نویسنده = الهه کولایی
تعداد مقالات: 2
1. تحول مبانی مشروعیت سیاسی در آسیایمرکزی پساشوروی

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-56

10.22070/iws.2021.4818.1835

ابوالفضل جعفری؛ الهه کولایی


2. ریشه‌‌‌های اسلام‌‌گرایی در ازبکستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-78

10.22070/iws.2012.24

الهه کولایی؛ جواد خوانساری