جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام (IWS) - داور - داوران