کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 2
1. تحول مبانی مشروعیت سیاسی در آسیایمرکزی پساشوروی

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-56

10.22070/iws.2021.4818.1835

ابوالفضل جعفری؛ الهه کولایی


2. بررسی نقش جنبش اخوان‌المسلمین در بحران سوریه

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-158

10.22070/iws.2018.2081.1370

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد