کلیدواژه‌ها = جنبش اجتماعی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-16

سید جواد صالحی؛ ایوب فرج زاده فرج زاده؛ عباس فرح بخش