کلیدواژه‌ها = عراق
تعداد مقالات: 5
1. عراق به مثابه دولتی فرومانده و تأثیر آن بر امنیت بین‌المللی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-56

مهدی ذوالفقاری؛ ابوذر عمرانی


3. مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-44

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی


5. تأثیر آمریکا بر نقش آفرینی کشورهای مهم اروپایی در خاورمیانه ( 2004 تا 2010 )

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 179-213

حسین سلیمی؛ لیلا آهار