجودیت یک الگوی جایگزین و بدیل را برای نظام‌های (سیستم‌های) حکمرانی و سبک زندگی عرضه‌می‌کند (Krishnamurthy, 2015: 143) که این امر، راهبردی درراستای یارگیری، بقا و استمرار است؛ این راهبرد، اغلب برای کسانی‌که موجودیت آنها تهدیدشده‌است و برای حاشیه‌نشینانی که احساس‌می‌کنند صدای آنها در خفقان «عدم حکمرانی خوب و عدالت» به‌گوش‌نمی‌رسد و ازاین‌رو سودای زیستن در سپهر زیستی بهینه را در سر می‌پرورانند، جذاب است؛ بنابراین، داعش با عطف توجه به این موضوع، بسیاری از محصول‌های تبلیغاتی خود را درراستای نشان‌دادن تلاش برای ایجاد حکمرانی خوب و برقراری عدالت و سازه‌های جدید بهینه متمرکزکرده‌است (Gates & Podder, 2015, Vol: 108)؛ ازاین‌لحاظ، این گروه با استفاده از پیشرفته‌ترین شیوه‌های برنامه‌ریزی (تاکتیک‌های) خبرپراکنی و اتکای فراوان به گفتمان تبلیغات در طول تاریخ تروریسم، جنبش را در راه رسیدن به اهداف، توانا جلوه‌می‌دهد و با فرافکنی و ابرواقعیت‌سازی، قدرت خود را بیش از آنچه داراست، می‌نمایاند؛ این امر با ترسیم منظری ایدئالیستی برای جوانان، آنان را بدین اندیشه وا‌می‌دارد که می‌توانند در یک «جنبش سیاسی ظفرمند» مداخله‌کنند؛ این امر، گروه را در جذب سربازان بالقوه دور از دسترس، رادیکال‌کردن آنان، مرعوب‌ساختن دشمنان و برانگیختن جنگجویانش توانامی‌سازد (Bagci & Gullu, 2015: 85). مرکز بین‌المللی مطالعه خشونت‌های سیاسی و رادیکالیسم[27] در تحقیق خود به این نتیجه دست‌یافت که میدان جنگ سوریه و عراق، اولین درگیری‌ای بود که تعدادی وسیع از جنگنده‌های غربی را بی‌درنگ به خود جذب‌کرده‌است. جایی‌که رسانه‌های اجتماعی با عرضه‌‌کردن یک منبع ضروری از اطلاعات، الهام‌بخش این افراد است (Furtig, 2015: 206).

نتیجه‌گیری

تکفیری‌ها را باید یا می‌توان کنش‌گرانی هدفمند و هوشمند دانست که با درکی استراتژیک به بهره‌برداری از اوضاع انقلابی سوریه و ضعف حاکم بر دستگاه‌های امنیتی برخی از کشورهای منطقه ازجمله عراق پرداختند و با معرفی‌کردن خود به‌عنوان طلایه‌داران و پیش‌قراولان استقرار نظام خلافتی ناب و نظم جدید ارزش‌مدار و هدفمند، درصدد ریشه‌دواندن در منطقه و تحقق‌بخشیدن به رؤیای غرب، یعنی تجزیه آن هستند؛ آنها با بهره‌برداری گسترده از موهبات عصر فنّاوری و رسانه‌های ارتباط‌ جمعی، به متکثرسازی حرفه‌ای اطلاعات و به‌تصویرکشیدن و بازنمایی جامعه‌ای آرمانی (ایدئال) و اسطوره‌ای روی‌آوردند که در آن، قدرتمندی از طریق بهره‌مندی از سخت‌افزارهای مخرب و کشورگشایی، کارآمدی از طریق حکمرانی خوب، مشروعیت از طریق دستاویز قراردادن متون اسلامی و اجرای شریعت، سعادتمندی اخروی و بهشت از طریق جهاد و مردن، سعادتمندی دنیوی از طریق زنان، ثروتمندی و رفاه از طریق سازواره‌های اقتصادی و دارایی بی‌شمار و هویتمندی و ارزشمندی از طریق نوع‌دوستی و دفاع از مسلمان تضمین‌شده‌است. می‌توان داعش را یک «اجتماع رسانه‌ای ترمیم‌پذیر و ابرواقعی» دانست که با فرافکنی‌های هیجان‌انگیز توانست ملزومات کنش جمعی قدرتمند، یعنی نیروی انسانی را از سراسر جهان و مردم محلی بسیج‌کند و به بازیگری قدرتمند و با دامنه تهدیدآفرینی جهانی تبدیل‌شود و به‌عبارتی‌بهتر با گسستن از حوزه‌های کنش‌گری محدود و سنتی و «خرده‌هویتی محلی‌بودن» به فراسوی مرزهای ملی عبورکند و «هویتی جهانی جهادگر» برسازد؛ بنابراین لازم می‌آید تا جامعه بین‌المللی با دیدی واقع‌بینانه و به‌دور از هرگونه سهل‌انگاری با اتخاذ «اقدام عملی مشترک و مجدانه» به مبارزه همه‌جانبه با تکفیری‌های داعش روی‌بیاورد و با ایجاد انسداد در مسیر توانمندی آنان، از قدرتمندی بیشتر آنها جلوگیری‌کند؛ البته از پیش‌شرط‌های ضروری چنین اقدامی، آن است که حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این گروه‌ها به انقطاع حمایت‌های خویش همت‌گمارند؛ درغیراین‌صورت باید شاهد ریشه‌دوانی مرصوص‌تر این اجتماع و دورنمای مهلک‌تر آن بود.1. Nicolas Rasmussen

1. Monica Maggioni

2. Paolo Magri

3. Scott Gates

4. Sukanya Podder

5. Charles Caris

6. Samuel Reynoldz

7. Jennifer Cafarella

1. Anomy

1. Socialism

2. Pragmatism

1. Campaign

2. The Free Syrian Army

1. Hard Power

2. Soft Power

1. Utopia

1. Matthew Levitt

1. Yeginsu

2. Adib Shishakli

1. Manjib

2. Sexual Jihad

3. Muhammad Al-Arifi

1. John Horgan

2. Twitter

3. Youtube

4. Facebook

1. International Center for The Study of Radicalization and Political Violence

-      بشیریه، حسین (1387)؛ انقلاب و بسیج سیاسی؛ چ 6، تهران: دانشگاه تهران.

-      تیلی، چارلز (1385)؛ از بسیج تا انقلاب؛ ترجمه علی مرشدی‌زاد؛ چ 1، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.

-      دکمجیان، هرایر (1390)؛ جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب؛ بررسی پدیده بنیادگرایی اسلامی؛ ترجمه حمید احمدی؛ چ 6، تهران: کیهان.

-   دهشیری، محمدرضا (1380)؛ نقش رسانه‌ها در عرصه سیاست خارجی در عصر جهانی‌شدن، جهانی‌شدن رسانه‌ها؛ تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

-   غفاری هشجین، زاهد و قدسی علیزاده سیلاب (1393)؛ «مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی جریان سلفی تکفیری؛بررسی داعش»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام؛ سال سوم،ش 11،ص 89تا 111.

-      کریمی، علی (1390)؛ درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسائل و نظریه‌ها؛ چ 1، تهران: سمت.

-      کاستلز، مانوئل (1380)؛ عصر اطلاعات: اقتصاد و جامعه و فرهنگ؛ قدرت هویت؛ ترجمه حسن چاوشیان؛ ج 2، چ 5، تهران: طرح نو.

-      ماه‌پیشانیان، مهسا (1389)؛ جنگ نرم در فضای رسانه و سایبر؛ چ 1، تهران: انتشارات علیاء.

-      مشیرزاده، حمیرا (1385)؛ تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل؛ چ 2، تهران: سمت.

2- منابع انگلیسی

-       Archik, Kristin & Others (2015),” European Fighters in Syria and Iraq: Assessment, Responses, and Issues for the United States”, Congressional Research Service.

-       Amnesty International (2014), “Escape from hell Torture and sexual slavery in Islamic State captivity in Iraq”,.

-       Arnaboldi, Marco & Lorenzo Vidino (2015), The Caliphate, Social Media and Swarms in Europe: The Appeal of the IS Propaganda, in: Twitter and Jihad: the Communication Strategy of ISIS, The Italian Institute For International Political Study.

-       Byman, Daniel & Jeremy Shapiro (2014),” Be Afraid. Be a Little Afraid: the Thereat of Terrorism From Western Foriegn Fighters in Syria and Iraq”, Foreign Policy at Brookings.

-       Barrett, Richard (2014), “Foreign Fighters in Syria”, The Soufan Group.

-       Bensemra, Zohra (2015),” Syria: Alienation and Violence: Impact of Syria Crisis”, Syrian Centre for Policy Research.

-       Bagci, Huseyin & Hilmi Gullu (2015), A Comparison between Ethnic-Driven and Religious-Driven Terrorism: A Study of  PKK and IS in Turkey and their Future Prospects, in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-Adenauer-Stiftung.

-       Cafarella, Jennifer (2014),” Jabhat Al-Nusra In Syria an Islamic Emirate For Al-Qaeda”, Institute for the Study of War.

-       Caris, Charles C & Samuel Reynolds (2014),” ISIS Governance in Syria”, Institute for the Study of War.

-       Childs, Sean (2015), Pure Manipulation: ISIL and the Exploitation Of Social Media, Australian Army Journal, vol xll, no.1.

-       Counter Extremism Project (2015), “ISIS”.

-       Esfandiari, Haleh & Others (2014), “Barbarians: ISIS’s Mortal Threat to Women”, Middle East Program.

-       Fürtig, Henner (2015), German Fighters and Their Impact on Domestic Security, in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-Adenauer-Stiftung.

-       FOI Memo. (2014),” Following the Money: Financing the Territorial Expansion of Islamist Insurgents in Syria”.

-       Gates, Scott & Sukanya Podder (2015), Social Media, Recruitment, Allegiance and the Islamic State, Perspectives On Terrorism, Vol.9, No.4.

-       Hansen, Helle Hjordt (2014); "Salafi-jihadists in Syria: A Social Movement Theory Analysis", Roskilde University.

-       Hoyle, carolyn & Aalexandra Bradford & Ross Frenett (2015), “Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS”, Institute For Strategic Dialogue.

-        Kardas, Tuncay & Omer Behram Ozdemir (2014), “The Making of European Foreign Fighters Identity, Social Media and Virtual Radicalization”, Seta: Foundation for Political, Economic and Social Research.

-       Krishnamurthy, Rajeshwari (2015), Terrorism and Youth in South Asia, in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-Adenauer-Stiftung.

-       Mustapha, Hamza (2014), “the Al – Nusra Front: From Formation To Dissention”, Arab Center for Research and Policy Studies.

-       Moghadam, Assaf (2011). The Globalizaotin Of Martyrdom: Al Qaeda, Salafi Jihad, And The Diffusion Of Suicide Attack, Maryland: The Johns Hopkins University.

-       Meir Amit Intelligence and Terrorism Informatios Center  (2013),”Foreign Figthers in Syria“,.

-       Nasser, Rabie & Others (2013),”Socioeconomic Roots And Impact of the Syrian Crisis”, Syrian Center for Policy Research.

-       saltman, erin marie & melanie smith (2015),”Till Martyrdom Do Us Part’ Gender and the ISIS Phenomenon “,Institute for Strategic Dialogue.

-       Sandee, Ronald & Michael S. Smith (2013) “Inside The Jihad Dutch Fighters in Syria”, Kronos Advisory.

-       Spitz, René (2014), State-civil society relations in Syria: EU good governance assistance in an authoritarian state, Leiden University.

-       Vinci, Anthony (2009), Armed Groups and the Balance of Power: The international relations of terrorists, warlords and insurgents, Routledge.

-       White, Jeffrey & Andrew J. Tabler & Aaron Y. Zelin (2013),” Syria’s Military Opposition: How Effective, United, or Extremist?”, The Washington Institute For Near East Policy.

-       Zelin, Aaron Y. (2015), “Foreign Fighter Motivations”, Washington Institute for Near East Policy.

3- منابع الکترونیکی

-      الراشد، عبدالرحمن (26/9/1393)؛ «سکس و برده‌داری و داعش»، سایت شرق الاوسط؛  (23095)، از:

-      http/www.Persian.aawsat.com/tag.

-      بی‌نام (16/9/1393)؛ «نقش انگیزه جنسی در پیوستن به داعش»، سایت مشرق نیوز؛ 16/9/1393 (360422)، از:

-      http/www. Mashreghnews.ir/fa/news.

-      ملک‌محمد، مهدی (6/9/1393)؛ «چرا غربی‌ها به داعش می‌پیوندند؟»، سایت صدای ایران؛16/9/1393 (30408)، از:

-      سایت صدای ایران : http/www.Sedayiran.com/fa/news.

-      سایت پژوهش های جهانی:

Anderson, Prof. Tim (2015), “The Relationship between Washington and ISIS: The Evidence”, http://www.globalresearch.ca.

-      سایت سی ان ان:

Defterios, John (2014), “ISIS' struggle to control its oil riches”, http://edition.cnn.com/2014/09/03/business/defterios-oil-isis.

-      سایت بازفید:

Giglio, Mike (2014), “This Is How ISIS Smuggles Oil”,http://www.buzzfeed.com.

-      وبلاگ سیاست امنیتی:

Guidere, Mathieu (2015), “ISIS’ Politics of Sex”, http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/01/30/isis-politics-of-sex/12.02.2015 14:23:22.

-      سایت نی تایمز:

Yeginsusept, Ceylan (2014), “ISIS Draws a Steady Stream of Recruits From Turkey”, http://www.nytimes.com.

-      سایت روزنامه نیویورک تایمز:

Vilmaz, Guler (2014), “Opposition MP says ISIS is selling oil in Turkey”, http://www.al-monitor.com/pulse/tr/business/2014/06