موضوعات = روابط بین الملل
تعداد مقالات: 4
1. هم‌افزایی دیپلماسی شهری با دیپلماسی عمومی در حوزه تعاملات فرهنگی و اقتصادی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-214

افسانه خسروی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان؛ علیرضا موسوی زاده


2. دیپلماسی هوشمند و هم‌گرایی منطقه‌ای: جهان اسلام

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-44

فرهاد قاسمی؛ ایران رکن آبادی


3. نسبت عملی منافع ملی و ایدئولوژی اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-72

محمد حسن خانی؛ حسین محمدی سیرت