کلیدواژه‌ها = مدل برچر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار بحران سوریه برمبنای مدل پژوهشی برچر

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-61

افسانه سیفی ناجی؛ محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی