کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
تعداد مقالات: 4
1. هم‌افزایی دیپلماسی شهری با دیپلماسی عمومی در حوزه تعاملات فرهنگی و اقتصادی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-214

افسانه خسروی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان؛ علیرضا موسوی زاده


2. نسبت عملی منافع ملی و ایدئولوژی اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-72

محمد حسن خانی؛ حسین محمدی سیرت


3. قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و جریان‌های سیاسی شیعه غرب آسیا

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

محمد رحیم عیوضی؛ علی نوازنی؛ فریبا علیمحمدی


4. مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-44

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی