الگوی سیاسی حاکم بر روابط رسانه‌ها و دولت مصر (مطالعه موردی: حکومت عبدالفتاح‌السیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

در ژوئیه سال 2013 عبدالفتاح‌السیسی با یک کودتای نظامی توانست محمد مرسی رئیس‌جمهور وقت مصر را سرنگون کرده و خود قدرت را در دست بگیرد. وی رسانه‌ها را عامل سقوط حسنی مبارک می‌دانست و از همین رو بر آن شد تا الگوی جدیدی از رابطه دولت این کشور و ساختار رسانه‌ای مصر حاکم سازد. از این رو، سؤال اصلی این پژوهش آن است که چه الگویی بر روابط رسانه‌ها و دولت مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی حاکم است؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که رسانه‌های مصری در دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح‌السیسی تحت کنترل و نظارت شدیدی قرار گرفتند و الگوی جدیدی بر روابط رسانه‌ها و نظام سیاسی در مصر حاکم شده است. گرچه الگوی جدید مورد حمایت عبدالفتاح السیسی بود، اما سرانجام به دلیل ناکارآمدی، بر تمامی رسانه‌های مصری تأثیر منفی برجای گذاشت و از هم فروپاشید. این پژوهش با هدف شناخت الگوی حاکم بر روابط رسانه‌ها و دولت مصر در دوره شش ساله 2013 تا 2019 انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیل اسنادی که بر مطالعه هدفمند و نظامند منابع مبتنی است و محور آن جستجوی توصیفی و تفسیری است، روابط رسانه‌ها با نظام سیاسی به ریاست عبدالفتاح السیسی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Model Governing Relations Between the Media and the Egyptian Government (Case Study: The Government of Abdel Fattah el-Sisi)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Hedayati Shahidani 1
 • Rasoul Sharifi 2
1 Assistant Professor of International Relations, University of Guilan, Rasht, Iran
2 M.A, Social Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In July 2013, Abdel Fattah el-Sisi ousted then-President of Egypt Mohamed Morsi and was able to seize power in a military coup. He blamed the media for the Hosni Mubarak's fall and, accordingly, decided to establish a new model of the relationship between the Egyptian government and the structure of the Egyptian media.  The main question of this research is: what is the pattern of relations between the media and the Egyptian government headed by Abdel Fattah el-Sisi? The findings show that the Egyptian media was closely monitored during the presidency of Abdel Fattah el-Sisi, and a new pattern emerged in the relationship between the media and the political system in Egypt. Although the new pattern was supported by Abdel Fattah el-Sisi, eventually it negatively affected all the Egyptian media and collapsed due to inefficiency. This study aims to identify the pattern governing the relationship between the media and the Egyptian government in the six years from 2013 to 2019. To achieve this goal, using the method of document analysis, which is based on a purposeful and systematic study of sources and focuses on descriptive and interpretive search, the relationship between the media and the political system headed by Abdel Fattah el-Sisi has been examined.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Egyptian Government
 • Media
 • Documentary Analysis
 • Abdel Fattah el-Sisi
 • آقایی، سید داوود، صادقی، سید سعید و هادی دولت‌آبادی، داریوش (1391) «واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات)»، فصلنامه‌ روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1391، صص 34-7.
 • باردن، ‌لورنس (1373)، تحلیل محتوا، ‌ترجمه ‌ملیحه یمنی سرخابی و ‌محمد ‌آشتیانی، تهران: انتشارات ‌دانشگاه شهید بهشتی.
 • سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1381)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • مک کوایل، دنیس (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • موسوی، سید محمد (1392)، «جایگاه رسانه‌های جدید در تحولات خاورمیانه (مطالعه موردی کشور مصر)»، پژوهش‌های ارتباطی، سال بیستم، شماره 3 (پیاپی 75)، پاییز 1392، صص 33-15.
 • نیاکوئی، سید امیر (1393)، ارتش و سیاست در خاورمیانه عربی، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
 • Abdulla, Rasha (2014) "Egypt's Media in the Midst of Revolution", Carnegie Endowment for International Peace, 1 Jul 2014, Pp. 1-46.
 • Bolliger, Romuald, Elmenshawy, Mohamed and Weilandt, Ragnar (2016) "The Military, the Media and Public Perceptions in Egypt Communication and Civil-Military Relations", The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Pp. 1-36.
 • Darwisheh, Housam (2015) "Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt", IDE ME Review, Vol. 2, Pp. 44-64.
 • El-Issawi, Fatima (2014), "the Role of Egyptian Media in the Coup", in EMed, Mediterranean Yearbook 2014, Strategic Sectors | Culture and Society. Pp. 299-304.
 • El-Issawi, Fatima (2018), Egyptian Media under Transition: In the Name of the Regime… In the Name of the People?, POLIS—Media and Communications, London School of Economics, “Arab Revolutions: Media Revolutions” Project, Pp. 1-95.
 • El-Nawawy, Mohammed and Elmasry, Mohamad Hamas (2016) "The Signs of a Strongman: A Semiotic and Textual Analysis of Abdelfattah Al-Sisi’s Egyptian Presidential Campaign", International Journal of Communication, Vol 10, Pp. 2275-2296.
 • Hamada, Basyouni (2002) "Historical and Political Analysis of Mass Media in Egypt", The Egyptian Journal for Communication Research, Volume 9, Number 2, Pp. 1-31.
 • Mansour, Sherif (2015) "Stifling the Public Sphere: Media and Civil Society in Egypt", National Endowment for Democracy, 14 Oct 2015, Pp. 1-16.
 • New York Times, (2018), "Tapes Reveal Egyptian Leaders Tacit Acceptance of Jerusalem Move", https://nyti.ms/2psweis
 • TIMEP (2016) a Fragile Egypt in a Changing World: Six Years after the Revolution, Tahrir Institute for Middle East Policy, Pp. 1-48.
 • آلاء عبدالرحمن، (2017) (دور وسائل الإعلام فی زیادة العنف السیاسی فی عملیات التغییر السیاسی: مصر نموذجا)، رسالة دکتوراه، جامعة النجاح الوطنیة، الضفة الغربیة.
 • الجزیره نت، شرکة فالکون ... إمبراطوریة أمنیة تمددت نحوالإعلام، (2017.09.10) متاح فی:

https://www.aljazeera.net/

 • الجزیره مباشر، کیف أصبحت ابنة رئیس المخابرات أفضل مذیعة فی مصر؟، (2019.12.25) متاح فی:

https://mubasher.aljazeera.net/

 • العربی الجدید، الجیش مصدر الثقل... المانشیت الموحد یعود مجددا للصحف المصریة، (2019.09.15)، متاح فی: https://www.alaraby.co.uk/
 • الرشیدی، اسامه، السیاسات الاعلامیه بعد یولیو 2013، المعهد المصری للدراسات، ایار 2018، متاح فی: https://bit.ly/35xnPpu.com/
 • الشبکة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان، شهداء الصحافة فی مصر منذ ثورة ینایر والإفلات من العقاب، (2014.09.08) متاح فی: https:// bit.ly/2tsA5tr.com/
 • المنصه، تحرکات جدیده للاعلام: تنقلات للمذیعین، 2019 متاح فی:

https:// bit.ly/2r01Us7.com/

 • المصری الیوم، الرئیس السیسی: عبد الناصر کان محظوظ (محظوظا)، (2014.05.08)، متاح فی:

https://www.almasryalyoum.com/

 

 • الیوم السابع، رئیس الوطنیه للصحافه: دیون الموسسات الدولیه بلغت 19 ملیار جنیه، 2019 متاح فی:

https:// bit.ly/35r2DS8.com/

 • ایلاف، القبض علی امبراطور الاعلام المصری و التهمه غریبه، 2019، متاح فی:

https://bit.ly/34pzfdp.com/

 • بوابة الشروق، العمید محمد سمیر .. من المتحدث العسکری لإدارة قناة العاصمة، (2017.01.115)، متاح فی: https://www.shorouknews.com/
 • شحاتة عوض، أزمة الإعلام الخاص بمصر: أکبر من مجرد ضائقة مالیة، مرکز الجزیرة، (2015.10.22)، متاح فی: https://studies.aljazeera.net/
 • شحاتة عوض، الأزمة بین السلطة والصحافة فی مصر: علاقة متناقضة"، مرکز الجزیرة للدراسات، (2016.05.26)، متاح فی: https://studies.aljazeera.net/
 • العیسوی، طه، عربی 21 ترصد بالأسماء.. 35 جنرال یتحکمون إعلام السیسی، (2019.11.22)، متاح فی: https://arabi21.com/
 • مجله لباب، اشکالیات المهنیه و السیاسیه فی الحاله الاعلامیه المصریه، العدد السادس، تموز 2019، متاح فی: https://studies.aljazeera.net/
 • لجنة حمایة الصحفیین، الصین ومصر تسجنان أعدادا قیاسیة من الصحفیین، (2015.12.15)، متاح فی:

https://cpj.org/ar

 • مدى مصر، تفاصیل استحواذ المخابرات العامة على إعلام المصریین، (2017.12.20)، متاح فی:

https:// madamasr.com

 • رشا عبدالله، الاعلام المصری فی خضم الثوره، (2014.07.16) متاح فی:

https://carnegie-mec.org

 • یزید صایغ، اولیاء الجمهوریه: تشریح الاقتصاد العسکری المصری، (2018)، متاح فی:

https://bit.ly/36Ifsrc.com/